Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung


Giáo án mơn: Địa lí - Lớp 4
Bài dạy:
Người dân và hoạt động sản xuất
ở đồng bằng dun hải miền Trung
Tháng 3 / 2009
Đơn vị: Trường Tiểu học Đồn Nghiên
(Đại Lộc - Quảng Nam)
Người thực hiện: Đinh Văn Mẹo
Kính chào Quý thầy cô giáo, chào các
em!

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Địa lí:
- Kể tên các đồng bằng duyên hải miền Trung theo
thứ tự từ Bắc vào Nam?
Kiểm tra

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Địa lí:
- Các đồng bằng ở duyên
hải miền Trung theo thứ tự
từ Bắc vào Nam:
ĐB Thanh - Nghệ - Tĩnh
ĐB Bình - Trị - Thiên
ĐB Nam - Ngãi
ĐB Bình Phú - Khánh Hoà
ĐB Ninh Thuận - Bình Thuận

- Vào mùa hạ, tại đây thường khô, nóng và bị hạn
hán. Cuối năm thường có mưa lớn và bão dễ gây
ngập lụt. Khu vực phía bắc dãy Bạch Mã có mùa
đông lạnh.
Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Địa lí:
- Nêu đặc điểm khí hậu của đồng bằng duyên hải
miền Trung?
Kiểm tra

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Người dân và hoạt động sản xuất
ở đồng bằng duyên hải miền Trung
Địa lí:
- So sánh số người sinh
sống ở đồng bằng duyên
hải miền Trung với số
người sống ở vùng núi Tây
Nguyên và vùng ĐBBB?
- Số người sống ở đồng
bằng duyên hải miền Trung
nhiều hơn số người sống ở
vùng Trường Sơn nhưng ít
hơn ở ĐBBB.
1. Dân cư tập trung khá đông đúc

Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Địa lí:
- Vùng đồng bằng duyên hải miền Trung dân cư
tập trung khá đông đúc.
- Do có điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt và sản
xuất.
Người dân và hoạt động sản xuất
ở đồng bằng duyên hải miền Trung
1. Dân cư tập trung khá đông đúc

- Em hãy cho biết ở đồng bằng duyên hải miền
Trung có những dân tộc nào sinh sống, trong đó
chủ yếu là dân tộc nào?
- Ở đồng bằng duyên hải miền Trung, có người
Kinh, người Chăm và một số dân tộc ít người
khác sinh sống, nhưng chủ yếu là người Kinh và
người Chăm.
- Họ sống với nhau như thế nào?
- Họ sống với nhau rất hoà thuận.
Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Địa lí:
Người dân và hoạt động sản xuất
ở đồng bằng duyên hải miền Trung
1. Dân cư tập trung khá đông đúc

H 1: Trang phục của phụ nữ Chăm H 2 : Trang phục của phụ nữ Kinh
Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008
Địa lí:
Mặc váy dài có đai thắt
ngang và khăn choàng đầu
Mặc áo dài cao cổ
Người dân và hoạt động sản xuất
ở đồng bằng duyên hải miền Trung
1. Dân cư tập trung khá đông đúc

Generate time = 0.12797689437866 s. Memory usage = 1.93 MB