Các Đại dương trên thế giớiGiáo viên:
PHÒNG GD - ĐT QUẬN THANH KHÊ


KIỂM TRA BÀI CŨEm hãy cho
biết lục địa Ô-
trây-li-a nằm ở
bán cầu Nam hay
Bắc?

Đọc tên và
chỉ vị trí một số
đảo, quần đảo
thuộc châu Đại
Dương.
LƯỢC ĐỒ TỰ NHIÊN CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Nằm ở
Nam bán cầu


Lược đồ châu Nam Cực


KIỂM TRA BÀI CŨ
CHÂU NAM CỰC CÓ
ĐẶC ĐIỂM GÌ NỔI BẬT?
ĐỘNG VẬT TIÊU BIỂU
Ở ĐÂY LÀ GÌ?
Châu lục lạnh nhất
thế giới.
CHIM CÁNH CỤT


TIẾT: 30


CÁC ĐẠI DƯƠNG
TRÊN THẾ GIỚI
HOẠT ĐỘNG 1


Hình 1: Bán cầu Tây
CHÚ GIẢI
CHÂU MĨ Tên châu lục
THÁI BÌNH DƯƠNG Tên đại dương
Hình 2: Bán cầu Đông
CHÚ GIẢI
CHÂU MĨ Tên châu lục
THÁI BÌNH DƯƠNG Tên đại dương
THÁI
BÌNH
DƯƠNG
T
H
Á
I

B
Ì
N
H
D
Ư
Ơ
N
G
ẤN ĐỘ
DƯƠNG
Đ

I

T
Â
Y
D
Ư
Ơ
N
G
Đ

I
T
Â
Y
D
Ư
Ơ
N
G
B

C

B
Ă
N
G
D
Ư
Ơ
N
G
B

C
B
Ă
N
G
D
Ư
Ơ
N
G


CÁC ĐẠI DƯƠNG
TRÊN THẾ GIỚI
THẢO LUẬN NHÓM 4


Tên đại
dương
Vị trí ( nằm ở
bán cầu nào? )
Tiếp giáp với châu lục, đại
dương.
Thái Bình Dương
Phần lớn ở bán cầu
Tây, một phần nhỏ ở
bán cầu Đông.
- Giáp với châu lục: châu Mĩ, châu Á, châu Đại
Dương, châu Nam Cực,châu Âu.
- Giáp các đại dương: Ấn Độ Dương, Đại Tây
Dương.
Ấn Độ Dương
Nằm ở bán cầu Đông.
Đại Tây Dương
Bắc Băng dương
Một nửa nằm ở bán cầu
Đông, một nửa nằm ở
bán cầu Tây.
Nằm ở vùng cực Bắc.
- Giáp với châu lục: châu Đại Dương, châu Á,
châu Phi, châu Nam Cực.
- Giáp với đại dương: Thái Bình Dương, Đại
Tây Dương.
- Giáp các châu lục: châu Á, châu Mĩ, châu
Đại Dương, châu Nam Cực.
- Giáp các đại dương: Thái Bình Dương, Ấn độ
Dương
- Giáp các châu lục: châu Á, châu Âu, châu Mĩ.
- Giáp Thái Bình Dương.


CÁC ĐẠI DƯƠNG
TRÊN THẾ GIỚI


CÁC ĐẠI DƯƠNG
TRÊN THẾ GIỚI
HOẠT ĐỘNG 2


Bảng số liệu về các đại dương
Số
TT
Đại dương
Diện tích
(triệu km2)
Độ sâu trung
bình (m)
Độ sâu lớn
nhất (m)

1 Ấn Độ Dương 75 3963 7455
2 Bắc Băng Dương 13 1134 5449
3 Đại Tây Dương 93 3530 9227
4 Thái Bình Dương 180 4279 11034

Generate time = 0.19290089607239 s. Memory usage = 1.93 MB