Thực hành thành ngữ, điển cố


Bài thuyết trình
tổ hai

Tiết:25
TIẾNG VIỆT


BÀI 5:
Thay thế thành ngữ trong những câu sau
bằng các từ ngữ thông thường , tương đương
về nghĩa . Nhận xét về sự khác biệt và hiệu
quả của mổi cách diễn đạt .
A, này các cậu , đừng có mà ma cũ bắt nạt ma
mới. Cậu ấy mới vừa chân ước chân ráo đến,
mình phải tìm cách đến
B, họ không đi tham quan , không đi thực tế
kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà đi chiến đấu thực
sự đi làm nhiệm vụ của nhưng chiến sỉ bình
thường.

Bài làm

A, này các cậu đừng có
mà bắt nạt người mới
đến chứ . Cậu ấy dến ,
mình phải tìm cách giúp
đỡ chứ .
B, họ không đi tham quan ,
không đi thực tế một cách
qua loa mà đi chiến đấu
thực sự , đi làm nhiệm vụ
của nhưng chiến sĩ bình
thường .
Nhận xét :
Nếu ta thay các từ ngữ
thông thường thì một mặt
ta thấy nó có nghĩa về câu
về từ nhưng về mặt kia thì
ta thấy câu văn rất dài
dòng, không có tính hình
tượng và sắc thái biểu
cảm . Cho nên dùng cách
của đề cho bài là hay
nhất .

Đặt câu với mổi thành ngữ sau:
Bài 7:
Bài làm
+hôm nay, chị ấy đi sinh. Cầu mong trời phù hộ cho mẹ tròn
con vuông.
+Con thời nay , khôn hơn cha mẹ đúng là trứng khôn hơn vịt
+Cao Bá Quát bao lần “nấu sử sôi kinh “mà vẫn không thi đậu
được”
+đời Kiệt ,trụ lòng lang dạ thú đã để dân sa hầm xảy hang .
+Thời nay ,phú quý sinh lễ nghĩa đám
giỗ cha mà đãi nhà hàng
+Cậu ấy đi guốc trong bụng của mày.
+Nói với nó như nước đổ đầu vịt chẳng
si nhê gì
+Con nhà nghèo mà ăn chơi như con
nhà lính ,tính nhà quan
+Từng thấy tôi sang mà bắt quàng làm
họ
+ người ta xem Dĩ hòa vi quý như
chuyện bình thường2. TẢ CẢNH HƯƠNG SƠN MỘT CÁCH CỤ THỂ
a. 4 câu trên : không khí Hương Sơn
về cảnh vật

Chim cúng trái , : chim đang ăn trái mơ
mà tác giả tưởng như chim đang đứng
cúng trước bàn thờ Phật.

Tiếng chim thỏ thẻ ên ái và thánh thót
*cá thì nghe kinh
* tiếng chày kình còn là tiếng chuông
làm cho khách giật mình trong giấc
mộng vì cảnh quá đẹp thiêng liêng
thoát tục
về con người
*khách tang hải :khách tứ sứ chưa mộ
đạo say mê trong cảnh đẹp

Generate time = 0.09914493560791 s. Memory usage = 1.93 MB