Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Tiết 75-76 :TLV
Tiết 75-76 :TLV
TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN
TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN
NGHỊ LUẬN
NGHỊ LUẬN
I/
I/
NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
1/Nhu cầu nghị luận:
1/Nhu cầu nghị luận:
2/Thế nào là văn bản nghị luận:
2/Thế nào là văn bản nghị luận:
*GHI NHỚ:SGK/9
*GHI NHỚ:SGK/9
II/LUYỆN TẬP:
II/LUYỆN TẬP:
1/Đọc bài văn và trả lời câu hỏi :SGK/9
1/Đọc bài văn và trả lời câu hỏi :SGK/9
2/Tìm bố cục của bài văn trên.
2/Tìm bố cục của bài văn trên.
3/Sưu tầm hai đoạn văn nghị luận và chép
3/Sưu tầm hai đoạn văn nghị luận và chép
vào vở bài tập.
vào vở bài tập.
4/Bài văn “HAI BIỂN HỒ” :SGK/10 là văn
4/Bài văn “HAI BIỂN HỒ” :SGK/10 là văn
bản tự sự hay nghị luận.
bản tự sự hay nghị luận.
I/
I/
NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN
NHU CẦU NGHỊ LUẬN VÀ VĂN
BẢN NGHỊ LUẬN
BẢN NGHỊ LUẬN
1/Nhu cầu nghị luận:
1/Nhu cầu nghị luận:
a/
a/
Trong đời sống,em có thường gặp các vấn đề và câu hỏi như kiểu dưới đây
Trong đời sống,em có thường gặp các vấn đề và câu hỏi như kiểu dưới đây
không:
không:
-


Vì sao em đi học?
Vì sao em đi học?
-


vì sao con người cần phaỉ có bạn bè?
vì sao con người cần phaỉ có bạn bè?
-


Theo em như thế nào là sống đẹp?
Theo em như thế nào là sống đẹp?
-


Trẻ em hút thuốc lá là tốt hay xấu,lợi hay hại?
Trẻ em hút thuốc lá là tốt hay xấu,lợi hay hại?
b/
b/
Gặp các vấn đề và câu hỏi loại đó em trả lời bằng kiểu văn bản nghị luận.
Gặp các vấn đề và câu hỏi loại đó em trả lời bằng kiểu văn bản nghị luận.
c/
c/
Các kiểu văn bản nghị luận thường gặp:
Các kiểu văn bản nghị luận thường gặp:
*GHI NHỚ 1:SGK/9
*GHI NHỚ 1:SGK/9


2/ Thế nào là văn bản nghị luận?
2/ Thế nào là văn bản nghị luận?
* Đọc văn bản: “CHỐNG NẠN THẤT HỌC”
* Đọc văn bản: “CHỐNG NẠN THẤT HỌC”
Quốc dân Việt Nam!
Quốc dân Việt Nam!
Khi xưa Pháp cai trị nước ta, chúng thi hành chính sách ngu dân. Chúng hạn chế mở trường học,
Khi xưa Pháp cai trị nước ta, chúng thi hành chính sách ngu dân. Chúng hạn chế mở trường học,
chúng không muốn cho dân ta biết chữ để dễ lừa dối dân ta và bóc lột dân ta.
chúng không muốn cho dân ta biết chữ để dễ lừa dối dân ta và bóc lột dân ta.
Số người Việt Nam thất học so với số người trong nước là 95 phần trăm, nghĩa là hầu hết người
Số người Việt Nam thất học so với số người trong nước là 95 phần trăm, nghĩa là hầu hết người
Việt Nam mù chữ. Như thế thì tiến bộ làm sao được?
Việt Nam mù chữ. Như thế thì tiến bộ làm sao được?
Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập.Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc
Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập.Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc
trong lúc này, là nâng cao dân trí.
trong lúc này, là nâng cao dân trí.
Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình,bổn phận của mình, phải có kiến thức mới
Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình,bổn phận của mình, phải có kiến thức mới
có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải biết đọc ,biết viết chữ Quốc
có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải biết đọc ,biết viết chữ Quốc
ngữ.
ngữ.
Những người đã biết chữ hãy dạy cho những người chưa biết chữ,hãy góp sức vào bình dân học
Những người đã biết chữ hãy dạy cho những người chưa biết chữ,hãy góp sức vào bình dân học
vụ,như các anh chị em trong sáu,bảy năm nay đã gây phong trào truyền bá Quốc ngữ, giúp đồng
vụ,như các anh chị em trong sáu,bảy năm nay đã gây phong trào truyền bá Quốc ngữ, giúp đồng
bào thất học.
bào thất học.
Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học cho biết đi. Vợ chưa biết thì chồng bảo,em
Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà học cho biết đi. Vợ chưa biết thì chồng bảo,em
chưa biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bảo,người ăn người làmkhông biết thì chủ nhà
chưa biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bảo,người ăn người làmkhông biết thì chủ nhà
bảo,các người giàu có thì mở lớp học ở tư gia dạy cho những người không biết chữ ở hàng xóm
bảo,các người giàu có thì mở lớp học ở tư gia dạy cho những người không biết chữ ở hàng xóm
láng giềng,các chủ ấp,chủ đồn điền,chủ hầm mỏ,nhà máy thì mở lớp học cho những người tá
láng giềng,các chủ ấp,chủ đồn điền,chủ hầm mỏ,nhà máy thì mở lớp học cho những người tá
điền,những người làm của mình.
điền,những người làm của mình.
Phụ nữ lại càng cần phải học,đã lâu chị em bị kìm hãm,đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam
Phụ nữ lại càng cần phải học,đã lâu chị em bị kìm hãm,đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam
giới,để xứng đáng mình là một phần tử trong nước,có quyền bầu cử và ứng cử.
giới,để xứng đáng mình là một phần tử trong nước,có quyền bầu cử và ứng cử.
Công việc này,mong anh chị em thanh niên sốt sắng giúp sức.
Công việc này,mong anh chị em thanh niên sốt sắng giúp sức.
2/ Thế nào là văn bản nghị luận:
2/ Thế nào là văn bản nghị luận:
a/
a/
Mục đích:là mọi người phải cấp tốc nâng cao dân trí
Mục đích:là mọi người phải cấp tốc nâng cao dân trí
=>Luận điểm.
=>Luận điểm.
b/
b/
Lý lẽ và dẫn chứng:
Lý lẽ và dẫn chứng:
+ Tình trang thất học,lạc hậu do thực dân Pháp gây ra.
+ Tình trang thất học,lạc hậu do thực dân Pháp gây ra.
+Nhân dân phải biết đọc,biết viết mới chống được nạn dốt nát
+Nhân dân phải biết đọc,biết viết mới chống được nạn dốt nát
lạc hậu.
lạc hậu.
+ phụ nữ càng cần phải học.
+ phụ nữ càng cần phải học.
c/
c/
Tác giả không thể thực hiện mục đích của mình bằng văn kể
Tác giả không thể thực hiện mục đích của mình bằng văn kể
chuyện,miêu tả,biêủ cảm.Vì những kiểu văn bản này khó vận dụng để
chuyện,miêu tả,biêủ cảm.Vì những kiểu văn bản này khó vận dụng để
thể hiện quan điểm.
thể hiện quan điểm.
*
*
ghi nhớ 2-3:sgk/9
ghi nhớ 2-3:sgk/9
II/
II/
LUYỆN TẬP
LUYỆN TẬP

Tìm luận điểm của 3 đề sau:
Tìm luận điểm của 3 đề sau:
ĐỀ 1:
ĐỀ 1:
vì sao chúng ta phải bảo vệ rừng ?
vì sao chúng ta phải bảo vệ rừng ?
ĐỀ 2:
ĐỀ 2:
Đói cho sạch rách cho thơm là như thế nào ?
Đói cho sạch rách cho thơm là như thế nào ?
ĐỀ 3:
ĐỀ 3:
Hai câu tục ngữ : “không thầy đố mày làm nên” và
Hai câu tục ngữ : “không thầy đố mày làm nên” và
“học thầy không tầy học bạn” có gì mâu thuẫn nhau không?
“học thầy không tầy học bạn” có gì mâu thuẫn nhau không?

Generate time = 0.05807900428772 s. Memory usage = 1.93 MB