Khoa học lớp 5-Bài 51-Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC EM CÓ
MỘT GIỜ HỌC LÍ THÚ
Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
Trường THCS Linh Thượng
NHIỆT
NHIỆT
LIỆT
LIỆT
CHÀO
CHÀO
MỪNG
MỪNG
CÁC
CÁC
THẦY
THẦY


GIÁO
GIÁO
VỀ
VỀ
DỰ
DỰ
GIỜ
GIỜ
THĂM
THĂM
LỚP
LỚP
MÔN
MÔN
KHOA
KHOA
HỌC
HỌC
LỚP 5
LỚP 5
------
------
BÀI 51
BÀI 51


QUAN
QUAN
SINH
SINH
SẢN
SẢN
CỦA
CỦA
THỰC
THỰC
VẬT
VẬT


HOA
HOA
GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
TẠ THỊ THANH BÌNH
Trong cuộc sống hàng ngày
em biết và thấy những loại
hoa nào? Hãy kể tên các loại
hoa mà em biết?
Hoa
Hoa sen
Hoa phượng
Hoa mướp
Hoa râm bụt
Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
Em hãy quan sát hình 1,2 và cho biết:
H1 H2
Tên của hai loại cây trên ?
Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
Em hãy quan sát hình 1,2 và cho biết:
H1. Cây Dong Riềng H2. Cây Phượng
Hãy thảo luận nhóm đôi và cho biết: cơ quan sinh sản
của cây Dong Riềng và cây Phượng?
Cơ quan sinh sản của chúng là hoa
Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
Em hãy quan sát hình 1,2 và cho biết:
H1. Cây Dong Riềng H2. Cây Phượng
Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
Em hãy quan sát hình 1,2 và cho biết:
H1. Cây Dong Riềng H2. Cây Phượng
Đặc điểm chung của hai loại cây trên ?
Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
Em hãy quan sát hình 1,2 và cho biết:
H1. Cây Dong Riềng H2. Cây Phượng
Chúng cùng là thực vật có hoa, cơ quan sinh sản của
chúng là hoa

Generate time = 0.072062969207764 s. Memory usage = 1.93 MB