Nhận biết số 8


Phòng giáo dục - đào tạo quận Cầu Giấy
Trường Mầm non Sơn Ca
Giáo án: Làm quen với Toán
Đề tài: Số 8 (Tiết 3)
Giáo viên: inh Th Diu Hng
Lớp mẫu giáo lớn A2

8

1 7
2 6
3 5
4 4
8

The End
Thiết kế: Lê Thị Thanh Dung
Lập giáo án: Đinh Thị Diệu Hương

Generate time = 0.19079494476318 s. Memory usage = 1.92 MB