Giáo án tin học lớp 4

TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
Tuần 01
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Chương I KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
Bài 1 NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT
I/ Mục đích yêu cầu:
a/Về kiến thức
Ôn tập kiến thức cơ bản đã học ở quyển 1.
Giúp học sinh biết được sơ lược về máy tính ,chương trình máy tính
và có khái niệm ban đầu về mô hình xử lí thông tin .
Biết được một số thiết bò lưu trữ thông tin ,thông dụng nhận diện và
hiểu các thao tác cơ bản với ổ đóa ,đóa cứng ,đóa CD, thiết bò nhớ
b/ Về kó năng:
Biết nhận diện các phần mềm quen thuộc qua biểu tượng ,biết khởi
động ,thoát khỏi chương trình .
II/ Đồ dùng dạy học:
- Bàn phím ,chuột máy tính, màn hình v v…
- Tranh ảnh liên quan tới máy tính.
III/ Hoạt động dạy học
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học
- Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành.
- Giáo viên dặn do học sinh về nhà tìm hiểu thêm.
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp , kiểm
tra sách giáo khoa.
2/ Bài mới:
Giáo viên giới thiệu bài mới
Những gì em đã biết
* Hoạt động 2
- Giáo viên thông qua các thiết
bò máy tính
- Tranh ảnh của giáo viên
- Giáo viên giới thiệu các chi tiết
về các chức năng, ứng dụng của máy
tính
* Hoạt động 3:
Giáo viên hướng dẫn học sinh
thực hành và làm mẫu cho học sinh
quan sát.
Học sinh năm bắt được các thiết bò và
nhận diện được các thiết bò mà mình
đã được tìm hiểu ở quyển 1
- Học sinh nắm được khái quát tổng
quan về máy tính.
- Học sinh hiểu được các ứng dụng
của máy tính trong cuộc sống .
- Máy tính có tốc độ làm việc nhanh
giúp con người lưu trữ va xử lí thông
tin.
Các bộ phận cơ bản của máy tính
gồm:
+ Màn hình
+ Thân máy
+ Bàn phím
+ Chuột
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
Tuần 02
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Bài 2 KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
I/ Mục đích yêu cầu:
Giúp học sinh có khái niệm ban đầu về sự phát triển của máy tính ,biết
được sự phong phú về hình dạng kích thước và các chức năng của máy tính .
Bước đầu biết được máy tính có khả năng thực hiện tự động các chưng
trình, biết mô hình hoạt động của máy tính, nhận thông tin, xử lí thông tin và
xuất thông tin.
II/ Đồ dùng dạy học:
Tranh ảnh lòch sử của máy tính, các mô hình máy tính khác nhau
III/ Hoạt động dạy học
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp , kiểm
tra bài cũ .
2/ Bài mới:
Giáo viên giới thiệu bài mới
Khám phá máy tính
* Hoạt động 2
Giáo viên nêu tóm tắt lòch sử
phát triển của máy tính
Và các loại máy tính nào đã
ra đời ?
Kích thước của các loại máy
tính như thế nào ?
* Hoạt động 3:
Giáo viên hướng dẫn học sinh
thực hành và cho học sinh quan sát
các loại máy tính.
-Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi
của giáo viên đặt ra.
- Học sinh nắm được lòch sử ra đời
của máy tính ENIAC chiếc máy tính
đầu tiên của thế giới.
- Các loại máy tính khác nhau như .
Máy tính để bàn, máy tính xách tay
vv….
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
IV/ Củng cố:
Giáo viên dặn dò học sinh về nhà tìm hiểu về lòch sử ra đời của máy tính
và xem bài mới.
Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành.
Tuần 03
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Bài 3 CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
ĐƯC LƯU Ở ĐÂU
I/ Mục đích yêu cầu:
Giúp học sinh biết được các thiết bò lưu trữ phổ biến nhất
Nhận diện và thử nghiệm các thao tác với đóa cứng, đóa,và ổ đóa mềm, ổ
đóa CD, thiết bò nhớ flash
II/ Đồ dùng dạy học:
Các thiết bò lưu :Ổ cứng đóa CD, thiết bò nhớ flash .
III/ Hoạt động dạy học
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp , kiểm
tra bài cũ .
2/ Bài mới:
Giáo viên giới thiệu bài mới
Chương trình máy tính được lưu
ở đâu
* Hoạt động 2
Giáo viên hướng dẫn và giới
thiệu cách sử dụng các tính năng của
thiết bò lưu trữ .
Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi về
lòch sử phát triển của máy tính

-Học sinh nhận dạng và biết được các
thiết bò lưu trữ :
+ Ổ cứng , đóa CD, thẻ nhớ flash, đóa
mền (A) vv…
+ Đều có tác dụng lưu trữ thông tin
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
* Hoạt động 3:
Giáo viên hướng dẫn học sinh
thực hành và cho học sinh quan sát
các thiết bò lưu trữ khác nhau.
của máy tính và thông tin của con
người tạo ra
- Cách lưu trữ và dung lượng lưu trữ
cũng khác nhau.
IV/ Củng cố:
Giáo viên dặn dò học sinh về nhà tìm hiểu và quan sát thêm
Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành.
Tuần 04
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Chương II EM TẬP VẼ
Bài 1 NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT
I/ Mục đích yêu cầu:
a/ Về kiến thức .
Bứớc đầu nhận biết được các công cụ vẽ hình. Hình chữ nhật, hình
vuông, hình elip, hình tròn….
Các nét vẽ như : cọ vẽ, bút chì. Và các tác dụng của chúng
Nhận biết được các chức năng của hộp màu.
b/ Về kó năng:
Sử dụng thành thạo các công cu ïvẽ hình đơn giản.
II/ Đồ dùng dạy học:
Máy tính có cài phần mềm Paint
III/ Hoạt động dạy học
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp , kiểm
tra bài cũ
.
2/ Bài mới:
Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi về
các thiết bò có thể lưu trư õdữ liệu .
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
Giáo viên giới thiệu bài mới
* Hoạt động 2
Giáo viên hướng dẫn và giải
thích tác dụng của từng công cụ của
phần mềm paint như: chọn màu vẽ, vẽ
đường thẳng, vẽ đường cong, xoá……
Hướng dẫn sử dung phần mềm
paint
* Hoạt động 3:
Giáo viên vẽ mẫu cho học sinh
quan sát
- Học sinh cầm chuột thực hành các
thao tác trên.
- Chọn màu và công cụ vẽ cho phù
hợp với nhau và cũng phải đúng với
các kiểu của hình vẽ.
- Học sinh sử dụng chuột thao tác như
khởi động phần mềm, chọn công cụ vẽ
IV/ Củng cố:
Giáo viên dặn dò học sinh về nhà cần thực hành chọn công cụ cho thành
thạo.
Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ bằng phần mềm Paint.
Tuần 05
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Bài 2 VẼ HÌNH CHỮ NHẬT
HÌNH VUÔNG
I/ Mục đích yêu cầu:
Học sinh biết sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật để vẽ các hình chữ nhật,
hình vuông .
Học sinh biết kết hợp các hình chữ nhật và hình vuôngvới các đoạn
thẳng, đường cong và các nét vẽ thích hợp để toạ được những hình vẽ đơn giản.
II/ Đồ dùng dạy học:
Máy tính có cài phần mềm paint.
III/ Hoạt động dạy học:
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp , kiểm
tra bài cũ .
2/ Bài mới:
Giáo viên giới thiệu hướng dẫn
công cụ mới của phần mềm để vẽ
hình chữ nhật và hình vuông
* Hoạt động 2
Giáo viên hướng dẫn cách sử
dụng công cụ mới .
* Hoạt động 3:
Giáo viên vẽ mẫu cho học sinh
quan sát.
- Học sinh ngồi vào máy vẽ lại các nét
đơn giản bằng các công cụ vẽ có sẵn .
- Học sinh nắm được các công cụ mới
như hình chữ nhật hình vuông để vẽ
các hình đơn giản.
- Học sinh chọn công cụ bằng cắch
nhấp chuột vào công cụ hình vuông
và hình chữ nhật để vẽ hình
- Công cụ hình vuông cho phép em có
thể vẽ hình vuông và hình chữ nhật
theo ý muốn của em. Khi vẽ em điều
chỉnh và kéo rê chuột để có hình theo
ý muốn.
- Học sinh nhấp chuột chọn công cụ và
di chuyển chuột vào vò trí cần vẽ hình
- Nhấn giữ chuột trái kéo rê chuột để
có hình và điều chỉnh hình to nhỏ bằng
cắch kéo lên hoặc xuống , sang trái
hoặc sang phải để hình to lên hoặc
nhỏ lại
- Trong qua trình vẽ em khong được
tha chuột ra chi khi nào được mới thả
ra
IV/ Củng cố:
Giáo viên dặn dò học sinh về nhà thực hành vẽ nhiều hình khác nhau
cho thành thạo.
Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ bằng phần mềm Paint.
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
Tuần 06
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Bài 3 SAO CHÉP HÌNH
I/ Mục đích yêu cầu:
Học sinh biết tác dụng của việc sao chép các đối tượng hình ảnh khi
làm việc trên máy tính .
Thực hiện được thao tác sao chép một phần hình vẽ.
II/ Đồ dùng dạy học:
Máy tính có cài phần mềm paint.
III/ Hoạt động dạy học:
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp , kiểm
tra bài cũ .
2/ Bài mới:
Giáo viên giới thiệu bài mới
Sao chép hình
* Hoạt động 2
Giáo viên hướng dẫn và giới
thiệu công cụ mới của phần mềm
Giáo viên hướng dẫn và giới
thiệu cho học sinh cách sao chép và ý
nghóa của việc sao chép hình và một
phần hình.
- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính
thực hiện thao tác khởi động phần
mềm Paint và chọn công cụ vẽ hình
vuông và hình chữ nhật.
- Học sinh hiểu được ý nghóa và tiện
ích của việc sao chép đó là giúp các
em tiết kiệm thời gian và thao tác của
mình được nhanh hơn.
- Sao chép hình đó là tạo ra một hình
mới giống như hình cũ và được nhanh
hơn không phải vẽ lại.
- Học sinh thực hiện thao tác chọn
công cụ tạo vùng chọn cho hình để sao
chép nhấp chuột chọn công cu:ï
tạo vùng chọn hình vuông
và hình chữ nhật
tao vùng chọn tự do theo ý
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
* Hoạt động 3:
Giáo viên vẽ mẫu và sao chép
hình cho học sinh quan sát.
em
- Học sinh chọn 1 trong 2 công cụ
chọn và sao chép cả hình vẽ và
cả hình nền
chọn và sao chép hình vẽ
không sao chép hình nền.
IV/ Củng cố:
Giáo viên dặn dò học sinh về nhà thực hành vẽ nhiều hình khác nhau
cho thành thạo.
Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ và sao chép hình bằng phần
mềm Paint.
Tuần 07
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Bài 4 VẼ HÌNH ELÍP VÀ HÌNH TRÒN
I/ Mục đích yêu cầu:
Học sinh biết sử dụng công cụ vẽ hình Elíp để vẽ các hình elíp
và hình tròn.
Học sinh biết kết hợp các hình elíp và hình tròn với các nét vẽ khác
để tạo những hình vẽ đẹp hơn.
II/ Đồ dùng dạy học:
Máy tính có cài phần mềm Paint.
III/ Hoạt động dạy học:
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp , kiểm
tra bài cũ .
2/ Bài mới:
Giáo viên giới thiệu bài mới
Vẽ hình elíp và hình tròn
* Hoạt động 2
Giáo viên giải thích cho học
sinh hiểu được khái niệm hình elip,
hình tròn.
Giáo viên hướng dẫn học sinh
chọn công cụ hình Elíp và hình vuông
để vẽ
* Hoạt động 3;
Giáo viên hướng dẫn dặn học
sinh chon công cu vẽï
- Học sinh lên bảng ngồi vào máy tính
khởi động phần mềm Paint và chọn
công cụ sao chép hình theo yêu cầu
của giáo viên.
- Học sinh nắm được khái niệm của
các hình và nắm được quy tắc vẽ các
hình này .
- Đồng thời biết kếùt hợp các công cụ
hình tròn, hình elip với các công cụ
khác như vẽ đoạn thẳng, vẽ hình
vuông .
- Học sinh dùng chuột để chọn công
cụ vẽ để vẽ
- Em rê chuột vào vò trí muốn vẽ nhấn
giữ chuột và kéo rê chuột để có hình
và khi nào ưng ý thì thả ra
- Em có thể vẽ hình tròn bằng công cụ
này.
Thực hành thao tác vẽ mà học sinh đã
được học
IV/ Củng cố:
Giáo viên dặn dò học sinh về nhà thực hành thêm.
Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ chọn công cụ vẽ hình tròn
và hình elíp cho thành thạo
Tuần 08
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Bài 5 VẼ TỰ DO BẰNG CỌ, BÚT CHÌ
I/ Mục đích yêu cầu:
Học sinh biết sử dụng 2 công cụ cọ và bút chì để vẽ hình tự do.
II/ Đồ dùng dạy học:
Máy tính có cài phần mềm Paint.
III/ Hoạt động dạy học:
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp , kiểm
tra bài cũ .
2/ Bài mới:
Giáo viên giới thiệu bài mới
Vẽ tự do bằng cọ, bút chì
* Hoạt động 2
Giáo viên hướng dẫn học sinh
sử dụng 2 công cụ cọ vẽ và bút chì,
cách vẽ và sự kết hợp của 2 công cụ
Giáo viên hướng dẫn học sinh
chọn công cụ vẽ
- Học sinh ngồøi lên máy cầm chuột
thực hiện các thao tác vẽ bằng công
cụ hình elíp và hình tròn đã học .
-Học sinh nắm được cách sử dụng
công cụ bút chì, cọ vẽ
-Biết kết hợp 2 công cụ vẽ với các
công cụ vẽ tự do
-Học sinh có thể vẽ tự do theo sự
tưởng tượng để các em phát huy hết
tác dụng của 2 công cụ này
- Học sinh nấp chuột vào hai công cụ :
bút chì
cọ vẽ
- Khi chọn cọ để vẽ em có thể chọn
các nét to nhỏ, vuông khác nhâu để vẽ
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
* Hoạt động 3:
Giáo viên vẽ mẫu và hướng
dẫn học sinh kết hợp hai công cụ cọ
và bút chì với các công cụ khác như
hình tròn , hình vuông để vẽ
- Học sinh có thể sử dụng thành thạo
các công cụ này và thấy được ưu thế
khi kết hợp nhiều công cụ mà các em
đã được học.
IV/ Củng cố:
Giáo viên dặn dò học sinh về nhà thực hành thêm.
Giáo viên hướng dẫn học sinh thức hành vẽ bằng công cụ bút chì và cọ
để vẽ hình cho thành thạo
Tuần 09
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Bài 6 THỰC HÀNH TỔNG HP
I/ Mục đích yêu cầu:
Học sinh sử dụng các công cụ đã học để vận dụng các kó năng tổng hợp
để vẽ hình và phát huy tối đa sự tưởng tượng hay sự khéo léo để vẽ bằng công
cụ có sẵn.
II/ Đồ dùng dạy học:
Máy tính có cài phần mềm paint.
III/ Hoạt động dạy học:
* Hoạt động 1
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp , kiểm
tra bài cũ .
- Học sinh ngồøi lên máy cầm chuột
thực hiện các thao tác chọn công cụ cọ
và bút chì để vẽ tự do.
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
2/ Bài mới:
Giáo viên giới thiệu bài mới
Thực hành tổng hợp
* Hoạt động 2:
Giáo viên giới thiệu lại một lần
tấât cả các công cụ đã học cho học sinh
nắm lại và giới thiệu bài thực hành
tổng hợp
Giáo viên hướng dẫn cho học
sinh thực hành tổng hợp
* Hoạt động 3:
Giáo viên vẽ mẫu và hướng
dẫn học sinh thực hành
- Học sinh hiểu và nắm rõ nguyên tắc
vẽ của các công cụ.
-Học sinh sử dụng các công cụ đã học
để vẽ các hình và vẽ theo sự tưởng
tượng của các em .
-Biết phối hợp màu cho phù hợp vơi
hình ảnh đã vẽ
-Biết chọn các nét vẽ cho phù hợp với
các công cụ vẽ và hình ảnh.
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học
Giáo viên nêu lại ý nghóa của paint và dặn dò học sinh cần thực hành
thêm đồng thời phát huy hơn nữa sự tưởng tượng của mình để vẽ hình cho đẹp
hơn.
Tuần 10
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Chương III EM TẬP GÕ 10 NGÓN
Bài 1 VÌ SAO PHẢI TẬP GÕ 10 NGÓN
I/ Mục đích yêu cầu:
Ôân tập nhắc lại kiến thức và quy tắc gõ bàn phím như đã học ở quyển 1.
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
Học sinh bước đầu hiểu được ý nghóa và lợi ích của kỹ năng gõ bàn phím
bằng 10 ngón .
Học sinh sử dụng được phần mềm Mario để tự tiến hành các bài tập
luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón.
II/ Đồ dùng dạy học:
Máy tính có cài phần mềm tập gõ bàn phím Mario .
III/ Hoạt động dạy học:
* Hoạt động 1:
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp .
2/ Bài mới:
Giáo viên giới thiệu bài mới .
Vì sao phải tập gõ 10 ngón
* Hoạt động 2:
Giáo viên nhắc lại các động tác
và tư thế ngồi cho chính xác
Giáo viên giới thiệu lại bàn
phím .
Hướng dẫn cho học sinh cách
đặt tay lên bàn phím .
Giáo viên hứơng dẫn quy tắc gõ
khi chuyển ngón tay tới tới các hàng
phím khác.
Dùng phần mềm Mario để thực
hành .
* Hoạt động 3:
Giáo viên hứơng dẫn cách đăng
nhập và đăng ký khi chơi Mario .
- Học sinh ngồi lên ghế tay đặt lên
bàn phím.
- Hai tay thả lỏng đặt ngang bàn
phím.
- Học sinh nắm được ý nghóa và vò trí
các phím ở trên bàn phím .
- Học sinh nhớ cách đặt tay lên bàn
phím
- Các ngón tay đặt lên hàng phím cơ
sở, hai ngón tay trỏ của hai tay đặt lên
hai phím có gai: F và J các ngón còn
lại đặt lên các còn lại ở hai bên của
hai phím F và J khi gõ thì di chuyển
để gõ và trở lai hàng phím xuất phát
khi không gõ nưa.
- Học sinh nhấp chuột vào phần mềm
Mario để vào và tập gõ
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học
Giáo viên dặn dò các em về nhà ôn lại cách đặt tay lên bàn phím .
Tập khởi động Mario và đăng nhập.
Tuần 11
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Bài 2 GÕ TỪ ĐƠN GIẢN
I/ Mục đích yêu cầu:
Học sinh hiểu được khái niệm từ trong khi gõ văn bản.
Học sinh nắm được quy tắc để gõ một từ đơn giản .
Học sinh bước đầu hiểu và có kỹ năng gõ các từ đơn giản bao gồm hai
hoặc 3 chữ cái.
Học sinh thao tác được với phần mềm Mario để thực hiện được các bài
luyện tập mức hai của phần mềm Mario tức là mức gõ các từ đơn giản.
II/ Đồ dùng dạy học:
Máy tính có cài phần mềm tập gõ bàn phím Mario .
III/ Hoạt động dạy học:
* Hoạt động1:
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp. kiểm tra
bài cũ
2/ Bài mới:
Giáo viên giới thiệu bài mới .
* Hoạt động 2:
Giáo viên hướng dẫn học sinh
khởi động Mario .
Hướng dẫn học sinh gõ các từ
Học sinh lên máy tính và thực hành
các thao tác đặt tay và gõ các phím ở
hàng cơ sở
- Học sinh nhấp đúng chuột trái để
khởi động phần mềm Mario .
- Chọn mục lesson home row only.
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
đơn giản .
Giáo viên lần lượt cho học sinh
thực hành gõ ở các hàng phím khác
nhau.
Bao gồm hàng phím trên hàng
phím có số, hàng phím dưới, hàng
phim số .
* Hoạt động 3:
Giáo viên hứơng dẫn học sinh
thực hành bằng phần mềm Mario
Nháy chuột chọn khung ở dướùi nươc
- Lần lượt học sinh chon các cách gõ
khác nhau.
+Add top row (hàng phím cơ
cở , hàng phím trên )
+Add bot row (hàng phím cơ
sở , hàng phím trên và hàng phím
dưới )
+Add Num bers (hàng phím cơ
sở hàng trên , hang dưới , hàng phím
số )
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học
Giáo viên dặn dò học sinh về nhà thực hành thêm , tập gõ đều ở các
hàng phím khác nhau bằng phần mềm Mario.
Tuần 12
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Bài 3 SỬ DỤNG PHÍM SHIFT
I/ Mục đích yêu cầu:
Học sinh nắm được chức năng và cách nhấn giữ phím shift bằng ngón
tay út trong khi gõ bằng 10 ngón
II/ Đồ dùng dạy học:
Máy tính có cài phần mềm tập gõ bàn phím Mario .
III/ Hoạt động dạy học:
* Hoạt động1:
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp, kiểm tra
bài cũ
- Học sinh lên bảng và ngồi vào máy
tính để khởi động phần mềm Mariovà
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
2/ Bài mới:
Giáo viên giới thiệu bài mới .
Sử dụng phím shift
* Hoạt động 2:
Giáo viên giảng về chức năng
của phím Shift và vò trí .
Cách sử dụng ngón tay út để
nhấn giữ của tay phải và tay trái .
Sau khi đã thực hiện bằng phần
mềm Mario .
Giáo viên hướng dẫn học sinh
mở phần mềm word để thực hành
thêm.
* Hoạt động 3:
Giáo viên làm mẫu và hứơng
dẫn học sinh thực hành bằng phần
mềm Mario và phần mềm Word
thực hiện thao tác để tay lên bàn phím
và gõ các từ đơn giản.
- Học sinh biết được phím Shirt nằm ở
góc ngoài cùng ở phía dưới bên trái
của bàn phím.
- Học sinh sử dụng được ngón út của
tay phải và tay trái để gõ và nhấn giữ
khi thao tác với các ngón khác.
- Học sinh có thể gõ một đoạn văn bản
có dùng phím Shift để tạo các chữ cái
in hoa.
- Em nhấp đúp chuột vào phần mềm
Word có biểu tượng để gõ
thử
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học
Giáo viên dặn dò học sinh về nhà thực hành sử dụng ngón út nhấn phím
Shift cho thành thạo và kết hợp với các phím khác

Tuần 13
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Bài 4 ÔN LUYỆN GÕ
I/ Mục đích yêu cầu:
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
Ôân luyện cách gõ và kỹ năng gõ các từ đơn giản có kết hợp phím Shift
để gõ các chữ in hoa .
Học sinh thực hiện các thao tác tập luyện gõ 10 mười ngón với phần
mềm Mario để thực hiện các bài luyện ở mức 2 với bài luyện All Keyboard
II/ Đồ dùng dạy học:
Máy tính có cài phần mềm tập gõ bàn phím Mario .
III/ Hoạt động dạy học:
* Hoạt động1:
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp, kiểm tra
bài cũ
2/ Bài mới:
Giáo viên giới thiệu bài mới .
Ôân luyện gõ
* Hoạt động 2:
Giáo viên hướng dẫn và tổng
hợp lại các công cụ mà em đã được
học như:
Quy tắc đăt tay trên bàn phím
cách di chuyển tay, cách nhấn phím
shift.
* Hoạt động 3:
Giáo viên làm mẫu và hứơng
dẫn học sinh thực hành tông hợp chỉnh
sử cho học sinh trong quá trình thực
hành .
- Học sinh lên bảng và ngồi vào máy
tính để khởi động phần mềm Mariovà
thực hiện thao tác để tay lên bàn phím
và gõ các từ đơn giản sử dụng phím
shift.
- Học sinh nắm bắt và hiểu được toàn
bộ bài học.
- Học sinh thực hành tổng hợp lần lượt
gõ các phím ở tất cả các hàng phím
khác nhau.
- Hàng phím cơ sở cách đặt tay
- Hàng phím số và các hàng phím
khác
- Cách gõ các từ đơn giản với 3 chữ
cái, gõ một abì hoàn chỉnh. Em sử
dụng cách gõ chữ hoa sử dụng hai
phím shift ở hai bên.
IV/ Củng cố:
- Giáo viên nhận xét tiết học
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG - MĐRẮK
Gi¸o ¸n tin häc: Khèi 4
Giáo viên dặn dò học sinh về nhà thực hành tất cả các bài đã học để
thành thạo hơn. Đặc biêt là luyện gõ 10 ngón cho thành thạo.
Tuần 14
Thø ngµy th¸ng n¨m 2009
Tên bài :
Chương IV HỌC CÙNG MÁY TÍNH
Bài 1 HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM
CÙNG HỌC TOÁN 4
I/ Mục đích yêu cầu:
Học sinh nắm được các chức nằng và ý nghóa của phàn mềm cùng học
toán 4 có thể thực hành tự khởi động phần mềm và tự ôn luyện học toán theo
phần mềm.
Học sinh hiểu và thao tác thành thạo với các dạng bài toán khác nhau
thự hiện đúng theo quy đònh làm bài theo hướng dẫn của phần mềm.
Thông qua phần mềm học sinh ý thức được và hiểu được ý nghóa tác
dụng của phần mềm máy tính trong đời sống hàng ngày của con người trong đó
có việc học tập của các em như học môn toán.
II/ Đồ dùng dạy học:
Máy tính có cài đặt phần mềm Learning math 4 (phần mềm học toán)
III/ Hoạt động dạy học:
1/ Bài cũ:
Ổn đònh nề nếp lớp.
2/ Bài mới:
Giáo viên giới thiệu bài mới
Học toán với phần mềm học
toán 4
* Hoạt động 2
Giáo viên trình bày ý nghóa và
tác dụng của phần mềm hoc toán.
- Học sinh hiểu phần mềm học toán
dùng để học và chơi với các con vật,
cô bé,… khi các em làm đúng đáp án
thì sẽ vỗ tay hoăïc cười với em nhưng
khi làm sai sẽ bò cười chê…
gi¸o viªn SO¹N GI¶NG : vò viƯt hµ 
NĂM
HỌC: 2009- 2010

Generate time = 0.24419403076172 s. Memory usage = 1.96 MB