Hình 8 :Định lý Talet trong tam giác

Generate time = 0.10094594955444 s. Memory usage = 1.92 MB