Truyện: Đôi bạn tốt

Giáo án
Giáo án
Cho trẻ làm quen với văn
Cho trẻ làm quen với văn
học
học
-Chủ điểm:Trường mầm non
-Chủ điểm:Trường mầm non
-Truyện:Đôi bạn tốt
-Truyện:Đôi bạn tốt
-Đối tượng:Mẫu giáo bé C4-
-Đối tượng:Mẫu giáo bé C4-
Trường mầm non Ánh Sao
Trường mầm non Ánh Sao
Mục đích yêu cầu
Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức
1.Kiến thức
:
:
-Trẻ nhớ tên truyện,các nhân vật trong chuyện .
-Trẻ nhớ tên truyện,các nhân vật trong chuyện .
-Trẻ hiểu nội dung câu chuyện
-Trẻ hiểu nội dung câu chuyện
2.
2.
Kỹ năng:
Kỹ năng:
-Biết trả lời đúng và đủ câu hỏi theo yêu cầu của cô
-Biết trả lời đúng và đủ câu hỏi theo yêu cầu của cô
-Phát triển ngôn ngữ mạch lạc.
-Phát triển ngôn ngữ mạch lạc.
3.Thái độ:
3.Thái độ:
Trẻ biết yêu quý bạn bè.
Trẻ biết yêu quý bạn bè.
-Trẻ chú ý lắng nghe cô
-Trẻ chú ý lắng nghe cô
4.Tích hợp
4.Tích hợp
:Choi trò chơi :Tìm bạn
:Choi trò chơi :Tìm bạn
Chuẩn bị bài dạy
Chuẩn bị bài dạy
I.Chuẩn bị của cô:
I.Chuẩn bị của cô:
-Địa điểm :Lớp học sạch sẽ thoáng mát
-Địa điểm :Lớp học sạch sẽ thoáng mát
-Xây dựng môi trường học tập
-Xây dựng môi trường học tập
-Trang trí nhóm lớp theo chủ điểm: trường MN
-Trang trí nhóm lớp theo chủ điểm: trường MN
Máy chiếu, màn hình, máy tính, bài giảng trình chiếu trên phần
Máy chiếu, màn hình, máy tính, bài giảng trình chiếu trên phần
mềm đó có sử dụng phần mềm
mềm đó có sử dụng phần mềm
Microsoft Powerpoint( c
Microsoft Powerpoint( c
ó sử
ó sử
dụng các hình ảnh trên tranh vẽ )
dụng các hình ảnh trên tranh vẽ )
II.Chuẩn bị cho trẻ
II.Chuẩn bị cho trẻ
:
:
-Kiến thức: chuẩn bị cho trẻ kiến thức về chủ điểm trường MN.
-Kiến thức: chuẩn bị cho trẻ kiến thức về chủ điểm trường MN.
Dạy trẻ biết chơi TC: Chú Vịt con.
Dạy trẻ biết chơi TC: Chú Vịt con.
-Tâm thế:thoải mái, vui vẻ
-Tâm thế:thoải mái, vui vẻ


Truy n ệ
Truy n ệ
Đôi b n t tạ ố
Đôi b n t tạ ố


Generate time = 0.086712121963501 s. Memory usage = 1.93 MB