Đề thi Địa lí 6


Phòng GD ngọc lặc Đềthi chọn học sinh giỏi huyện
Trờng THCS cao thịnh Năm học: 2008 - 2009
---&---
Môn : Địa lí 6 (thời gian 120 phút)
-----------
Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu của câu mà em cho là đúng :
A- Trên Trái Đất có mấy đới khí hậu :
a) 2 đới
b) 3 đới
c) 4 đới
d) 5 đới.
B - Ngày 22/6 tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với :
a) Xích đạo
b) Chí tuyến Bắc.
c) Chí tuyến Nam.
d) Tất cả các ý trên..
C - Gió Tín phong thổi từ :
a) 30
0
B và N lên 60
0
B và N.
b) Xích đạo lên 30
0

B và N.
c) 30
0
B và N về xích đạo.
d) 60
0
B và N về 30
0
B và N.
Câu 2: Điền vào ô trống bảng sau cho hợp lí :
Ngày Tiết Bán cầu Mùa Tại sao?
22/6
Hạ chí
Đông chí
22/12
Hạ chí
Đông chí

Câu 3: Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết điều gì ? Dựa vào số ghi cuả các bản đồ
sau :
1 : 200 000 ; 1 : 6 000 000. Cho biết 5 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu Km trên
thực địa. Bản đồ nào có tỉ lệ lớn hơn ?
Câu 4: Ma đợc hình thành nh thế nào ? Cho biết cách tính lợng ma trong ngày,
trong tháng, trong năm và trung bình năm.
Câu 5 : Phân biệt núi già và núi trẻ .
.Hết
Đáp án và thang đIểm môn địa lí 6
Câu 1 : (3 điểm).
A - ý d - 1 điểm
B - ý b - 1 điểm
C - ý c - 1 điểm
Câu 2 : ( 4điểm ).
Ngày Tiết Bán cầu Mùa Tại sao ?
22/6
Hạ chí
Bắc
Nam
Nóng
Lạnh
Bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời nên
nhận đợc nhiều nhiệt và ánh sáng hơn
Đông chí
22/12
Hạ chí
Nam
Bắc
Nóng
Lạnh
Bán cầu Nam ngã về phía mặt trời nên
nhận đợc nhiều nhiệt và ánh sáng hơn
Đông chí
Câu 3 : (4 điểm ).
* Tỉ lệ bản đồ cho biết bản đồ đợc thu nhỏ bao nhiêu so với thực địa .
* 5 cm trên bản đồ ứng với khoảng cánh trên thực địa :
+ Là 10 Km với bản đồ có tỉ lệ 1 : 200 000.
+ Là 300 Km với bản đồ có tỉ lệ 1 : 6 000 000.
* Bản đồ có tỉ lệ 1 : 200 000 lớn hơn so với bản đồ có tỉ lệ 1 : 6 000 000.
Câu 4 : (6 điểm)
- Ma đợc hình thành khi hơi nớc trong không khi bi ngng tụ ở độ cao 2-10km tạo thành
mây, găp đIều kiện thuận lợi, hơi nớc tiếp tục ngng tụ, hạt nớc to dần rồi rơi xuống tạo
thành ma.
- Cách tính lợng ma trong ngày : Tổng lợng ma của các trận ma trong ngày.
- Cách tính lợng ma trong tháng : Tổng lợng ma của các ngày trong tháng.
- Cách tính lợng ma trong năm : Tổng lợng ma của các tháng trong năm.
- Cách tính lợng ma trung bình năm : Lấy lợng ma nhiều năm cộng lại rồi chia cho số
năm.
Câu 5 : (3 điểm )
Núi trẻ Núi già
- Độ cao lớn do ít bị bào mòn - Thấp do bị bào mòn nhiều
- Đỉnh nhọn, sờn dốc, thung lũng sâu - Đỉnh tròn, sờn thoải, thung lũng rộng
- Đợc hình thành cánh đây vài chục triêu
năm.
- Đợc hình thành cách đây vài trẳm triệu
năm.
..Hết

Generate time = 0.069592952728271 s. Memory usage = 1.93 MB