Tập đọc 3 - Bài: Vẽ quê hương


PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ


VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3/2
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3/2

MÔN: TẬP ĐỌC - LỚP 3
Người thực hiện: Nguyễn Thị Mai
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Tập đọc
Dựa vào tranh kể lại câu
chuyện “Đất quí, đất yêu”
Kiểm tra bài cũ:

Vua mời họ vàocung,
mở tiệc chiêu đãi
và tặngnhiều vật quí.
1/Kể theo
tranh 1và tranh 2
-
Hai người khách
được vua Ê-ti-ô-pi-a
đón tiếp như thế nào?
1
2

2/ Kể theo tranh 3 và
tranh 4
-
Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a
không để khách mang
đi những hạt cát nhỏ?
Vì người Ê-ti-ô-pi-a
coi đất của quê hương
họ là thứ thiêng liêng
cao quí nhất.
4
3

Tranh vẽ gì
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Tập đọc

Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Tập đọc
Bài mới
Vẽ quê hương

Bút chì
Em gọt hai đầu
Em thử
Xanh tươi, đỏ thắm.
Em vẽ
Tre xanh, lúa xanh
Một dòng xanh mát
Trời mây
Xanh ngắt mùa thu
Xanh màu ước mơ…
Em quay
Vẽ nhà em ở
Ngói mới đỏ tươi
Trường học
Em tô đỏ thắm
Cây gạo
Hoa nở chói ngời
A, nắng
Mặt trời đỏ chót
Lá cờ
Bay giữa trời xanh…
Chị ơi
Quê ta đẹp quá!
Sông máng
xanh đỏ
hai màu
làng xóm
lượn quanh
bát ngát
đầu đỏ
đầu xóm
lên rồi
Tổ quốc
bức tranh
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Vẽ quê hương
trên đồi
Tập đọc

Hoạt động 1
Luyện đọc
Tập đọc Vẽ quê hương
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008

Bút chì
Em gọt hai đầu
Em thử
Xanh tươi, đỏ thắm.
Em vẽ
Tre xanh, lúa xanh
Một dòng xanh mát
Trời mây
Xanh ngắt mùa thu
Xanh màu ước mơ…
Em quay
Vẽ nhà em ở
Ngói mới đỏ tươi
Trường học
Em tô đỏ thắm
Cây gạo
Hoa nở chói ngời
A, nắng
Mặt trời đỏ chót
Lá cờ
Bay giữa trời xanh…
Chị ơi
Quê ta đẹp quá!
Sông máng
xanh đỏ
hai màu
làng xóm
lượn quanh
bát ngát
đầu đỏ
đầu xóm
lên rồi
Tổ quốc
bức tranh
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Vẽ quê hương
trên đồi
Tập đọc

Tập đọc Vẽ quê hương
1/ Luyện đọc từ khó
2/ Luyện đọc đoạn
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
xanh tươi, đỏ thắm, xanh mát,
xanh ngắt, đỏ chói, đỏ chót.
A, nắng lên rồi
Mặt trời
Lá cờ Tổ quốc
Bay
đỏ chótđỏ chót
giữa trời xanh.giữa trời xanh.

Tập đọc Vẽ quê hương
Từ ngữ
Sông máng:
Cây gạo:
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
sông do người đào để lấy
nước tưới ruộng hoặc để
thuyền bè đi lại.
cây bóng mát,thường có ở
miền Bắc, ra hoa vào khoảng
tháng 3 âm lịch, hoa có màu đỏ
rất đẹp.

Học sinh luyện đọc từng
khổ thơ trong nhóm.
Tập đọc Vẽ quê hương
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008
Thứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008

Generate time = 0.23247218132019 s. Memory usage = 1.93 MB