giao an AN ca nam lop 4.

Nguyễn Xuân Vinh
Học kỳ I
Tuần 1
Tiết 1: Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3

I.Mục tiêu :
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
Nhớ lại một số kí hiệu ghi nhạc đã học.
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ và gõ đệm.
Nắm vững những kí hiệu ghi nhạc.
- Giáo dục HS mạnh dạn, tích cực trong các hoạt động.
II.Đồ dùng :
- GV: Nhạc cụ đệm, máy nghe, bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ
- HS: Nhạc cụ gõ, SGK.
III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- ổn định tổ chức.
Sửa t thế ngồi cho HS .
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng
3. HĐ3 : Ôn tập 3 bài hát.
Quốc ca Việt Nam.
Bài ca đi học.
Cùng múa hát dới trăng.
a. Bài Quốc ca Việt Nam.
- Cho HS khởi động giọng.
- Đàn cho HS nghe một đoạn nhạcđể HS đoán xem
đó là câu hát nào trong bài hát nào đã học.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời ca
nhiều lần.
Chú ý: Hát hoà giọng. Hát đúng cao độ trờng
độ. Thể hiện tính chất mạnh mẽ, hùng tráng theo
nhịp đi.
Hát rõ lời, phát âm chuẩn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
- Hỏi HS khi chào cờ và hát Quốc ca chúng ta phải
thc hiện nh thế nào?
- Điều khiển cho HS tập chào cờ và bắt nhịp cho HS
hát Quốc ca nh sau:
GV hô: Nghiêm!
Học sinh
- Ghi nhớ.
- Mở đồ dùng.
- Đọc cao độ.
- Thảo luận nhóm.
Cá nhân nêu.
- Hát ôn theo dãy, nhóm,
cá nhân.

- Cá nhân nêu.
- Thực hiện.
Âm nhạc 4
1
Nguyễn Xuân Vinh
Chào cờ! Chào!
Quốc ca.
b. Bài Bài ca đi học.
- Gõ tiết tấu câu đầu của bài hát và hỏi HS nhận ra
đó là câu hát nào trong bài hát nào?
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời ca
nhiều lần.
Chú ý: Biết lấy hơi khi nghỉ ở dấu lặng đơn.
Nhận biết đợc tiết tấu của bài. Thể hiện đúng tính
chất bài hành khúc.
Hát rõ lời, phát âm chuẩn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
- Chia lớp thành 3 tổ để hát ôn và gõ đệm lại chính
xác 3 kiểu phách , nhip, tiết tấu nh sau:
Tổ 1: Hát và gõ phách.
Tổ 2: Hát và gõ nhịp.
Tổ 3: Hát và gõ tiết tấu.
( Sau đó đổi ngợc lại )
( Nhận xét, đánh giá )
c. Bài Cùng múa hát dới trăng.
- Treo tranh ảnh minh hoạ cho HS biết và đoán tên
bài hát.
- Đệm đàn cho HS hát ôn lại bài hát đúng giai
đIệu, thuộc lời ca nhiều lần.
Chú ý: Hát chính xác những tiếng luyến. Thể
hiện tính chất vui tơi, nhịp nhàng.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
- Chia lớp thành các nhóm thi đua biểu diễn trớc
lớp.
( Nhận xét, đánh giá )
4. HĐ4: Ôn tập 1 số kí hiệu ghi nhạc.
- Nêu câu hỏi cho HS trả lời:
ở lớp 3 đã đợc học những kí hiệu ghi nhạc gì ?
Em hãy kể tên các nốt nhạc đã học ?
Em biết những hình nốt nhạc ?
- Cho HS tập nói nốt nhạc trên khuông ( Dùng bàn
tay tợng trng ).
- Treo bảng phụ và hớng dẫn HS thực hiện 2 bài tập
( SGK- T4 ) nh sau:
+ Nói tên các nốt nhạc trong bài tập 1.

+ Viết lên khuông nhạc các nốt nhạc trong bài
tập 2.
( Nhận xét, đánh giá một số vở chép nhạc của
HS )
5. HĐ5. Củng cố, dặn dò.
- Thảo luận nhóm.
Cá nhân nêu.
- Hát ôn theo dãy, nhóm,
cá nhân.

- Từng tổ thực hiện.
- Thảo luận nhóm.
Cá nhân nêu.
- Hát ôn theo dãy, nhóm,
cá nhân.
-Từng nhóm trình bày.
( HS khá nhận xét)
- Thảo luận nhóm.
Cá nhân nêu.
- Cá nhân nêu.

- Thực hiện theo dãy,
nhóm, cá nhân.
- Ghi vở.
Âm nhạc 4
2
Nguyễn Xuân Vinh
- Đàn cho hát ôn lại 3 bài hát một vài lần.
- Cho một vài nhóm HS lên biểu diễn trớc lớp.
- Nhận xét: Khen HS ( khá, giỏi ) nhắc nhở HS còn
cha đúng yêu cầu.
- Hát ôn.
- Từng nhóm trình bày.
- Ghi nhớ.


Tuần 2
Tiết 2 : Học hát bài : Em yêu hoà bình ( T.5 )

Nhạc và lời : Nguyễn Đức Toàn
I.Mục tiêu :
- Biết bài hát Em yêu hoà bình là do nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng
tác.
Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
- Hát kết hợp gõ đệm.
- Giáo dục HS yêu hoà bình, yêu quê hơng đất nớc.
II.Đồ dùng:
- GV: Nhạc cụ đệm, máy nghe, bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ
- HS: Nhạc cụ gõ, SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Cho HS nhận biết tên và vị trí 7 nốt nhạc trên
khuông. ( Dùng bàn tay tợng trng )
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng.
3. HĐ3. Dạy bài hát Em yêu hoà bình.
- Treo tranh ảnh minh hoạ và thuyết trình cho HS
biết.
- Giới thiệu bài hát, tác giả và nội dung cho HS
biết.
- Mở băng hát mẫu hoặc vừa đàn vừa hát cho HS
nghe.
+ Cho HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát.
- Treo bảng phụ và hớng dẫn HS đọc lời ca theo tiết
tấu bài hát.( Đánh dấu những tiếng luyến và những
chỗ lấy hơi ).
- Cho HS khởi động giọng.
- Chia bài hát thành 8 câu hát. Sau đó đàn và dạy
hát theo lối móc xích.
Lu ý: + Hát chính xác những tiếng đợc luyến
2 nốt nhạc trong bài và chỗ đảo phách nh:
Học sinh
- Cá nhân nêu.
- Mở đồ dùng.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Nghe bài hát.
- HS khá nêu.
- Cá nhân đọc.
- Đọc cao độ.
- Tập hát từng câu.
Âm nhạc 4
3
Nguyễn Xuân Vinh
Em yêu dòng sông hai bên bờ xanh
thắm.
+ Biết lấy hơi trớc mỗi câu hát.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời ca
nhiều lần.
Chú ý: Hát với tốc độ vừa phải. Thể hiện tính
chất vui tơi.
Hát rõ lời, phát âm chuẩn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
b. Hát kết hợp gõ đệm.
- Hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo phách và
tiết tấu lời ca nh sau:
Hát: Em yêu hoà bình yêu đất nớc
Gõ phách: < - < - <
Gõ tiết tấu: x x x x x x x
- Chia lớp thành 2 dãy:
Dãy 1: Hát và gõ phách.
Dãy 2: Hát và gõ tiết tấu.
( Sau đó đổi ngợc lại )
- Chia lớp thành 4 nhóm để hát nối tiếp từng câu
cho đến hết bài.
( Bắt nhịp và điều khiển cho HS hát )
4. HĐ4. Củng cố, dặn dò.
- Đàn cho hát ôn lại bài hát một vài lần.
- Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả.
- Nhận xét: Khen HS ( khá, giỏi ) nhắc nhở HS còn
cha đúng yêu cầu.
- Hát ôn theo dãy, nhóm,
cá nhân.
- Thực hiện.
- Từng dãy thực hiện.
- Cả 4 nhóm thực hiện.
- Hát ôn.
- Cá nhân nêu.
- Ghi nhớ

. Tuần 3

Tiết 3 : - Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình
- Bài tập cao độ và tiết tấu
I. Mục tiêu :
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS thể hiện đợc bài tập cao độ và tiết tấu.
- Giáo dục HS mạnh dạn, tích cực trong các hoạt động.
II. Đồ dùng:
- GV: Nhạc cụ đệm, máy nghe
- HS: Nhạc cụ gõ, SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Âm nhạc 4
4
Nguyễn Xuân Vinh
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Mở băng hát cho HS nghe lại giai điệu bài hát Em
yêu hoà bình.
- Cho HS nêu tên bài hát, tác giả.
( Nhận xét, đánh giá )
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng.
3. HĐ3. Ôn tập bài hát Em yêu hoà bình.
a. Hát ôn.
- Cho HS khởi động giọng.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời
theo hình thức:
Hát không có nhạc: GV bắt nhịp.
Hát co nhạc đệm: GV đàn và bắt nhịp.
( Sửa cho HS còn yêú, kém ). Nhận xét.
- Cho HS hát và gõ đệm lại theo phách, tiết tấu ( nh
đã học giờ trớc ).
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
b. Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hớng dẫn HS vừa hát vừa kết hợp một số động tác
phụ hoạ nh sau:
Tất cả đứng tại chỗ, kiễng 2 bàn chân rồi nhún
xuống theo từng phách. Bắt đầu kiễng 2 bàn chân
( hát chữ em, hạ 2 bàn chân xuống ( rơi vào chữ
yêulàm nh vậy cho đến hết câu thứ 4 rộn rã
lời ca .
Tiếp câu thứ 5 thay đổi động tác nghiêng ngời
sang bên trái, phải theo nhịp.
- Cho HS lên biểu diễn trớc lớp.
* HS khá, giỏi hát diễn cảm và phụ hoạ.
* HS yếu, kém hát đúng và thuộc lời ca.
( Nhận xét, đánh giá )
4. HĐ4. Bài tập cao độ và tiết tấu.
* Vị trí các nốt Đô Mi Son La trên khuông nhạc.
- Cho HS lên chỉ bảng và đọc từng nốt nhạc trên
khuông.
( Nhận xét, đánh giá )
- Cho HS luyện đọc cao độ các nốt.
* Luyện tập tiết tấu.
- Treo bảng phụ và hỏi HS âm hình tiết tấu trên có
hình nốt gì? Kí hiệu gì?
- Hớng dẫn HS tập gõ âm hình tiết tấu thật chính
xác.
- Cho HS gõ thay thế bằng các âm tợng thanh nh:
Học sinh
- Nghe và thảo lụân.
- Cá nhân nêu.
- Mở đồ dùng.
- Đọc cao độ.
- Hát ôn theo dãy, nhóm,
cá nhân.
- Thực hiện theo dãy,
nhóm, cá nhân.
- Thực hiện.


- Từng nhóm, cá nhân
trình bày.
( HS khá nhận xét )
- Cá nhân thực hiện.
- Đọc đồng thanh, cá
nhân.
- HS khá nêu.
- Thực hiện theo dãy,
nhóm, cá nhân.
- Thực hiện.
Âm nhạc 4
5
Nguyễn Xuân Vinh
trống, thanh phách, mõ, song loan
* Luyện tập cao độ và tiết tấu.
- Đàn từng chuỗi âm thanh ngắn (từ 3 đến 5 âm) cho
HS vừa đọc cao độ vừa kết hợp gõ tiết tấu.
( Nhận xét, đánh giá )
- Kiểm tra một số HS tập đọc cao độ và tiết tấu.
( Nhận xét, đánh giá )
5. HĐ5. Củng cố, dặn dò.
- Đàn cho hát ôn và vân động phụ hoạ một vài lần.
- Nhận xét: Khen HS ( khá, giỏi) nhắc nhở HS còn
yếu, kém.
- HS khá thực hiện.

- HS yếu, kém đọc.
( HS khá nhận xét )
- Hát ôn.
- Ghi nhớ.
Tuần 4
Tiết 4 : - Học hát bài : Bạn ơi lắng nghe ( T.7 )

Dân ca Ba-na
Su tầm, dịch lời : Tô Ngọc Thanh

- Kể chuyện âm nhạc.
I.Mục tiêu :
- Biết bài hát là dân ca của dân tộc Ba-na ( Tây Nguyên ).
Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
- - Hát kết hợp gõ đệm.
- Giáo dục HS thêm yêu quý dân ca.
II.Đồ dùng :
- GV: Nhạc cụ đệm, máy nghe, bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ
- HS: Nhạc cụ gõ, SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Hỏi HS giờ trớc học bài hát gì ? Tác giả ?
- Cho HS lên biểu diễn lại bài hát trớc lớp.
( Nhận xét, đánh giá
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng.
3. HĐ3. Dạy bài hát Bạn ơi lắng nghe.
- Treo tranh ảnh minh hoạ và thuyết trình cho HS
biết.
- Giới thiệu:
ở Tây Nguyên có những dân tộc nh : Ba-na,
Ê-đê, Gia-rai, Hơ-rê, Xê-đăngnhững ngời dân
Học sinh
- Cá nhân nêu.
- Từng nhóm trình bày.
( HS khá nhận xét )
- Mở đồ dùng.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
Âm nhạc 4
6
Nguyễn Xuân Vinh
này rất dũng cảm trong cuộc đấu tranh chống
ngoại xâm đồng thời cũng là những ngời yêu lao
động, yêu hoà bình, yêu ca hát. Những bài dân ca
Tây Nguyên quen thuộc với thiếu nhi nh : Đi cắt
lúa( dân ca Hơ-rê ), Ru em ( dân ca Xơ-đăng ),
Hái hoa bên rừng( dân ca Gia- rai )
- Mở băng hát mẫu hoặc vừa đàn vừa hát cho HS
nghe.
+ Cho HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát.
- Treo bảng phụ và hớng dẫn HS đọc lời ca theo tiết
tấu bài hát.
( Đánh dấu những chỗ lấy hơi )
- Cho HS khởi động giọng.
- Chia bài hát thành 2 lời (8 câu hát). Sau đó đàn và
dạy hát theo lối móc xích.
Lu ý: + Hát chính xác những chỗ nửa cung.
+ Biết lấy hơi cho mỗi câu hát.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời ca
nhiều lần.
Chú ý: Hát với tốc độ vừa phải. Thể hiện tính
chất tha thiết, hồn nhiên.
Hát rõ lời, phát âm chuẩn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
- Cho HS nhận xét sự giống và khác nhau giữa 4
tiết nhạc.
( Nhận xét, đánh giá )
b. Hát kết hợp gõ đệm.
- Hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo phách,
nhịp và tiết tấu lời ca nh sau:
Hát: Hỡi bạn ơi cùng nhau lắng nghe
Gõ phách: < - < -
Gõ nhịp: < <
Gõ tiết tấu: x x x x x x x
- Chia lớp thành 2 dãy:
Dãy 1: Hát và gõ phách.
Dãy 2: Hát và gõ nhịp.
Dãy 3: Hát và gõ tiết tấu.
( Sau đó đổi ngợc lại )
- Chia lớp thành 4 nhóm để hát nối tiếp từng câu
cho đến hết bài.
( Bắt nhịp và điều khiển cho HS hát )
- Kiểm tra HS hát và gõ đệm lại.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
4. HĐ4. Kể chuyện âm nhạc:
Tiếng hát Đào Thị Huệ .
- Treo tranh ảnh minh hoạ và thuyết trình cho HS
- Nghe bài hát.
- HS khá nêu.
- Cá nhân đọc.
- Đọc cao độ.
- Tập hát từng câu.
- Hát ôn theo dãy, nhóm,
cá nhân.
- HS khá nêu.
- Thực hiện.
- Từng dãy thực hiện.
- Thực hiện.
- Từng nhóm, cá nhân thực
hiện.
( HS khá nhận xét )
- Quan sát.
Âm nhạc 4
7
Nguyễn Xuân Vinh
biết.
- Giới thiệu và tóm tắt nội dung câu chuyện.
- Kể chuyện theo tranh cho HS nghe.
- Đặt câu hỏi cho HS trả lời:
Vì sao nhân dân lại lập đền thờ ngời con gái
có giọng hát hay ấy?
Câu chuyện xảy ra giai đoạn nào trong lịch
sử nớc ta?
- Cho một vài HS nối tiếp nhau và kể lại câu chuyện
theo tranh.
( Nhận xét. đánh giá )
- Cho HS nêu cảm xúc, suy nghĩ của mình về câu
chuyện.
- Nhấn mạnh nội dung câu chuyện.
5. HĐ5. Củng cố, dặn dò.
- Đàn cho hát ôn lại bài hát một vài lần.
- Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả.
- Nhận xét: Khen HS ( khá, giỏi) nhắc nhở HS còn
yếu, kém.
- Theo dõi.
- Lắng nghe.
- Cá nhân nêu.
- Cá nhân lên chỉ tranh vẽ
và kể.
- HS khá nêu.
- Ghi nhớ.
- Hát ôn.
- Cá nhân nêu.
- Ghi nhớ.

Tuần 5


Tiết 5 : - Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe
- Giới thiệu hình nốt trắng
- Bài tập tiết tấu
I .Mục tiêu :
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
Thể hiện tốt bài tập tiết tấu.
Biết và thể hiện đợc giá trị độ dài của nốt nhạc.
- Giáo dục HS mạnh dạn, tích cực trong các hoạt động.
II. Đồ dùng :
- GV: Nhạc cụ đệm, máy nghe
- HS: Nhạc cụ gõ, SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Mở băng hát cho HS nghe lại giai điệu bài hát Bạn
ơi lắng nghe.
- Hỏi HS giai điệu vừa nghe là dân ca của dân tộc
nào?
Học sinh
- Nghe và thảo luận.
- Cá nhân nêu.
Âm nhạc 4
8
Nguyễn Xuân Vinh
( Nhận xét, đánh giá )
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng.
3. HĐ3. Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe.
a. Hát ôn.
- Cho HS khởi động giọng.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời theo
hình thức:
Hát không có nhạc: GV bắt nhịp.
Hát có nhạc đệm: GV đàn và bắt nhịp.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
- Cho HS hát và gõ đệm lại theo phách, nhịp, tiết tấu
( nh đã học giờ trớc ).
( Nhận xét, cho điểm )
b. Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hớng dẫn HS vừa hát vừa kết hợp một số động tác
phụ hoạ nh sau:
Lời 1:
Câu 1: Đầu nghiêng sang trái, ngón trỏ tay trái chỉ
vào hai tai ( trùng vào tiếng nhau ). Chân nhún nhẹ
nhàng.
Câu 2: Bàn tay phải ngửa, tay đa ra trớc mặt ( trùng
vào tiếng xa). Tay trái chống ngang sờn.
Câu 3: thực hiện giống câu 2 đổi tay ngợc lại.
Câu 4: Hai bàn tay úp thấp phía trớc, làm động tác l-
ợn sóng bằng cổ tay.
Lời 2: Thực hiện tơng tự lời 1.
- Cho HS lên biểu diễn trớc lớp.
* HS khá, giỏi hát diễn cảm và phụ hoạ.
* HS yếu, kém hát đúng và thuộc lời ca.
( Nhận xét, đánh giá )
4. HĐ4. Giới thiệu hình nốt trắng.
- Ghi bảng và giới thiệu cho HS biết hình nốt trắng và
giá trị độ dài:xx x x
- Cho HS thể hiện hình nốt trắng qua VD sau:
5. HĐ5. Bài tập tiết tấu.
- Treo bảng phụ và đọc mẫu cho HS nghe 2 bài tập tiết
tấu.
Hớng dẫn thực hiện 2 bài tập nh sau:
* Bài tập1:
- Hỏi HS âm hình tiết tấu trên có hình nốt gì?
Hớng dẫn HS tập gõ âm hình tiết tấu thật chính xác.
- Mở đồ dùng.
- Đọc cao độ.
- Hát ôn theo dãy,
nhóm, cá nhân.
- Thực hiện theo dãy,
nhóm, cá nhân.
- Thực hiện.

- Từng nhóm, cá nhân
trình bày.
( HS khá nhận xét )
- Ghi nhớ.
- Đọc và gõ chính xác.
- Theo dõi.
- HS khá nêu.
- Thực hiện theo dãy,
Âm nhạc 4
9
Nguyễn Xuân Vinh
- Cho HS gõ thay thế bằng các âm tợng thanh nh:
trống, thanh phách, mõ, song loan
- Kiểm tra một số HS đọc và gõ tiết tấu lại.
( Nhận xét, đánh giá )
- Cho HS nhận biết tiết tấu trên có trong bài hát nào?
( Nhận xét, đánh giá )
* Bài tập 2: Thực hiện tơng tự bài tập 1.
6. HĐ6. Củng cố, dặn dò.
- Đàn cho hát ôn và vận động phụ hoạ một vài lần.
- Nhận xét: Khen HS ( khá, giỏi) nhắc nhở HS còn
yếu, kém.
nhóm, cá nhân.
- Thực hiện.
- HS yếu, kém thực
hiện.
( HS khá nhận xét )
- HS khá nêu.
- Hát ôn.
- Ghi nhớ.

Tuần 6
Tiết 6 : - Tập đọc nhạc : TĐN Số 1
- Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc

I. Mục tiêu :
- Nắm chắc bài TĐN số 1.
Nhận biết hình dáng một vài nhạc cụ dân tộc.
- - Đọc đúng giai điệu và ghép lời ca.
Đợc nghe âm thanh 4 loại nhạc cụ.
- Giáo dục HS mạnh dạn, tích cực trong các hoạt động.
II. Đồ dùng:
- GV: Nhạc cụ đệm, tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ
- HS: Nhạc cụ gõ, vở chép nhạc, SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Hỏi HS giờ trớc học bài hát gì ? dân ca ?
- Cho HS khá lên biểu diễn trớc lớp.
( Nhận xét, đánh giá )
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng.
3. HĐ3. Tập đọc nhạc số 1.
Son La Son .
- Treo bảng phụ và giới thiệu bài TĐN số 1 cho HS
biết.
- Hỏi HS: Bài TĐN viết ở loại nhịp gì ? Có mấy nhịp?
- Chỉ từng nốt cho HS nói tên nốt nhạc trong bài TĐN
số 1.
- Đàn cho HS luyện tập cao độ Đ R M S L.
- Hớng dẫn HS đọc và gõ âm hình tiết tấu của bài.
Học sinh
- Cá nhân nêu.
- Từng nhóm trình bày.
( HS khá nhận xét
)
- Mở đồ dùng.
- Theo dõi.
- HS khá nêu.
- Nói đồng thanh, cá
nhân.
- Đọc đồng thanh.
Âm nhạc 4
10
Nguyễn Xuân Vinh
- Đọc mẫu bài TĐN cho HS nghe.
- Hớng dẫn HS đọc bài TĐN với các bớc nh sau:
Bớc 1: TĐN từng câu.
Bớc 2: TĐN và gõ phách.
Bớc 3: TĐN và ghép lời ca.
Chú ý: Đọc đúng cao độ và trờng độ. Thể hiện
đúng tính chất của bài TĐN.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ) Nhận xét.
- Kiểm tra HS đọc lại bài TĐN tốt hơn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ) Nhận xét.

- Hớng dẫn HS chép bài TĐN số 1 vào vở.
Yêu cầu: chép đúng, sạch, đẹp.
4. HĐ4.Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc.
Đàn nhị, Đàn tam, Đàn tứ, Đàn tì bà.
- Treo tranh ảnh minh hoạ và giới thiệu cho HS biết.
- Cho HS nêu số dây của từng loại nhạc cụ? Nêu đặc
điểm và cách sử dụng từng loại nhạc cụ?
- Giới thiệu đặc điểm và cách sử dụng từng loại nhạc
cụ cho HS biết.
Đàn nhị ( có 2 dây )
Đàn tam ( có 2 dây )
Đàn tứ ( có 4 dây )
Đàn tì bà ( có 4 dây )
- Đàn cho HS đợc biết âm sắc của từng loại nhạc cụ.
- Cho HS thực hiện trò chơi nghe âm sắc đoán tên
nhạc cụ.
( Nêu luật chơi và đàn cho các nhóm thi đoán )
5. HĐ5. Củng cố, dặn dò.
- Cho HS đọc ôn lại bài TĐN một vài lần.
- Chấm một số bài TCN.
- Nhận xét: Khen HS ( khá, giỏi ) nhắc nhở HS còn
yếu, kém.
- Thực hiện.
- Theo dõi.
- Thực hiện .

- Từng nhóm, cá nhân
thực hiện.
( HS khá nhận xét )
- Chép bài.

- Quan sát.
- HS khá nêu.
- Ghi nhớ.
- Lắng nghe.
- Thảo luận nhóm.
Cá nhân nêu.
- Thực hiện.
- Thu bài.
- Ghi nhớ.
Tuần 7

. Tiết 7 : - Ôn tập 2 bài hát :
Em yêu hoà bình
Bạn ơi lắng nghe
- Ôn tập TĐN số 1
I. Mục tiêu :
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ, gõ đệm.
Đọc đúng cao độ và trờng độ bài TĐN.
Âm nhạc 4
11
Nguyễn Xuân Vinh
- Giáo dục HS mạnh dạn, tích cực trong các hoạt động.
II. Đồ dùng:
- GV: Nhạc cụ đệm, máy nghe
- HS: Nhạc cụ gõ, vở chép nhạc, SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Kiểm tra một số HS đọc lại bài TĐN số1.
( Nhận xét, đánh giá )
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng
3. HĐ3. Ôn tập 2 bài hát.
a. Bài Em yêu hoà bình.
- Cho HS khởi động giọng.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời theo
hình thức:
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
- Cho HS hát và gõ đệm lại theo phách, nhịp,tiết tấu.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
- Cho HS vừa hát vừa kết hợp lại một số động tác phụ
hoạ.
- Cho HS lên biểu diễn trớc lớp.
* HS khá, giỏi hát diễn cảm và phụ hoạ.
* HS yếu, kém hát đúng và thuộc lời ca.
( Nhận xét, đánh giá )
b. Bài Bạn ơi lắng nghe.
( Thực hiện ôn các bớc nh bài hát trên )
4. HĐ4. Ôn TĐN số 1.
-Treo bảng phụ và đọc lại bài TĐN số 1 cho HS nghe
- Đàn cho HS luyện tập cao độ Đ R M S L.
- Cho HS đọc và gõ lại âm hình tiết tấu của bài.
- Cho HS đọc bài lại bài TĐN với các bớc nh sau:
Bớc 1: TĐN từng câu.
Bớc 2: TĐN và gõ phách.
Bớc 3: TĐN và ghép lời ca.
Chú ý: Đọc đúng cao độ và trờng độ. Thể hiện
đúng tính chất của bài TĐN.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ) Nhận xét.
- Kiểm tra HS đọc lại bài TĐN tốt hơn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ) Nhận xét.
5 .HĐ5. Củng cố, dặn dò.
- Đàn cho hát ôn và vận động phụ hoạ một vài lần.
- Nhận xét: Khen HS ( khá, giỏi) nhắc nhở HS còn
yếu, kém.
Học sinh
- Cá nhân đoc.
( HS khá nhận xét ).
- Mở đồ dùng.
- Đọc cao độ.
- Hát ôn theo dãy,
nhóm, cá nhân.
- Thực hiện theo dãy,
nhóm, cá nhân.
- Thực hiện.
- Từng nhóm, cá nhân
trình bày.
( HS khá nhận xét )

- Tự sửa sai.
- Đọc đồng thanh.
- Thực hiện.
- Thực hiện .

- Từng nhóm, cá nhân
thực hiện.
( HS khá nhận xét )
- Hát ôn.
- Ghi nhớ.

Âm nhạc 4
12
Nguyễn Xuân Vinh
Tuần 8
Tiết 8 : Học hát bài : trên ngạ ta phi nhanh ( T.13 )

Nhạc và lời : Phong Nhã
I. Mục tiêu :
- Biết bài hát là do nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác.
Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
- Hát kết hợp gõ đệm.
- Giáo dục tình yêu quê hơng, đất nớc.
II. Đồ dùng :
- GV: Nhạc cụ đệm, máy nghe, bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ
- HS: Nhạc cụ gõ, SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Hỏi HS giờ trớc học ôn bài hát gì ? tác giả ?
- Đàn cho HS biểu diễn trớc lớp.
( Nhận xét, đánh giá )
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng.
3. HĐ3. Dạy bài hát Trên ngựa ta phi nhanh.
a. Học hát.
- Treo tranh ảnh minh hoạ và thuyết trình cho HS
biết.
- Giới thiệu bài hát.
Phong Nhã là nhạc sĩ rất thân thuộc với thiếu
nhi Việt Nam. Những bài ông sáng tác đã đợc
nhiều thế hệ thiếu nhi đón nhận và yêu thích nh:Ai
yêu Bác Hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng, Bài
ca sum họp, chi đội em làm kế hoạch nhỏ, Đội ta
lớn lên cùng đất nớc, Kim đồng
- Mở băng hát mẫu hoặc vừa đàn vừa hát cho HS
nghe.
+ Cho HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát.
- Treo bảng phụ và hớng dẫn HS đọc lời ca theo tiết
tấu bài hát.
Giải thích từ khó nh: vó câu nghĩa là vó
ngựa .
Đánh dấu những tiếng luyến và những chỗ
lấy hơi.
- Cho HS khởi động giọng.
Học sinh
- Cá nhân nêu.
- HS khá trình bày.
- Mở đồ dùng.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Nghe bài hát.
- HS khá nêu.
- Cá nhân đọc.
- Đọc cao độ.
- Tập hát từng câu.
Âm nhạc 4
13
Nguyễn Xuân Vinh
- Chia bài hát thành 8 câu hát. Sau đó đàn và dạy
hát theo lối móc xích.
Lu ý: + Hát chính xác những tiếng đợc luyến
trong bài.
+ Biết lấy hơi trớc mỗi câu hát.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời ca
nhiều lần.
Chú ý: Hát với tốc độ hơi nhanh. Thể hiện tính
chất vui tơi, rộn rã.
Hát rõ lời, phát âm chuẩn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
b. Hát kết hợp gõ đệm.
- Hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo phách và
tiết tấu lời ca nh sau:
Hát: Trên đờng gập ghềnh ngựa phi
Gõ phách: < - <- <
Gõ tiết tấu: x x x x x x
- Chia lớp thành 2 dãy:
Dãy 1: Hát và gõ phách.
Dãy 2: Hát và gõ tiết tấu.
( Sau đó đổi ngợc lại )
- Kiểm tra HS hát và gõ đệm lại chính xác hơn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
5.HĐ5. Củng cố, dặn dò.
- Đàn cho hát ôn lại bài hát một vài lần.
- Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả.
- Nhận xét: Khen HS ( khá, giỏi) nhắc nhở HS còn
cha đúng yêu cầu.
- Hát ôn theo dãy, nhóm,
cá nhân.
-Thực hiện.
- Từng dãy thực hiện.
- Từng nhóm, cá nhân
trình bày.
( HS khá trình bày )

- Hát ôn.
- Cá nhân nêu.
- Ghi nhớ.
Tu ần 9
Tiết 9 : - Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh
- Tập đọc nhạc. TĐN số 2
I.Mục tiêu :
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
Nắm chắc bài TĐN.
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
Đọc đúng cao độ, trờng độ bài TĐN.
- Giáo dục HS mạnh dạn, tích cực trong các hoạt động.
II.Đồ dùng :
- GV: Nhạc cụ đệm, máy nghe
- HS: Nhạc cụ gõ, SGK, vở chép nhạc.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Âm nhạc 4
14
Nguyễn Xuân Vinh
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Mở băng hát cho HS nghe lại giai điệu bài hát Trên
ngựa ta phi nhanh.
- Cho HS nêu tên bài hát, tác giả.
( Nhận xét, đánh giá )
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng.
3. HĐ3. Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh.
- Cho HS khởi động giọng.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời theo
hình thức:
Hát không có nhạc: GV bắt nhịp.
Hát có nhạc đệm: GV đàn và bắt nhịp.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
- Cho HS hát và gõ đệm lại theo phách, tiết tấu chính
xác hơn.
( Nhận xét, cho điểm )
b. Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hớng dẫn HS vừa hát vừa kết hợp một số động tác
phụ hoạ nh sau:
ĐT 1( câu1+2+3): Động tác phi ngựa.
ĐT 2( câu 4+5) : Tay đa ra phía trớc sang bên
trái rồi sang phải.
ĐT 3( câu 6+7+8): Nh động tác 1.
- Cho HS lên tập biểu diễn trớc lớp.
* HS khá, giỏi hát diễn cảm và phụ hoạ.
* HS yếu, kém hát đúng và thuộc lời ca.
( Nhận xét, đánh giá )
4. HĐ4. Tập đọc nhạc số 2.
Nắng vàng .
- Treo bảng phụ và giới thiệu bài TĐN số 2 cho HS
biết.
- Hỏi HS: bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có mấy nhịp?
- Chỉ từng nốt cho HS nói tên nốt nhạc trong bài TĐN
số 2.
- Đàn cho HS luyện tập cao độ Đ R M S.
- Hớng dẫn HS đọc và gõ âm hình tiết tấu của bài.
- Đọc mẫu bài TĐN cho HS nghe.
- Hớng dẫn HS đọc bài TĐN với các bớc nh sau:
Bớc 1: TĐN từng câu.
Bớc 2: TĐN và gõ phách.
Bớc 3: TĐN và ghép lời ca.
Chú ý: Đọc đúng cao độ và trờng độ. Thể hiện
đúng tính chất của bài TĐN.
Học sinh
- Nghe và thảo lụân.
- Cá nhân nêu.
- Mở đồ dùng.
- Đọc cao độ.
- Hát ôn theo dãy, nhóm,
cá nhân.
- Thực hiện theo dãy,
nhóm, cá nhân.
- Thực hiện.

- Từng nhóm, cá nhân
trình bày.
( HS khá nhận xét)
- Theo dõi.
- Cá nhân nêu.
- Nói đồng thanh, cá nhân.
- Đọc đồng thanh.
- Thực hiện.
- Theo dõi.
- Thực hiện .

Âm nhạc 4
15
Nguyễn Xuân Vinh
( Sửa cho HS còn yếu, kém ) Nhận xét.
- Kiểm tra HS đọc lại bài TĐN tốt hơn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ) Nhận xét.
- Hớng dẫn HS chép bài TĐN số 2 vào vở.
Yêu cầu: chép đúng, sạch, đẹp.
5. HĐ5. Củng cố, dặn dò.
- Đàn cho hát ôn và vân động phụ hoạ một vài lần.
- Nhận xét: Khen HS ( khá, giỏi ) nhắc nhở HS còn
yếu, kém.
- Từng nhóm, cá nhân
thực hiện.
( HS khá nhân xét )
- Chép bài.
- Hát ôn.
- Ghi nhớ.

Tuầ n 10
Tiết 10 : Học hát bài: Khăn quàng thắm mãI vai em ( T.18 )

Nhạc và lời : Ngô Ngọc Báu
I. Mục tiêu :
- Biết bài hát là do nhạc sĩ Ngô Ngọc Báu sáng tác.
Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
- Hát kết hợp gõ đệm.
- Giáo dục HS biết vơn lên trong học tập, xứng đáng là thế hệ tơng lai
của đất nớc.
II .Đồ dùng :
- GV: Nhạc cụ đệm, máy nghe, bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ
- HS: Nhạc cụ gõ, SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Hỏi HS giờ trớc học ôn bài hát gì ? tác giả ?
- Đàn cho HS biểu diễn trớc lớp.
( Nhận xét, đánh giá )
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng.
3. HĐ3. Dạy bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em.
a. Học hát:
- Treo tranh ảnh minh hoạ và thuyết trình cho HS
biết.
- Giới thiệu bài hát.
Bài hát KQTMVE đã đợc tác giả viết với một
giai điệu rộn rã, vui tơi. Bài hát đã gợi lên niềm tự
hào của tuổi học trò đợc mang trên vai chiếc khăn
quàng đỏ thắm
Học sinh
- Cá nhân nêu.
- HS khá trình bày.
- Mở đồ dùng.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
Âm nhạc 4
16
Nguyễn Xuân Vinh
- Mở băng hát mẫu hoặc vừa đàn vừa hát cho HS
nghe.
+ Cho HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát.
- Treo bảng phụ và hớng dẫn HS đọc lời ca theo tiết
tấu bài hát.
Đánh dấu những tiếng luyến và những chỗ
lấy hơi.
- Cho HS khởi động giọng.
- Chia bài hát thành 2 lời ( 10 câu ) . Sau đó đàn và
dạy hát theo lối móc xích.
Lu ý: + Hát chính xác những tiếng đợc luyến
trong bài.
+ Biết lấy hơi trớc mỗi câu hát.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời ca
nhiều lần.
Chú ý: Hát với tốc độ hơi nhanh. Thể hiện tính
chất nhịp nhàng,vui tơi.
Hát rõ lời, phát âm chuẩn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
b. Hát kết hợp gõ đệm.
- Hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo phách và
tiết tấu lời ca nh sau:
Hát: Khi trông phơng đông vừa hé
Gõ phách: - < - <
Gõ nhịp: x x x x x x
- Chia lớp thành 2 dãy:
Dãy 1: Hát và gõ phách.
Dãy 2: Hát và gõ nhịp.
( Sau đó đổi ngợc lại )
- Kiểm tra HS hát và gõ đệm lại chính xác hơn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.

- Hớng dẫn HS vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng
theo nhịp 2.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
- Cho HS lên tập biểu diễn trớc lớp.
* HS khá, giỏi hát diễn cảm và phụ hoạ.
* HS yếu, kém hát đúng và thuộc lời ca.
( Nhận xét, đánh giá )
4. HĐ4. Củng cố, dặn dò.
- Đàn cho hát ôn lại bài hát một vài lần.
- Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả.
- Nhận xét: Khen HS ( khá, giỏi ) nhắc nhở HS còn
cha đúng yêu cầu.
- Nghe bài hát.
- HS khá nêu.
- Cá nhân đọc.
- Đọc cao độ.
- Tập hát từng câu.
- Hát ôn theo dãy, nhóm,
cá nhân.

- Thực hiện.
- Từng dãy thực hiện.
- Từng nhóm, cá nhân thực
hiện.
( HS khá nhận xét )
- Thực hiện.
- Từng nhóm, cá nhân trình
bày.
( HS khá nhận xét )
- Hát ôn.
- Cá nhân nêu.
- Ghi nhớ.

Âm nhạc 4
17
Nguyễn Xuân Vinh
Tuần 11
Tiết 11 : - Ôn tập bài hát : Khăn quàng thắm mãI vai em
- Tập đọc nhạc.TĐN số 3
I. Mục tiêu :
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
Nắm chắc bài TĐN.
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
Đọc đúng cao độ, trờng độ bài TĐN.
- Giáo dục HS mạnh dạn, tích cực trong các hoạt động.
II. Đồ dùng:
- GV: Nhạc cụ đệm, máy nghe
- HS: Nhạc cụ gõ, SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Mở băng hát cho HS nghe lại giai điệu bài hát Khăn
quàng thắm mãi vai em.
- Cho HS nêu tên bài hát, tác giả.
( Nhận xét, đánh giá )
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng.
3. HĐ3. Ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em.
- Cho HS khởi động giọng.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời theo
hình thức:
Hát không có nhạc: GV bắt nhịp.
Hát có nhạc đệm: GV đàn và bắt nhịp.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
- Cho HS hát và gõ đệm lại theo phách, nhịp chính
xác hơn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
b. Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hớng dẫn HS vừa hát vừa kết hợp một số động tác
phụ hoạ nh sau:
+ ĐT1: Câu 1.Đa 2 tay từ dới lên về phía trớc.
Nghiêng đầu sang trái và nhún chân theo nhịp 2.
+ ĐT2: Câu 2.Hai tay từ từ để trên vai đầu đầu đa
sang phải theo nhịp 2.
+ ĐT3: Câu 3+4.Hai tay từ từ đi xuống nắm vào
nhau để trớc ngực chân nhún theo nhịp.
+ ĐT4: Câu 5-9.Ngời đu đa chân nhún theo nhịp 2.
+ ĐT5: Câu10. Tay đa lên vai, chân nhún nhịp
Học sinh
- Nghe và thảo luận.
- Cá nhân nêu.
- Mở đồ dùng.
- Đọc cao độ.
- Hát ôn theo dãy,
nhóm, cá nhân.
- Thực hiện theo dãy,
nhóm, cá nhân.
- Thực hiện.

Âm nhạc 4
18
Nguyễn Xuân Vinh
nhàng.
- Cho HS lên tập biểu diễn trớc lớp.
* HS khá, giỏi hát diễn cảm và phụ hoạ.
* HS yếu, kém hát đúng và thuộc lời ca.
( Nhận xét, đánh giá )
4. HĐ4. Tập đọc nhạc số 3.
Cùng bớc đều .
- Treo bảng phụ và giới thiệu bài TĐN số 3 cho HS
biết.
- Hỏi HS: bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có mấy nhịp ?
- Chỉ từng nốt cho HS nói tên nốt nhạc trong bài TĐN
số 3.
- Đàn cho HS luyện tập cao độ Đ R P M S .
- Hớng dẫn HS đọc và gõ âm hình tiết tấu của bài.
- Đọc mẫu bài TĐN cho HS nghe.
- Hớng dẫn HS đọc bài TĐN với các bớc nh sau:
Bớc 1: TĐN từng câu.
Bớc 2: TĐN và gõ phách.
Bớc 3: TĐN và ghép lời ca.
Chú ý: Đọc đúng cao độ và trờng độ. Thể hiện
đúng tính chất của bài TĐN.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ) Nhận xét.
- Kiểm tra HS đọc lại bài TĐN tốt hơn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ) Nhận xét.
- Hớng dẫn HS chép bài TĐN số 3 vào vở.
Yêu cầu: chép đúng, sạch, đẹp.
5. HĐ5. Củng cố, dặn dò.
- Đàn cho hát ôn và vân động phụ hoạ một vài lần.
- Nhận xét: Khen HS ( khá, giỏi ) nhắc nhở HS còn
yếu, kém.
- Từng nhóm, cá nhân
trình bày.
( HS khá nhận xét )

- Theo dõi.
- Cá nhân nêu.
- Nói đồng thanh, cá
nhân.
- Đọc đồng thanh.
- Thực hiện.
- Theo dõi.
- Thực hiện .
- Từng nhóm, cá nhân
thực hiện.
( HS khá nhân xét )
- Chép bài.
- Hát ôn.
- Ghi nhớ.

Tuần 12
Tiết 12 : Học hát bài : Cò lả
Dân ca đồng bằng Bắc Bộ
I. Mục tiêu :
- Biết bài hát là dân ca của đồng bằng Bắc Bộ.
Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
- Hát rõ lời, diễn cảm.
Âm nhạc 4
19
Nguyễn Xuân Vinh
- Giáo dục HS yêu quý dân ca và trân trọng ngời lao động.
II .Đồ dùng :
- GV: Nhạc cụ đệm, máy nghe, bảng phụ, tranh ảnh minh hoạ
- HS: Nhạc cụ gõ, SGK.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu :
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Hỏi HS giờ trớc học ôn bài hát gì ? tác giả ?
- Đàn cho HS biểu diễn trớc lớp.
( Nhận xét, đánh giá )
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng.
3. HĐ3. Dạy bài hát Cò lả.
a. Học hát:
- Treo tranh ảnh minh hoạ và thuyết trình cho HS
biết.
- Giới thiệu bài hát.
Những cánh cò bay rập rờn trên đồng lúa mênh
mông trong buổi chiều là hình ảnh rất thân thuộc
với ngời nông dân Việt Nam. Cùng với luỹ tre
xanh, đồng lúa vàng, đàn trâu gặm cỏ thì hình ảnh
cánh cò bay lả, bay la gợi nên khung cảnh yên
bình của biết bao làng quê. Cánh cò bay lả bay la
cũng là một bài dân ca quen thuộc với ngời dân
đồng bằng Bắc Bộ
- Mở băng hát mẫu hoặc vừa đàn vừa hát cho HS
nghe.
+ Cho HS nêu cảm nhận ban đầu về bài hát.
- Treo bảng phụ và hớng dẫn HS đọc lời ca theo tiết
tấu bài hát.
+ Đánh dấu những tiếng luyến và những chỗ
lấy hơi.
+ Giải thích từ khó: phủ trong từ cửa phủ
là đơn vị hành chính ngày xa, tơng đơng với quận,
huyện ngày nay.
- Cho HS khởi động giọng.
- Chia bài hát thành 6 câu hát . Sau đó đàn và dạy
hát theo lối móc xích.
Lu ý: + Hát chính xác những tiếng đợc luyến
trong bài.
+ Biết lấy hơi trớc mỗi câu hát.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời ca
nhiều lần.
Chú ý: Hát với tốc độ vừa phải. Thể hiện tính
chất nhịp nhàng, mềm mại, phóng khoáng.
Học sinh
- Cá nhân nêu.
- HS khá trình bày.
- Mở đồ dùng.
- Quan sát.
- Lắng nghe.
- Nghe bài hát.
- HS khá nêu.
- Cá nhân đọc.
- Đọc cao độ.
- Tập hát từng câu.
- Hát ôn theo dãy, nhóm,
cá nhân.
Âm nhạc 4
20
Nguyễn Xuân Vinh
Hát rõ lời, phát âm chuẩn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
b. Hát kết hợp gõ đệm.
- Hớng dẫn HS vừa hát vừa gõ đệm theo phách và
tiết tấu lời ca nh sau:
Hát: Con cò cò bay lả lả bay la
Gõ phách: < - < - <-
- Chia lớp thành 2 dãy:
Dãy 1: Hát
Dãy 2: Hát và gõ phách.
( Sau đó đổi ngợc lại )
- Kiểm tra HS hát và gõ đệm lại chính xác hơn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.

- Hớng dẫn HS vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng
theo nhịp 2.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
- Cho HS lên tập biểu diễn trớc lớp.
* HS khá, giỏi hát diễn cảm và phụ hoạ.
* HS yếu, kém hát đúng và thuộc lời ca.
( Nhận xét, đánh giá )
4. HĐ4. Nghe nhạc.
Bài: Trống cơm
Dân ca đồng bằng Bắc Bộ.
- Giới thiệu cho HS đợc nghe về một bài hát dân ca
của vùng ĐBBB.
- Mở băng nhạc hoặc hát cho HS nghe tác phẩm.
- Hỏi HS :
Tiết tấu bài hát nhanh hay chậm? Vui tơi, sôi
nổi hay êm dịụ, nhẹ nhàng.
Em nghe bài hát có hay không?
- Cho HS nghe lại tác phẩm.
- Nói qua về nội dung, sắc thái, tình cảm của bài
hát giúp HS cảm nhận tốt hơn về tác phẩm đã nghe.
5. HĐ5. Củng cố, dặn dò.
- Đàn cho hát ôn lại bài hát một vài lần.
- Cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả.
- Nhận xét: Khen HS ( khá, giỏi ) nhắc nhở HS còn
cha đúng yêu cầu.

- Thực hiện.
- Từng dãy thực hiện.
- Từng nhóm, cá nhân thực
hiện.
( HS khá nhận xét )
- Thực hiện.
- Từng nhóm, cá nhân trình
bày.
( HS khá nhận xét)
- Chú ý.
- Nghe lần 1.
- HS khá nêu.
- Nghe lần 2.
- Ghi nhớ.
- Hát ôn.
- Cá nhân nêu.
- Ghi nhớ.

Âm nhạc 4
21
Nguyễn Xuân Vinh
Tuần 13
Tiết 13 : - Ôn tập bài hát : Cò lả
- Tập đọc nhạc.TĐN số 4
I. Mục tiêu :
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
Nắm chắc bài TĐN.
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
Đọc đúng cao độ, trờng độ bài TĐN.
- Giáo dục HS mạnh dạn, tích cực trong các hoạt động.
II. Đồ dùng:
- GV: Nhạc cụ đệm, máy nghe
- HS: Nhạc cụ gõ, SGK.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Mở băng hát cho HS nghe lại giai điệu bài hát Cò lả
- Cho HS nêu tên bài hát, tác giả.
( Nhận xét, đánh giá )
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng.
3. HĐ3. Ôn tập bài hát Cò lả.
a. Hát ôn.
- Cho HS khởi động giọng.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời theo
hình thức:
Hát không có nhạc: GV bắt nhịp.
Hát có nhạc đệm: GV đàn và bắt nhịp.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
- Cho HS hát và gõ đệm theo phách, nhịp .
( Sửa cho HS còn yếu, kém ). Nhận xét.
b. Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Hớng dẫn HS vừa hát vừa kết hợp một số động tác
phụ hoạ đơn giản, chú ý động tác tay mô phỏng cánh
cò bay.
- Cho HS lên tập biểu diễn trớc lớp.
* HS khá, giỏi hát diễn cảm và phụ hoạ.
* HS yếu, kém hát đúng và thuộc lời ca.
( Nhận xét, đánh giá )
- Hớng dẫn HS trình bày bài hát theo cánh lĩnh xớng
và hoà giọng ( phần xô ) nh sau:
1 HS nữ khá hát: Con còra cánh đồng.
Học sinh
- Nghe và thảo luận.
- Cá nhân nêu.
- Mở đồ dùng.
- Đọc cao độ.
- Hát ôn theo dãy,
nhóm, cá nhân.
- Thực hiện theo dãy,
nhóm, cá nhân.
- Thực hiện.

- Từng nhóm, cá nhân
trình bày.
( HS khá nhận xét )
- Thực hiện.
Âm nhạc 4
22
Nguyễn Xuân Vinh
Cả lớp hát: Tình tính tangnhứ hay chăng.
4. HĐ4. Tập đọc nhạc số 4.
Con chim ri .
- Treo bảng phụ và giới thiệu bài TĐN số 4 cho HS
biết.
- Hỏi HS : Bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có mấy nhịp?
- Chỉ từng nốt cho HS nói tên nốt nhạc trong bài TĐN
số 4.
- Đàn cho HS luyện tập cao độ Đ R P M S .
- Hớng dẫn HS đọc và gõ âm hình tiết tấu của bài.
- Đọc mẫu bài TĐN cho HS nghe.
- Hớng dẫn HS đọc bài TĐN với các bớc nh sau:
Bớc 1: TĐN từng câu.
Bớc 2: TĐN và gõ phách.
Bớc 3: TĐN và ghép lời ca.
Chú ý: Đọc đúng cao độ và trờng độ. Thể hiện
đúng tính chất của bài TĐN.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ) Nhận xét.
- Kiểm tra HS đọc lại bài TĐN tốt hơn.
( Sửa cho HS còn yếu, kém ) Nhận xét.
- Hớng dẫn HS chép bài TĐN số 4 vào vở.
Yêu cầu: chép đúng, sạch, đẹp.
5. HĐ5. Củng cố, dặn dò.
- Đàn cho hát ôn và vân động phụ hoạ một vài lần.
- Nhận xét: Khen HS ( khá, giỏi) nhắc nhở HS còn
yếu, kém.
- Theo dõi.
- Cá nhân nêu.
- Nói đồng thanh, cá
nhân.
- Đọc đồng thanh.
- Thực hiện.
- Theo dõi.
- Thực hiện .

- Từng nhóm, cá nhân
thực hiện.
( HS khá nhân xét )
- Chép bài.
- Hát ôn.
- Ghi nhớ.

Tuần 1 4

Tiết 14 : - Ôn tập 3 bài hát :
Trên ngựa ta phi nhanh
Khăn quàng thắm mãI vai em
Cò lả
- Nghe nhạc

I. Mục tiêu:
- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ. Gõ đệm.
- Giáo dục HS tích cực, mạnh dạn trong các hoạt động.
II. Đồ dùng:
- GV: Nhạc cụ đệm, máy nghe, tranh minh hoạ
- HS : Nhạc cụ gõ, tập bài hát.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu :
Âm nhạc 4
23
Nguyễn Xuân Vinh
Giáo viên
1. HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Đàn cho HS lên biểu diễn trớc lớp 1- 2 bài hát đã
học.
( Nhận xét, đánh giá )
2. HĐ2. Giới thiệu tên bài, ghi bảng.
3. HĐ3. Ôn tập 3 bài hát.
a. Bài Khăn quàng thắm mãi vai em.
- Đàn cho HS khởi động giọng.
- Cho HS xem tranh minh hoạ và mở băng hát cho
HS nghe lại giai điệu bài hát 1- 2 lần.
- Cho HS nêu tên bài hát, tác giả vừa đợc nghe.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời ca
nhiều lần.
Chú ý. Hát đúng trờng độ. Thể hiện tính chất
vui tơi, nhịp nhàng.
Phát âm rõ lời, tròn tiếng.
( Sửa cho còn HS yếu, kém ). Nhận xét.
- Cho HS vừa hát vừa gõ đệm lại theo phách.
( Sửa cho còn HS yếu, kém ). Nhận xét.
- Kiểm tra HS hát và gõ đệm lại chính xác hơn.
( Sửa cho còn HS yếu, kém ). Nhận xét.
+ Cho HS lên biểu diễn lại bài hát trớc lớp.
* HS khá, giỏi hát diễn cảm và phụ hoạ.
* HS yếu, kém hát đúng và thuộc lời ca.
( Nhận xét, đánh giá )
- Chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm hát nối tiếp một
câu của đoạn a đến hết bài, đoạn b cả lớp hát hoà
giọng.
( Nhận xét, đánh giá )
b. Bài Trên ngựa ta phi nhanh.
- Mở băng hát cho HS nghe lại giai điệu bài hát.
- Cho HS nêu tên bài hát, tác giả của giai điệu trên.
- Đàn cho HS hát ôn lại đúng giai điệu, thuộc lời ca
nhiều lần.
Chú ý. Hát với tốc độ hơi nhanh. Thể hiện
tính chất vui tơi, rộn rã.
Phát âm rõ lời, tròn tiếng.
( Sửa cho còn HS yếu, kém ). Nhận xét.
- Chia lớp thành 2 nhóm:
Nhóm A hát: Trên đờng gập ghềnh
Nhóm B hát: Ngựa phi nhanh nhanh nhanh
nhanh.
Tiếp tục cho đến bạn bè yêu mến.
Học sinh
- Từng nhóm trình bày.
( HS khá nhận xét )
- Mở đồ dùng.

- Đọc cao độ.
- Thảo luận.
- Cá nhân nêu.
- Hát ôn theo dãy, nhóm,
cá nhân.

- Từng nhóm, cá nhân
thực hiện.
( HS khá nhận xét )
- Từng dãy thực hiện.
- Từng nhóm, cá nhân
trình bày.
( HS khá nhận xét )
- Thực hiện.
- Nghe và thảo luận.
- Cá nhân nêu.
- Hát ôn theo dãy, nhóm,
cá nhân.

- Thực hiện.
Âm nhạc 4
24
Nguyễn Xuân Vinh
Từ câu Tổ quốc mẹ hiền đến hết bài, cả lớp hát hoà
giọng.
( Nhận xét, đánh giá )
- Cho HS vừa hát vừa gõ đệm lại với 2 âm sắc.
( Sửa cho còn HS yếu, kém ). Nhận xét.
- Kiểm tra HS hát và gõ đệm lại chính xác hơn.
( Sửa cho còn HS yếu, kém ). Nhận xét.
c. Bài Cò lả.
( Thực hiện các bớc ôn nh bài hát Khăn quàng
thắm mãi vai em ).
4. HĐ4. Nghe nhạc.
- Giới thiệu cho HS biết một trích nhạc không lời.
- Mở băng nhạc hoặc hát cho HS nghe tác phẩm.
- Hỏi HS :
Tiết tấu bài hát nhanh hay chậm? Vui tơi, sôi nổi
hay êm dịụ, nhẹ nhàng.
Em nghe đoạn nhạc có hay không ?
- Cho HS nghe lại tác phẩm.
- Nói qua về nội dung, sắc thái, tình cảm của bài hát
giúp HS cảm nhận tốt hơn về tác phẩm đã đợc nghe.
5. HĐ5. Củng cố, dặn dò.
- Đàn cho HS hát ôn lại mỗi bài một lần.
- Nhận xét: khen HS ( khá, giỏi ) nhắc nhở HS còn
cha đúng yêu cầu.
- Thực hiện.
- Từng nhóm, cá nhân
thực hiện.
( HS khá nhận xét )
- Chú ý.
- Nghe lần 1.
- HS khá nêu.
- Nghe lần 2.
- Ghi nhớ.
- Thực hiện.
- Ghi nhớ.
Tuần 15
Tiết 15 : ( Học một bài hát tự chọn )

Học hát bài : Em hát gọi mặt trời ( T.49 )

Nhạc và lời : Nguyễn Thuý Liễu

I. Mục tiêu:
- Biết bài hát này là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn thuý liễu.
Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca.
- Hát kết hợp vận động phụ hoạ và gõ đệm.
- Giáo dục HS yêu thích bài hát có phong cách Tây nguyên.
II. Đồ dùng:
- GV: Nhạc cụ đệm, tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ, máy nghe
- HS : Nhạc cụ gõ, tập bài hát.
Âm nhạc 4
25

Generate time = 0.087370872497559 s. Memory usage = 2.01 MB