Chăm sóc và bảo vệ cây trong vườn trường.

Giáo án môn đạo đức tuần 32
*********
Ngày soạn : 18 / 11 / 2008 .
Ngày thể hiện : Đống Thị Lý
BÀI : CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY XANH TRONG
VƯỜN TRƯỜNG .
I . MỤC TIÊU :
1. Kiến thức : Giúp HS hiểu :
- HS thấy được lợi ích của cây xanh cải tạo môi trường thiên nhiên , cung cấp bóng mát , đem
lại bầu không khí trong lành và niềm vui cho con người .
-HS được tham gia vào các hoạt động chăm sóc , bảo vệ cây xanh trong vườn trường .
2. Thái độ :
- HS có ý thức biết bảo vệ , chăm sóc cây trồng ở vườn trường , ở nhà , nơi công cộng ,...
- HS biết thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ em :
+ Đồng tình , ủng hộ những hành vi bảo vệ , chăm sóc cây xanh . Phê bình hay không tán
thành những hành vi phá hoại cây xanh .
+ Báo cáo cho người có trách nhiệm khi phát hiện hành vi phá hoại cây xanh .
3. Hành vi :
- Thực hiện tốt việc chăm sóc và bảo vệ cây trong vườn trường xanh , đẹp .
- Tham gia tích cực vào các hoạt động chăm sóc và bảo vệ cây xanh do nhà trường , Liên đội
và lớp phát động .
II . CHUẨN BỊ TƯ LIỆU VÀ ĐDHT :
- Giấy khổ to ( kẻ sẵn nội dung hoạt động 1 , 4 ) , Phiếu giao TH ( Hoạt động 2 ) ,bút dạ .
- Tranh ảnh một số cây trồng , cây cảnh , cây hoa ,...
- Bài hát trồng cây , nhạc của Văn Tiến , lời của Bế Kiến Quốc ( Có trong chương trình TV
lớp 3 )
- Truyện kể : Ai là bạn của cây ? của nhà xuất bản Giáo dục .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định : GV mở máy cho HS nghe nhạc
bài hát : Bài hát trồng cây .
2. Kiểm tra bài cũ :
+ Kể tên các con vật gia đình đã nuôi ?Chúng
có những lợi ích gì ?
+ Nhà em có trồng những loại cây gì ? Em đã
trồng và chăm sóc chúng như thế nào ?
- Nhận xét – tuyên dương
3. Dạy bài mới :
* Giới thiệu bài & ghi đề bài lên bảng .
HOẠT ĐỘNG 1 : Báo cáo kết quả điều tra
* Mục tiêu : HS biết về các hoạt động , việc
- HS nghe hát & vỗ tay theo nhịp điệu bài hát
- 2 HS trả lời câu hỏi . Cả lớp theo dõi , nhận
xét .
làm chăm sóc & bảo vệ cây xanh trong vườn
trường (ở nhà , ở địa phương) ; biết quan tâm
hơn đến các công việc chăm sóc và bảo vệ
cây xanh .
*Cách tiến hành :
- GV thu các phiếu điều tra ( quan sát ) của
HS , yêu cầu một số HS trình bày kết quả
điều tra ( quan sát ) theo nội dung câu hỏi
trong phiếu điều tra :
+ Hãy kể tên loại cây trồng mà em biết ở
vườn trường ?
+ Các loài cây đó được em chăm sóc và bảo
vệ như thế nào ?
+ Em đã tham gia chăm sóc , bảo vệ cây như
thế nào ?
+ Nêu ích lợi của việc chăm sóc và bảo vệ
cây xanh ?
-Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày kết quả
điều tra . Các nhóm khác trao đổi bổ sung
- GV nhận xét việc trình bày của các nhóm
điều tra và khen ngợi những HS đã quan tâm
đến tình hình cây xanh trong vườn trường
cũng như ở địa phương .
HOẠT ĐỘNG 2 : Đóng vai
* Mục tiêu : HS biết thực hiện một số hành vi
chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong vườn
trường ; thực hiện quyền được bày tỏ ý kiến ,
được tham gia của mình .
*Cách tiến hành :
- GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm đóng
vai theo một trong các tình huống :
Tình huống 1 : Phước xách nước tưới cây
nhưng bị Tâm cản lại , vì cây này không phải
là cây của lớp mình chăm sóc . Nếu em là
Phước , em sẽ làm gì ?
Tình huống 2 : Hạ nhổ cỏ , bón phân ở một
gốc cây xanh để chăm sóc cho cây tươi tốt .
Tuấn cản lại & nói Hạ làm việc vu vơ .
- Nộp phiếu điều tra cho GV .
- Một số HS trình bày lại kết quả điều tra
theo yêu cầu câu hỏi gợi ý :
+ Ở trong vườn trường em có rất nhiều loại
cây : xà cừ , phượng vĩ , thông , tràm , bằng
lăng , bút , me tây , ....
+ Chúng em chăm sóc cây thật chu đáo : nhổ
cỏ , tưới nước , bón phân , bắt sâu , tỉa cành ,
các cây non mới trồng chúng em rào cọc ,
bón phân tưới nước hằng ngày .
+ Hăng hái và tích cực tham gia vào các hoạt
động chăm sóc , bảo vệ cây xanh thường
xuyên theo sự phân công của LĐ, nhà trường,
của lớp .
+ Trồng cây xanh , ngoài những ích lợi về
kinh tế , cây xanh còn đem lại bóng mát cho
chúng em sinh hoạt , học tập & vui chơi ; bảo
vệ được môi trường : xanh -sạch -đẹp .
- Cử đại diện nhóm trình bày , các nhóm khác
trao đổi bổ sung .
- Lắng nghe & ghi nhớ .
- Chia thành nhóm 4 HS , cử đại diện nhận
tình huống về nhóm mình .
+ nhóm 1 , nhóm 5 – tình huống 1
+ nhóm 2 – tình huống 2
+ nhóm 3 , nhóm 6 – tình huống 3
+ nhóm 4 – tình huống 4
Nếu em là Hạ , Em sẽ xử lí bằng cách nào ?
Tình huống 3 : Nhung trực nhật lớp xong , tất
cả rác có trong lớp , Nhung bảo các bạn đem
đốt rác dưới một gốc cây xanh gần lớp . Khi
em phát hiện , em đã xử lí như thế nào ?
Tình huống 4 : Nghĩa rủ Nam đi học sớm để
trèo lên cây trong vườn trường chơi trò chơi
đánh đu . Nếu em là Nam , em sẽ làm gì ?
- Cho HS thảo luận và chuẩn bị đóng vai .
- Y/C từng nhóm đóng vai . Cả lớp trao đổi
bổ sung ý kiến .
- GV kết luận :
+ Tình huống 1 : Phước nên xách nước tưới
cây để cho cây xanh tốt & giải thích cho bạn
hiểu . Đó là việc làm tốt có lợi ích cho con
người .
+ Tình huống 2 : Hạ nên ý thức làm việc đó .
Vì nhổ cỏ , bón phân là việc làm cần thiết để
chăm sóc và bảo vệ cây xanh vườn trường ,
được nhà trường và cô giáo phân công .
+ Tình huống 3 : Ngăn cản việc làm của
Nhung . Giải thích cho bạn hiểu : đốt rác
dưới gốc cây sẽ làm cho cây chết .
+ Tình huống 4 : Nam sẽ không tham gia
chơi trò chơi trèo cây hoặc đánh đu cùng
bạn . Vì chơi những trò chơi ấy vừa nguy
hiểm cho bản thân và có thể làm gãy cành
cây .
* GV khuyến khích các em bày tỏ ý kiến của
mình khi bạn chưa thực hiện tốt việc tham
gia chăm sóc và bảo vệ cây xanh .
HOẠT ĐỘNG 3 : HS vẽ tranh , hát , đọc
thơ , kể chuyện về việc chăm sóc & bảo vệ
cây xanh .
- Tổ chức cho HS tham gia thi vẽ tranh , hát ,
đọc thơ , kể chuyện về việc chăm sóc bảo vệ
cây xanh .
- Cho từng cá nhân – nhóm lên thể hiện từng
thể loại .
- GV kể cho HS nghe câu chuyện : Ai là bạn
của cây ?
- Đàm thoại nhanh nội dung câu chuyện :
- HS thảo luận và chuẩn bị đóng vai .
- Từng nhóm lên đóng vai . Cả lớp trao đổi
bổ sung về cách xử lí nội dung tình huống có
hay không ? Đúng hay chưa đúng ? Các vai
diễn thế nào ? ...
- Lắng nghe , ghi nhớ những việc nên làm &
cần phải làm ngay để chăm sóc và bảo vệ cây
xanh . Tránh xa những hành vi không tốt như
phá hoại , trèo cây , bẻ cành , đốt rác dưới
gốc cây , chăm sóc cây được phân công
không chu đáo làm cây chậm lớn , không
phát triển hoặc chết .
- Mỗi HS tự chọn & chuẩn bị cho mình một
trong các thể loại ( Vẽ tranh , hát , đọc thơ
hay kể chuyện )
-Từng cá nhân thi hát , đọc thơ , kể chuyện
,trưng bày tranh vẽ trước lớp .Cả lớp bình
chọn bạn thể hiện hay nhất .
- Nghe cô kể chuyện : Ai là bạn của cây ?
- Cặp HS cùng bàn , trao đổi với nhau & trả
lời câu hỏi :

+ Cây xanh cần được chăm sóc như thế nào
thì mới có thể xanh tươi và ra hoa kết quả
được ?
+ Công việc của chim Gõ Kiến là gì ? Công
việc đó có ích gì cho cây xanh ?
+ Qua câu chuyện , bạn rút ra được bài học
gì về tình bạn ?
- Qua chuyện kể GV liên hệ mối quan hệ
chặt chẽ giữa thiên nhiên với đời sống của
con người , trong đó cây xanh giữ vai trò
quan trọng nhất .
HOẠT ĐỘNG 4: Trò chơi ai nhanh , ai
đúng
* Mục tiêu : HS ghi nhớ các việc làm chăm
sóc và bảo vệ cây xanh :
* Cách tiến hành :
- GV chia HS thành 2 đội và phổ biến luật
chơi : Trong khoảng thời gian quy định , 2
đội phải liệt kê các việc nên làm và không
nên làm cần thiết để bảo vệ cây xanh . Mỗi
việc đúng được tính 1 điểm .Đội nào ghi
được nhiều việc nhất , đúng nhất và nhanh
nhất , đội đó sẽ thắng cuộc .
- Tổ chức cho HS thực hiện trò chơi
+ Treo bảng phụ có chia sẵn 2 cột :
1/ Việc nên làm để chăm sóc & bảo vệ
cây xanh .
2/ Việc không nên làm đối với cây xanh .
+ Theo dõi , động viên HS tham gia trò chơi
- Y/C cả lớp nhận xét , đánh giá kết quả thi
của các đội .
- GV tổng kết , khen nhóm khá nhất .
- Kết luận chung : Cây xanh rất cần thiết cho
đời sống con người .Góp phần bảo vệ & cải
tạo môi trường luôn xanh - sạch - đẹp .
4. Củng cố :
+ Cây xanh trong vườn trường đem lại cho
chúng em những lợi ích gì ?
+ Để cho cây xanh được phát triển , chúng
em cần phải làm gì ? ...
5. Dặn dò :
- Nhận xét tiết học và kết thúc bài học .
+ Cây xanh cần phải được chăm sóc thường
xuyên hằng ngày ( Bón phân , bắt sâu , nhổ
cỏ , tưới nước , ...) thì mới xanh tươi & ra
hoa , kết quả được .
+ Chim Gõ Kiến làm nhiệm vụ bắt sâu cho
thân cây .
+ Người bạn tốt của cây là chúng em và các
loài sinh vật có ích ( Các loài chim , ong ,
bướm ,...)

- Chia lớp thành 2 đội , nghe phổ biến luật
chơi .
- HS 2 đội tiếp sức nhau ghi những việc nên
làm và không nên làm
1/ Nên : Bắt sâu , nhổ cỏ , tỉa cành , tưới
nước , bón phân , bảo vệ cây ,...
2/ Không nên : trèo cây , hái hoa , bẻ cành ,
bắt tổ chim trên cây , đốt rác dưới gốc cây ,...
- Động viên cổ vũ các bạn tham gia trò chơi .
- Cả lớp nhận xét , đánh giá , bình chọn nhóm
thắng cuộc .
- Chuẩn bị bài : Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ .

Generate time = 0.10221219062805 s. Memory usage = 1.94 MB