Hình 8 :Định lý Talet trong tam giác

Generate time = 0.16512894630432 s. Memory usage = 1.92 MB