Chìa khóa đạt điểm cao tại FTU

Chìa khóa đạt điểm cao tại FTU
December 27, 2011
đề logic tham khảo ( ko nhớ rõ lắm nên post dạng thooi^^)
Logic: 1. Xác định chu diên, ngoại diên rồi mô hình miêu tả
nhớ có đúng 1 câu là: Năm ấy, anh A làm ăn ko có lãi.
2. Xác định số hành khách trên maý bay rồi cho biết các thao tác và hình thức logic
nào sử dụng
Trên máy bay có 7 cháu trai tây, 9 cháu trai,9 đàn ông, 3 cháu nữ Việt, 6 nam giới
Việt, 8 phụ nữ Tây, 14 nữ giới việt (đại khái là thế :d cũng ko nhớ cho lắm :D)
đề phuong pháp:1. xác định luận điểm,blalblabla( giống dạng bài trang 288 gì đó
quyển giáo trình
2. CÁi nào thuộc phát minh vs phát hiện?
đề 2:
Câu 1: Anh chị hãy chĩ ra điểm giống và khác nhau của phép chuyển hóa, phép đảo
ngược và phép đối lập vị từ.
Cậu 2: Xác định giá trị logic của mệnh đề sau:
M= {[(7a tuyển yếu b)-->a]^7a}-->(a^7b)
Phần này 4 điểm...Còn bài tập PPNCKH thì tìm luận đề, luận cứ như bài tập
14/287 trong giáo trình PPNCKH, mỗi tội đoạn văn dài hơn nhiều, viết về Khủng
long. "Dự án nghiên cứu mới về khủng long. Đi tìm bí ẩn của sự khổng lồ". CÁi
nào thuộc phát minh vs phát hiện?

Generate time = 0.27766489982605 s. Memory usage = 1.93 MB