dao duc lop 2

Giáo án điện tử
B i dà ạy: Gĩư gìn trường lớp sạch đẹp
Người dạy: §Æng Träng Nam
Ng y: 5/12/2008à
Thứ năm ng y 30 tháng 11 nà ăm 2006
Đạo đức
Kiểm tra b i cà ũ:
Vì sao cần quan tâm, giúp đỡ bạn bè?
Quan tâm, giúp đỡ bạn thế n o cho à đúng?
3. Hãy kể những việc con đã l m thà ể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn?
Phần thưởng
?
??
?
Bạn được một bông hoa điểm tốt
Bạn được một tr ng pháo tayà
Bạn được nghe một b i hátà
Thứ năm ng y 30 tháng 11à năm 2006
Đạo đức
B i 7: Già ữ gìn trường lớp sạch đẹp
(Sách giáo khoa trang 22)
B i tà ập 1:
Tiểu phẩm "Bạn Hùng thật đáng khen".
Câu hỏi:
Bạn Hùng l m gì trong buà ổi sinh nhật mình?
Hãy đoán xem vì sao bạn Hùng l m nhà ư vậy?
* Thảo luận nhóm 2 - 2 phút
B i tà ập 3: Quan sát tranh v b y tà à ỏ ý kiến.
1
2
3
4
5
Câu hỏi:
Tranh vẽ gì?
Em có đồng ý với việc l m cà ủa bạn không? Vì sao?
Nếu l bà ạn em sẽ l mà gì?
* Thảo luận nhóm 5 - 5 phút
Tranh 1
Tranh 2
Tranh 3
Tranh 4
Tranh 5
3
5
4
2
1
* Tranh n o thà ể hiện các bạn biết giữ vệ sinh trường lớp?
5
4
2
*Tranh thể hiện các bạn biết giữ vệ sinh trường lớp l :à
* Hãy kể thêm những việc l m à để giữ gìn trường lớp sạch đẹp?
* Vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp?
* Ghi nhớ:
B i tà ập 2: Hãy đánh dấu + v o trà ước ý kiến m em tánà th nh.à
a) Trường lớp sạch đẹp có lợi cho sức khoẻ.
b) Trường lớp sạch đẹp giúp em học tập tốt hơn.
c) Gĩư gìn trường lớp sạch đẹp l tráchà nhiệm của mỗi học sinh.
d) Gĩư gìn trường lớp sạch đẹp thể hiện lòng yêu trường,yêu lớp.
đ) Vệ sinh trường lớp chỉ l trách nhià ệm của bác lao công.
* Dùng bút chì l m b i v o sách giáo khoa.à à à
? ?
?
Không tán th nhà
?
Tán th nhà
+
+
+
+
Đáp án:
a) Trường lớp sạch đẹp có lợi cho sức khoẻ.
b) Trường lớp sạch đẹp giúp em học tập tốt hơn.
c) Gĩư gìn trường lớp sạch đẹp l trách nhià ệm của mỗi học sinh.
d) Gĩư gìn trường lớp sạch đẹp thể hiện lòng yêu trường,yêu lớp.
đ) Vệ sinh trường lớp chỉ l trách nhià ệm của bác lao công.
? ?
Trẻ em có quyền:
1. Được học tập trong một môi trường trong l nh.à
2. Được tham gia l m sà ạch đẹp môi trường.
Thứ năm ng y 30 tháng 11 nà ăm 2006
Đạo đức
B i 7: Già ữ gìn trường lớp sạch đẹp
(Sách giáo khoa trang 22)
* Ghi nhớ:
Trường em, em quý, em yêu
Giữ cho sạch đẹp, sớm chiều không quên.
*Trẻ em có quyền:
Được học tập trong một môi trường trong l nh.à
Được tham gia l mà sạch đẹp môi trường.

Generate time = 0.19088697433472 s. Memory usage = 1.93 MB