Một số biện pháp giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non

Sáng Kiến Kinh Nghiệm Nguyễn Bích
Thuận
I- LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

1. Đặt vấn đề:
“An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà”,
tai nạn giao thông là một vấn đề xã hội bức bách, gây nhiều thiệt hại về
tính mạng và tài sản của nhân dân. Theo thống kê thì 80% nguyên nhân
gây ra tai nạn giao thông là do lỗi của người điều khiển xe tham gia giao
thông: lạng lách, uống rượu bia, đi lấn đường, xe chở khách quá số
người quy đònh, do trẻ chạy qua đường đột ngột, chơi không đúng chỗ:
chơi ở lòng đường, vỉa hè...
Do tai nạn giao thông thời gian qua tăng nhanh, xảy ra nhiều vụ
nghiêm trọng nhất là trong giai đoạn trước, trong Tết và sau Tết. Theo
Quốc hội kỳ họp thứ 11, cả nước từ ngày 16/2/2007 đến ngày 21/2/2007
đã có 570 vụ tai nạn trong đó có 375 người chết và 643 người bò thương.
Riêng tại đòa bàn thò trấn Hậu Nghóa-huyện Đức Hòa có 17 vụ
trong đó có 18 người chết và 14 người bò thương.
Để nhanh chóng hạn chế tình trạng này Nhà nước đã có nhiều
biện pháp tích cực sửa sang hệ thống đường giao thông, biển báo, ban
hành các văn bản luật nghò quyết “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm
trật tự an toàn giao thông” phát động chương trình an toàn giao thông
trên VTV1, thi tìm hiểu luật giao thông. Giáo dục mọi người dân hiểu
biết về pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện nghiêm
và có hiệu quả các Nghò đònh 36CP, 39CP, 40CP. Xây dựng mô hình
quần chúng tham gia tự quản giao thông như: “Đoạn đường tự quản”
“Sân ga tự quản” “Đoàn tàu an toàn” “Em yêu đường sắt quê em”... Tổ
chức trên cả nước tháng 9 là tháng an toàn giao thông “Tuyên truyền và
xử lý các vi phạm giao thông” cùng với các ban ngành trong cả nước với
nhiều biện pháp tích cực nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên
phạm vi toàn quốc. Ngành giáo dục đã đưa chương trình luật lệ giao
thông vào môn học chính khóa cho tất cả các cấp học từ năm học 2000-
2001 cho đến nay.
- Trang 1 -
Sáng Kiến Kinh Nghiệm Nguyễn Bích
Thuận
2. Mục đích đề tài:
Trong những năm gần đây tai nạn giao thông không ngừng
gia tăng việc giáo dục ý thức cho người dân phải có ý thức trong
việc tham gia giao thông để hạn chế tai nạn là một việc làm cần
thiết. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD-ĐT các trường từ Đại học
đến Mẫu giáo buộc học sinh phải có ý thức chấp hành luật lệ giao
thông vì lứa tuổi này các cháu rất hiếu động và chưa hiểu biết
nhiều về luật lệ giao thông.
Các trường phối hợp với công an giao thông đòa phương giải
quyết ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ đến và tan
trường.
Theo thống kê số học sinh bò tai nạn giao thông trong 5 năm
qua, chỉ ở một số (8) tỉnh thành đã lên đến con số 1.488 em trong
đó Mầm non là 190 cháu - tỉ lệ (12,8%) (theo báo cáo Vụ học sinh
sinh viên Bộ GD-ĐT).
Nhằm giúp cho các cán bộ giáo viên trong trường Mầm non
có thêm tư liệu trong việc “Giáo dục an toàn giao thông cho trẻ
Mẫu giáo” và có thêm một số kỹ năng truyền thông an toàn giao
thông cho các bậc cha mẹ có con dưới 6 tuổi, giúp cha mẹ biết cách
giáo dục trẻ thực hiện luật giao thông, giúp các cháu một số hiểu
biết về luật giao thông phải đi bộ trên lề đường hoặc sát vỉa hè bên
phải. Đi bộ qua đường phải có người lớn dắt đi đúng vạch đường
quy đònh, không chạy nhảy chơi đùa trên vỉa hè, lòng đường có xe
cộ lưu thông... nhằm tránh các tai nạn giao thông đáng tiếc cho trẻ.
Đó là mục tiêu của đề tài này.
- Trang 2 -
Sáng Kiến Kinh Nghiệm Nguyễn Bích
Thuận
3. Lòch sử đề tài:
Đề tài được nghiên cứu áp dụng năm học (2006-2007) cho
giáo viên, các bậc phụ huynh và trẻ Mầm non.
Từ khi áp dụng đội ngũ giáo viên được nâng cao kiến thức
thực hành về an toàn giao thông tự giác chấp hành pháp luật về trật
tự an toàn giao thông phòng tránh những tai nạn giao thông cho
chính mình và cho cộng đồng, tuyên truyền hướng dẫn các kiến
thức về giáo dục an toàn giao thông cho các bậc cha mẹ.
Ở trẻ thông qua chuyên đề trẻ hiểu biết thêm về phương tiện
giao thông, người điều khiển phương tiện và luật an toàn giao thông,
hình thành cho trẻ các thói quen ban đầu khi chấp hành giao thông.
Đối với các bậc phụ huynh có kiến thức cơ bản về an toàn giao
thông, luôn nhắc nhở trẻ thực hiện và làm gương cho trẻ noi theo.
4. Phạm vi đề tài:
Đối với đề tài “Một số biện pháp giáo dục an toàn giao thông
cho trẻ Mẫu giáo” trường chúng tôi đã áp dụng cho 3 khối: khối
Mầm, khối Chồi, khối Lá năm học (2006-2007).


- Trang 3 -
Sáng Kiến Kinh Nghiệm Nguyễn Bích
Thuận
II- NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM

1. Thực trạng đề tài:
Giao thông vận tải là vấn đề huyết mạch của nền kinh tế, là
điều kiện quan trọng để giao lưu từ nơi này đến nơi khác. Hòa cùng
với các nước tiên tiến trên thế giới, trẻ em được giáo dục an toàn
giao thông ngay từ khi còn nhỏ “Mưa dần thấm lâu”, một khi việc
tôn trọng pháp luật và chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông trở
thành một thói quen tốt của mọi công dân thì vấn đề tai nạn giao
thông sẽ không còn là một nỗi lo của toàn xã hội. Cùng với việc
giảng dạy các hoạt động chung hoạt động góc, các thời điểm sinh
hoạt trong ngày ở trường Mầm non việc giảng dạy hoạt động làm
quen môi trường xung quanh và trọng điểm là phương pháp giáo
dục an toàn giao thông cho trẻ Mẫu giáo là một trong những yêu
cầu cơ bản của chương trình giáo dục Mầm non mới.
Do vậy trường chúng tôi có một số nội dung cần giải quyết.
2. Nội dung cần giải quyết:
Giáo dục cho trẻ một số hiểu biết về phương tiện giao thông,
người điều khiển phương tiện và luật an toàn giao thông.
Giao thông là sự di chuyển của người hoặc vật từ nơi này đến
một nơi khác. Để đi một đoạn đường xa, người ta phải sử dụng các
phương tiện giao thông từ thô sơ đến hiện đại. Đi trên đường bộ có
các loại xe, xe lửa... giao thông đường thuỷ gồm các phương tiện:
tàu, thuyền, canô...Giao thông hàng không bằng máy bay là phương
tiện nhanh nhất để đi từ nơi này đến nơi khác, nước này sang nước
khác. Người điều khiển phương tiện giao thông cần phải được đào
tạo để có hiểu biết và kỹ năng để điều khiển phương tiện
- Trang 4 -
Sáng Kiến Kinh Nghiệm Nguyễn Bích
Thuận
giao thông, được học về luật giao thông và có bằng lái xe thích hợp.
Đối với lứa tuổi Mầm non, các cháu được giảng dạy một số điều cơ
bản về luật an toàn giao thông như sau: khi đi bộ phải đi trên vỉa hè
hoặc sát lề đường bên phải. Trẻ Mầm non qua đường phải có người
lớn dắt, không lao ra đường đột ngột. Khi đi qua ngã ba, ngã tư phải
tuân theo tín hiệu điều khiển giao thông của đèn hoặc cảnh sát giao
thông, không được chơi đùa, chạy nhảy dưới lòng đường, vỉa hè,
trên đường tàu hỏa.
Khi đi tàu xe khách phải ngồi đúng chỗ quy đònh, không chen
lấn, xô đẩy, không đưa đầu, đưa tay ra ngoài cửa sổ khi xe đang chạy,
không đứng ở cửa lên xuống không đu bám ở thành xe, không xả rác
trên xe hoặc xả rác xuống lề đường, khi tàu xe đổ hẳn mới lên xuống
có trật tự. Khi đi xe môtô phải đội mủ bảo hiểm đúng cách.
3. Biện pháp thực hiện
Việc giáo dục an toàn giao thông cho trẻ Mẫu giáo được Nhà
trường dạy lồng ghép vào các hoạt động chung và lồng ghép vào
các hoạt động khác trong chương trình giáo dục Mầm non mới đưa
vào chủ đề tháng 3-4 “Phương tiện giao thông+Ngày 8/3”. Để dạy
tốt nội dung này các giáo viên cần phải có kiến thức cơ bản về luật
an toàn giao thông, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông và có
biện pháp truyền đạt cho trẻ một cách thích hợp với lứa tuổi các
kiến thức về an toàn giao thông.
Khi dạy bài “Luật lệ giao thông” cho lớp Lá cô nhấn mạnh
cho trẻ biết đâu là vỉa hè, đâu là lòng đường, người đi bộ phải đi
trên vỉa hè, người đi xe phải đi dưới lòng đường. Khi đến ngã tư
người đi bộ phải qua đường đúng lằn đường quy đònh. Đưa các cháu
đến ngã tư để xem đèn tín hiệu giao thông có 3 màu: đèn đỏ, đèn
vàng, đèn xanh. Khi qua ngã tư có tín hiệu đỏ thì dừng xe, tín hiệu
- Trang 5 -

Generate time = 0.12438893318176 s. Memory usage = 1.93 MB