Đề thi & đáp án phân môn Lịch sử+Địa lí lớp 5 học kìII

PHÒNG GD KRÔNG NĂNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC MÔN : LỊCH SỬ LỚP 5
Họ và tên………………………… Năm học: 2008 – 2009
Lớp :5A…………………………. Thời gian: 40 Phút
Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo
ĐỀ RA
CÂU 1: Khoanh vào đáp án đúng nhất
A. Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?
a. 13 – 3 – 1954 đến 7 – 5 – 1954
b. 1 – 5 – 1954 đến 25 – 7 – 1954
c. 30 – 3 – 1954 đến 25 -5 – 1954
B. Vì sao nói ngày 30 – 04 – 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?
a. Vì quân đội Mĩ đã rút khỏi Việt Nam.
b. Vì quân đội Sài Gòn đầu hàng không điều kiện.
c. Vì đất nước ta lần đầu tiên hoàn toàn độc lập, tự do không còn quân xâm lược.
CÂU 2: Hãy nối các mốc thời gian tương ứng với các sự kiện xảy ra sau đây:
1. Quân dân Miền Nam đồng loạt tổng tiến công nổi dậy.
2. Mĩ đã sử dung máy bay B52 hòng hủy diệt Hà Nội.
a) Tết Mậu thân 1968 3. Quân ta đã kiên cường đánh trả trong 12 ngày đêm.
4. Quân ta đánh vào sứ quán Mĩ, Bộ tổng tham mưu, đài phát thanh..
b) Cuối năm 1972 5. Mĩ và quân đọi Sài Gòn đã thiệt hại nặng nề, hoang mang lo sợ.
6. Quân dân ta lập nên chiến thắng oanh liệt “ Điện Biên Phủ trên không”
CÂU 3: Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
CÂU 4: Cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến
chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
CÂU 5: Hãy nêu bốn nội dung cơ bản của Hiệp định Pa- ri về Việt Nam kí ngày 27 – 1 – 1973:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
CÂU 6: Điền vào chỗ chấm ngững quyết định quan trọng trong kì họp đầu tiên của quốc hội khóa VI.
a)Tên nước: ………………………………………………………………………………………………………..
b)uốc kì:……………………………………………………………………………………………………………..
c) Quốc ca:………………………………………………………………………………………………….............
d) Thủ đô: ……………………………………………………………………………………………………………
e)Thành phố Sài Gòn – Gia Định:……………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN HOẶC GỢI Ý CÂU TRẢ LỜI CÁCH ĐÁNH GIÁ
Câu 1: 1 điểm( Mỗi ý đúng được 0.5 đ) A.a B.c
Câu 2 : 2 điểm a) – 1; 4;5 b) – 2; 3 ; 6
Câu 3: 2 điểm
- Tập trung hơn nửa chiến sĩ từ các mặt trận về Điện Biên Pbhur
- Hàng vạn tấn vũ khí được chuyển vào trận địa
- Huy động hàng vạn người tham gia vận chuyển hang fhoas phục vụ cho chiến dịch.
Câu 4: Đã tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, buộc Mĩ phải thừa nhận thất bại một bước,
chấp nhận đàmphán tại Pa - ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
Câu 5: 2 điểm - Tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhaats toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
- Mĩ phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.
- Mĩ phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam
- Mĩ phải có trách nhiệm hàn gắn viết thương chiến tranh ở Việt Nam.
Câu 6: 1 điểm
a)Tên nước: Nước cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam
b)uốc kì: Lá cờ đỏ sao vàng
c) Quốc ca: Bài tiến quân ca.
d) Thủ đô: Hà Nội
e)Thành phố Sài Gòn – Gia Định: Đổi thành, thành phố Hồ CHí Minh
PHÒNG GD KRÔNG NĂNG BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC MÔN : ĐỊA LÝ
Họ và tên………………………… Năm học: 2008 – 2009
Lớp :5A…………………………. Thời gian: 40 Phút
Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo
ĐỀ RA
CÂU 1: Khoanh vào câu trả lời đúng:
A. Châu Phi nằm giữa hai đại dương nào:
a. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
b.Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương
c. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương
B. Châu Đại Dương dân cư chủ yếu là người da gì?
a. Da trắng b. Da đen c. Da lai d. Da vàng
CÂU 2: Nối ý bên trái( châu lục) Với ý bên phải (đặc điểm khí hậu ) để có thông tin đúng:
a. Châu Á 1. Phần lớn các đảo có khí hậu nóng.
b.Châu Phi 2. Là châu lục lạnh nhất thế giới
c. Châu Đại Dương 3. Có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới
d. Châu Đại Dương 4. Có đủ các đới khí hậu(Từ nhiệt đới, ôn đới, hàn đới)
CÂU 3: Bằng kiến thức đã học em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm …để thể hiện những đặc điểm
chủ yếu của tự nhiên, dân cư và kinh tế Châu Âu:
Châu Âu có địa hình ………Đồng bằng Châu Âu chiếm ………….., đồi núi chiếm ……...Châu Âu nằm chủ yếu
trong đới khí hậu ……………Rừng của Châu Âu bao gồm ………….và …………... Mùa đông tuyết phủ trắng hết
Châu Âu . Người dân chủ yếu là người ………………. Có nền ……………..phát triển.
CÂU 4: Dân cư Châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào? Tại Sao?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
CÂU 5: Vì sao Đông Nam Á là khu vực trồng nhiều lúa Gạo?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
CÂU 6: Châu Mĩ nằm trong những đới khí hậu nào? Tại sao ví rừng A-ma – dôn là lá phổi xanh của thế
giới?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN HOẶC GƠI Ý VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ
Câu 1: 1 điểm
Mỗi ý khoanh đúng cho 0.5 điểm A. ý c B. ý a
Câu 2 : 1.5 điểm
Mỗi ý sai trừ 0.5 điểm a. – 4 ; b.- 3 ; c. – 1 ; d. – 2
Câu 3: 2 điểm
Châu Âu có địa hình đa dạng Đồng bằng Châu Âu chiếm diện tích, đồi núi chiếm diện tích Châu Âu nằm chủ
yếu trong đới khí hậu ôn hòa Rừng của Châu Âu bao gồm rưng cây lá kim và rừng cây lá rộng. Mùa đông tuyết
phủ trắng hết Châu Âu . Người dân chủ yếu là người da trắng. Có nền công nghiệp phát triển.
Câu 4: 2 điểm
Tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ. Họ tập trung nhiều ở nơi đây vì nhành sản xuất chính là
nông nghiệp: họ trồng cây lương thực , cây công nghiệp cây ăn quả và chăn nuôi gia súc gia cầm.
Câu 5: 1 điểm
- Vì nơi đây có khí hậu nóng ẩm, đồng bằng màu mỡ dân cư đông đúc.
Câu 6: 2 điểm
Châu Mĩ nằm trải dài trên nhiều đới khí hậu nhiệt đới , ôn đới và hàn đới.
- Vì A – ma – dôn là rừng rậm nhiệt đới lớn nhật thế giới …

Generate time = 0.067814826965332 s. Memory usage = 1.94 MB