LT: Đại cương về đường thẳng & mặt phẳngluyện tập :
luyện tập :
Đại cương về đường thẳng và mặt
Đại cương về đường thẳng và mặt
phẳng
phẳng
trường thpt bán công kiến xương


Tham d ti t h c n yự ế ọ à


kiểm tra bài cũ


Nêu cách xác định giao tuyến của hai mặt phẳng ?
Nêu cách xác định giao tuyến của hai mặt phẳng ?


Nêu cách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng ?
Nêu cách tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng ?


câu hỏi:
luyện tập :
luyện tập :
Đại cương về đường thẳng và mặt
Đại cương về đường thẳng và mặt
phẳng
phẳng


Hãy quan sát
hình vẽ
bài tập 1 : bài tập trắc nghiệm
A
B
C
D
M
N
E
K
P
Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
N1 N2 N3


bài tập 2: bài tập tự luận
Cho hình chóp S. ABCD có AB và CD không song song.
Gọi M là một điểm thuộc miền trong của tam giác SCD ;
SM cắt CD tại N.
a,Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SBN) và (SAC).
b,Tìm giao điểm I của đường thẳng BM và (SAC).
c,Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (ABM).
Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Generate time = 0.20456099510193 s. Memory usage = 1.93 MB