Lập chương trình hoạt động


CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ
CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ

Thiết kế và thực hiện:
Phạm Văn Khanh
Giáo viên trường tiểu học Mường Bằng 2
Chuyên đề thay sách giáo khoa
Chuyên đề thay sách giáo khoa
Trường th Mường Bằng 2
Trường th Mường Bằng 2
Giáo
Giáo
án điện tử
án điện tử
Tập làm văn

Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2007
Tập làm văn
Kiểm tra bài cũ:
- ở học kì 1các em đã được học những loại
văn bản nào?

Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2007
Tập làm văn
Kiểm tra bài cũ:
- Hãy nêu cấu tạo của một bài văn tả
người?

Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2007
Lập chương trình hoạt động
Tập làm văn
S/23
Đọc bài Một buổi sinh hoạt tập thể và trả lời câu hỏi:
a) Các bạn trong lớp tổ chức buổi liên hoan văn nghệ nhằm
mục đích gì?
b) Để tổ chức buổi liên hoan,cần làm những việc gì? Lớp trưởng đã
phân công như thế nào?
c) Hãy thuật lại diễn biến của buổi liên hoan.
Bài 1:

-
Chµo mõng ngµy nhµ
gi¸o ViÖt Nam 20- 11.
-
Chóc mõng c¸c thÇy c«
gi¸o.
-
-Bµy tá lßng biÕt ¬n ®èi
víi c¸c thÇy c« gi¸o.
I/ Môc ®Ých

II/ Phân công chuẩn bị:

*
Những việc cần chuẩn bị
1)Mua bánh kẹo, hoa
quả, chén đĩa,
2)Trang trí lớp học.
3) Làm báo tường.
4.Văn nghệ.
P

n


n
g
c

t
h

1) Tâm, Phượng và các
bạn nữ.
2) Trung, Nam, Sơn.
3) Chủ bút: Thuỷ Minh.

4) Dẫn chương trình: Thu
Hương;
kịch câm- Tuấn Béo ,
Kéo đàn-Huyền Phương...

III/ Chương trình cụ thể:

*Chương trình văn nghệ:
Thu Hương dẫn chương trình
Tuấn Béo diễn kịch câm
Huyền Phương kéo đàn..
* Thầy chủ nhiệm phát biểu ý kiến.

Generate time = 0.23614287376404 s. Memory usage = 1.93 MB