NOI QUI THU VIÊN


Phòng GD - ĐT Hơng Khê
Trờng Tiểu học Phú Gia
--------*&*---------
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc
Nội quy th viện trờng học
--------------------**&**--------------------
1. Mọi cán bộ giáo viên, học sinh trong trờng đều đợc mợn, thuê sách
báo đọc tại chỗ hoặc đem về nhà.
2. Đến mợn sách phải xuất trình thẻ bạn đọc do th viện cấp.
* Thẻ phải dán ảnh và không cho ngời khác mợn, khi mất thẻ phải báo ngay
cho th viện biết.
3. Mỗi lần mợn tối đa 2 bản sách trong thời gian 7 ngày; nếu có nhu cầu
thêm phải đến gia hạn tiếp( Trừ SGK và sách nghiệp vụ giáo viên)
4. Muốn mợn sách phải tra ở hệ thống mục lục và ghi ký hiệu vào phiếu
yêu cầu để th viện tìm sách.
5. Phải kiểm tra cẩn thận trớc khi đa sách ra khỏi th viện . Nếu phát hiện
thấy sách hỏng, thiếu trang thì báo cho th viện biết.
6. Phải bảo quản sách cẩn thận, nếu làm h hỏng, mất mát, thất lạc phải
bồi thờng cho th viện.
7. Không hút thuốc, gây ồn ào, cấm đa lơng thực thực phẩm, chất nổ chất
dễ cháy vào th viện.
8. Thủ tục cấp thẻ: Cá nhân phải đơn xin cấp thẻ bạn đọc và ảnh 3
ì
4cm
+ lệ phí cấp thẻ.
9. Thời gian phục vụ:
- Sáng: Từ 7h đến 10h
- Chiều: Từ 14h đến 16h 30
- Vào các ngày thứ 2,4,6 trong tuần.
* Yêu cầu: Tất cảmọi ngời thực hiẹn đúng những quy định trên, nếu ai vi
phạm sẽ xử lý theo pháp luật./.
Hiệu trởng

Generate time = 0.1411030292511 s. Memory usage = 1.93 MB