Kim tự tháp Kê-ốp


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Xuân Tường
TRƯỜNG THCS TRỰC BÌNH

Kim tự tháp Kêôp
Kim tự tháp Kêôp

Kim tự tháp Kêôp
Kim tự tháp Kêôp

Kim tự tháp Kêôp
Kim tự tháp Kêôp
Kim tự tháp Kêôp một trong bảy kì quan của
thế giới cổ đại.
Kim tự tháp là công trình có hình chóp, đáy
vuông, thường là lăng mộ của các vua Ai
Cập cổ đại. Có ba kim tự tháp lớn: Kêôp
(khéops hoặc Chéops), Kêphren (Khéphren)
và Mykêrinôt (Mykérynos).

Kim tự tháp Kêôp
Kim tự tháp Kêôp
Các kim tự tháp được xây bằng những
phiến đá lớn, mỗi tháp gồm hàng triệu
phiến trung bình nặng 2, 5 tấn…Kích thước
của tháp chứa nhiều phép tính kì diệu: lấy
chu vi đáy chia cho hai lần chiều cao của
tháp sẽ được số Π = 3,14; chiều cao của
tháp đúng bằng bán kính của hình tròn có
chu vi bằng chu vi của đáy tháp, vv…

Generate time = 0.07637095451355 s. Memory usage = 1.92 MB