nhiet ke

Baøi 22:
NHIEÄT KEÁ – NHIEÄT GIAI
Bài 22:
NHIỆT KẾ – NHIỆT GIAI
Câu hỏi:
Câu 1: Trình bày đặc điểm của sự co dãn vì
nhiệt khi bò ngăn cản?
Câu 2: Băng kép khi bò đốt nóng sẽ có hiện
tượng gì xảy ra? Băng kép được ứng dụng
vào đồ dùng nào trong cuộc sống?
Bài 22:
NHIỆT KẾ – NHIỆT GIAI
Mẹ ơi, cho
con đi đá
bóng nhé!
Không được đâu!
con đang sốt nóng
đây này!
Con không
sốt đâu! Mẹ
cho con đi
nhé!
Bài 22:
NHIỆT KẾ – NHIỆT GIAI
Vậy phải dùng dụng
cụ nào để có thể biết
chính xác người con
có sốt hay không?
Baøi 22:
NHIEÄT KEÁ – NHIEÄT GIAI
Bài 22:
NHIỆT KẾ – NHIỆT GIAI
I. NHIỆT KẾ:
1.Thí nghiệm:
C1
Có 3 bình đựng nước a, b, c; cho thêm
nước đá vào bình a để có nước lạnh và cho
thêm nước nóng vào bình c để có nước ấm
a. Nhúng ngón trỏ của bàn tay phải vào
bình a, nhúng ngón trỏ của bàn tay trái vào
bình c. Các ngón tay có cảm giác thế nào?
b. Sau một phút, rút cả hai ngón tay ra, rồi
cùng nhúng ngay vào bình b. Các ngón tay
có cảm giác thế nào? Từ thí nghiệm này có
thể rút ra kết luận gì về khả năng cảm
nhận nhiệt độ của cơ thể người?
Bài 22:
NHIỆT KẾ – NHIỆT GIAI
I. NHIỆT KẾ:
1.Thí nghiệm:
C1 C2
Quan sát hình bên
và cho biết hình
mô tả nội dung gì?
NHIỆT KẾ
Trong hình người
ta dùng dụng cụ
gì để đo nhiệt độ?
Bài 22:
NHIỆT KẾ – NHIỆT GIAI
I. NHIỆT KẾ:
1.Thí nghiệm:
C1 C2
2.Tìm hiểu
nhiệt kế:
Để đo nhiệt độ
người ta dùng
dụng cụ gì?
Hãy kể tên các
loại nhiệt kế mà
em đã được biết?
Để đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế.
Bài 22:
NHIỆT KẾ – NHIỆT GIAI
N
h
i
e
ä
t

k
e
á

y

t
e
á
N
h
i
e
ä
t

k
e
á

đ
i
e
ä
n

t
ư
û
Nhiệt kế rượu
Nhiệt
kế
kim
loại
Nhiệt kế thuỷ ngân
Nhiệt
kế
màu

Generate time = 0.10200905799866 s. Memory usage = 1.93 MB