Tiết 93: Tiếng gà trưa


Gi¸o viªn
Gi¸o viªn
:
:
Vò ThÞ Hång
Vò ThÞ Hång
Tæ:
Tæ:


KHXH
KHXH
Tr­êng
Tr­êng


THCS
THCS
:
:
NguyÔn §×nh
NguyÔn §×nh
ChiÓu
ChiÓu

Bài tập trắc nghiệm
Câu1: Thể thơ của bài thơ: Cảnh khuya và Rằm tháng giêng
của (chữ Hán) cùng thể loại với bài thơ nào sau đây?
A. Bài ca Côn Sơn. C. Sông núi nước Nam.
B. Sau phút chia li. D. Qua Đèo Ngang.
Câu 2: Hai bài thơ miêu tả cảnh vật ở đâu?
A. Thủ đô Hà Nội. C. Tây Bắc.
B. Việt Bắc. D. Nghệ An
Câu 3: Hai bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào?
A. Trước cách mạng Tháng Tám, Bác Hồ mới về nước.
B. Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.
C. Những năm tháng hoà bình ở Miền Bắc sau kháng chiến
chống Pháp.
D. Những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược.

Tác giả:
Nguyễn Xuân Quỳnh (1942-1988 ) quê làng La Khê
(một làng có nghề dệt the, lụa nổi tiếng)ở ven thị x Hà Đôngã
tỉnh Hà Tây, mồ côi mẹ từ lúc ấu thơ, người cha thường vắng
nhà đi làm xa, hai chị em sống với bà suốt những năm tháng
tuổi thơ.
Xuân Quỳnh là một nhà thơ nữ xuất sắc trong nền thơ hiện
đại Việt Nam. Thơ của bà thường viết về những tình cảm gần
gũi bình dị trong đời sống gia đình và cuộc sống thường
ngày, biểu lộ những rung cảm và khát vọng của một trái tim
phụ nữ chân thành tha thiết và đằm thắm.

Tác phẩm:
Tiếng gà trưa là bài thơ được viết trong
thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Mĩ
trên cả nước, in lần đầu trong tập thơ
Hoa dọc chiến hào (1968) và in lại trong
tập Sân ga chiều em đi (1984).

*Thơ năm tiếng xen kẽ ba tiếng
*Gieo vần ở cuối câu nhưng không cố định và
tương đối ít vần
=>Thể thơ tương đối tự do nhưng nòng cốt là năm chữ
Chú ý cách đọc:
+Nhịp: 2/ 3, 3/ 2, 1/ 2/ 2, cần nhấn mạnh điệp câu - điệp ngữ
Tiếng gà trưa ở đầu các đoạn 2, 3, 4, 7.
+Giọng đọc: vui, hồ hởi, phân biệt lời mắng yêu của bà với
lời kể tả trữ tình của nhà thơ - trong vai anh
bộ đội đang nhớ nhà, nhớ bà, nhớ quê.

Generate time = 0.19909286499023 s. Memory usage = 1.93 MB