Nhận biết cây cối và con vật

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỐNG NHẤT
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI- LỚP 2A
BÀI 30
GIÁO VIÊN: Phạm Thị Linh
. Kể tên một số con vật sống dưới nước?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Cá chép
Tôm đất
Cua đồng
Cá vàng
Sống ở
nước ngọt
Sống ở
Nước mặn
Cá ngừ
Cá mập
Tự nhiên và Xã hội
Bài 30
+ Hãy nêu tên các cây có trong hình?
+ Các cây đó sống ở đâu?
Hoạt động 1: Tên và nơi sống của các cây.
Cây phượng
1
Cây phong lan
2
Cây súng
3
Cây rau muống
4
Cây sống trên cạn
Cây có rễ hút hơi nước và các
chất trong không khí
Cây sống dưới nước
Cây vừa sống trên cạn,
vừa sống dưới nước

10
7
9
8
5
11
6
Hãy nêu tên các con vật có trong hình?

Hoạt động 2: Tên và nơi sống của các con vật

Generate time = 0.071626901626587 s. Memory usage = 1.93 MB