Bai TH tim hieu ve HIV
T 1 11A4ổ
Design By : Bùi Đắc Tiến
Tìm Hiểu Về HIV/AIDS
1.Khái niệm HIV/AIDS
2.Cấu tạo,hoạt động và sự phát triển của virus HIV
3.Các con đường lây nhiễm HIV
4.Biện pháp phòng ngừa và chữa trị HIV/AIDS
5.Thực trạng HIV ở Việt Nam
6.Thái độ của mọi người với người nhiễm HIV

1.Khái niện HIV/AIDS

HIV là virút gây suy giảm miễn dịch ở người, viết tắt từ tiếng
Anh: Human Immuno-deficiency Virus. Có 2 loại HIV, đó là HIV 1
và HIV 2.

AIDS (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) ,là một hội
chứng của nhiều bệnh nhiễm trùng (ví dụ: lao, viêm phổi, nấm),
mà người nhiễm HIV gặp phải do hệ miễn dịch của cơ thể bị tổn
thương hoặc bị phá hủy nặng nề. Các bệnh này được gọi là các
bệnh nhiễm trùng cơ hội. AIDS được coi là giai đoạn cuối của
quá trình nhiễm HIV. AIDS viết tắt từ tiếng Anh: Acquired
Immuno Deficiency Syndrom. Trước đây, bệnh này được gọi là
SIDA (viết tắt từ tiếng Pháp: Syndrome d'Immuno Deficience
Acquise), nhưng do tên này trùng với tên của Tổ chức phát triển
quốc tế Thụy Điển SIDA và tên của Tổ chức CIDA (Canađa)
cũng gọi là "Si đa" nên thống nhất gọi là AIDS để tránh nhầm
lẫn và phù hợp với tên quốc tế.

Một số hình ảnh về HIV
Virus HIV
Người nhiễm HIV

2.Cấu tạo, hoạt động và sự phát triển của virus hiv
a>Cấu tạo
Gai Glicôprôtêin
vỏ ngoài
vỏ prôtêin
ARN
Enzim phiên
mã ngược

b>Sự nhân lên của HIV trong tế bào vật chủ

Nhờ enzym ARN polymease
chuyển ADN thành ARN của
Virus. Các ARN này nhân lên,
protein của Virus cũng được tổng
hợp nhờ Ribosom của tế bào vật
chủ, chúng lắp ráp tạo thành các
thành phần có thể ra lưới nội chất
hay tiến tới màng tế bào tạo thành
các virion nằm trên màng hoặc giải
phóng ra ngoài.
Chu trình tái bản của virus HIV

Generate time = 0.072365999221802 s. Memory usage = 1.93 MB