hoàng hạc lâu tống Mạnh hạo Nhiên chi Quảng Lăng

Tiết :44 TẠI LẦU HOÀNG HẠC TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG
(Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng)
Lý Bạch
A- Mục tiêu bài soạn.
-Thấy được tình cảm chân thành trong sáng của nhà thơ với bạn bè.
+ Hiểu được những đặc đđiểm cơ bản của thơ Đường : gợi mà không tả, ý ở ngoài lời …
- rèn luyện kỹ năng đọc cảm thụ thơ.
-Giáo dục cho các em tình cảm bạn bè chân thành trong sáng.
B- Phương pháp tiến hành.
- Kết hợp các phương pháp như :đọc sáng tạo ,gợi tìm ,thảo luận và hướng dẫn tự nghiên cứu.
C- Tiến trình lên lớp.
a-ổn đònh lớp(1’)
b- bài cũ (5’)
- Đọc thuộc lòng bài thơ qui hứng em rút ra cho mình bài học gì từ bài thơ đó.
c – bài mới.
Hoạt động của giáo
viên
H.Đ của học sinh Những nội dung cơ bản cần đạt
Hoạt động 1: Hướng dẫn
học sinh tìm hiểu chung
về văn bản.
- Giáo viên cho các em
đọc phần tiểu dẫn và tìm
hiểu .
+ Ở nhà thơ Lí Bạch cần
chú ý những điểm gì?
+ Giáo viên nói thêm về
một vài nét nghệ thuật
thơ Đường để các em lưu
ý khi phân tích bài thơ.
- Tiếp tục cho các em đọc
bài thơ .chú thích các từ
khó và hướng dẫn tìm
hiểu.
+ Giữa bản dòch và
nguyên bản có chỗ nào
chưa phù hợp cần lưu ý?
-Hướng dẫn tìm hiểu văn
bản.
Bài thơ nói về chủ đề li
biệt ,các câu thơ đều gợi
sự biệt li hãy chỉ ra các
yếu tố gợi sự biệt li trong
các câu thơ.
+ Câu thơ đầu nói về
- Đọc bài thơ và nắm
các ý trong phần tiểu
dẫn theo hướng dẫn
của giáo viên.
- Yêu cầu học sinh
thấy được hai từ chính
sau:
+ “Cố nhân” dòch là
bạn chưa nói hết được
tình cảm gắn bó thân
thiết đến tri âm tri kỷ
của từ cố nhân.
+ Cô phàm dòch là
bóng buồm mất đi cái
cô đơn lẻ loi của người
ra đi.
-học sinh có thể trao
đổi thảo luâïn theo
nhóm với các câu hỏi
khó .
I – Tìm hiểu chung.
1- Tác giả .
-Lí Bạch (701-762)là một trong ba đỉnh cao của
thơ Đường .Thơ Lí Bạch lãng mạn, hào phóng,
bay bổng .Người ta thường gọi ông là tiên thi.
- Lí Bạch để lại hơn nghìn bài thơ nội dung hết
sức phong phú tập trung vào các đề tài chính như :
+ Ước mơ vươn tới lí tưởng cao cả
+ Khát vọng giải phóng cá nhân .
+ Thể hiện tình cảm phong phú mạnh liệt.
+Bất bình với hiện thực tầm thường.
-Phong cánh thơ Lí Bạch lãng mạn bay bổng
nhưng tự nhiên tinh tế .
II- Tìm hiểu văn bản.
Câu1. Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu.
Giới thiệu người đi, không gian của cuộc chia tay.
+ Người đi là “cố nhân” cố nhân là bạn cũ nhưng
là bạn than thiết gắn bó tri âm tri kỉ. Hai từ cố
nhân đó gợi được bao lưu luyến của nhà thơ với
bạn.
+ Đòa điểm chia tay là lầu Hoàng Hạc một danh
thắng nổi tiếng của trung quốc ,nơi gặp gỡ của
các tao nhân, mặc khách . Nơi từng chứng kiến
bao cuộc gặp gỡ vui vẻ cũng như bao nồi buồn li
biệt của thi nhân. Không gian đó càng làm cho
nỗi buồn chia li thêm man mác.
Câu2:Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
Kí duyệt
25.11.08
những yếu tố nào của
cuộc chia tay,những yếu
tố đó gợi không khí gì
của cuộc chia li?
+ Nếu thay từ cố nhân
bằng từ bạn theo em ý
nghóa của câu thơ có thay
đôûi không?
- Nội dung câu thơ thứ hai
nói về điều gì? Các yếu
tố được nói đến góp phầøn
diễn tả được gì về cuộc
chia tay?
-Câu thơ thứ ba nói về
yếu tố nào trong cuộc
chia li?
+Thử tưởng tượng và nói
lên cảm nhận của mình
về những hình ảnh được
gợi lên trong câu thơ?
+Câu thơ trên có giúp
người đọc hình dung gì về
người đưa tiễn?
-Trong thơ Đường câu kết
thường là nói về tình cảm
của nhà thơ vậy vì sao
câu thơ cuối lại nói về
cảnh .Theo em nội dung
thực của câu thơ này là
gì?
+Tại sao nhà thơ lại thấy
con sông trống không như
vậy?
- Theo em điểm đặc biệt
nhất về mặt nghệ thuật
của bài thơ là gì?
- Học sinh cảm nhận
được vẻ đẹp đầy chất
hội hoạ của câu thơ
cũng như sức gợi cảm
đặc biệt của nó .các
em hình dung được bức
tranh và thấy được tâm
trạng của nhà thơ với
người ra đi
- Thấy được đây tuy là
câu thơ có nội dung tả
cảnh nhưng thực chất
lại là nói tình (vì là câu
kết)-
Là nói về thời gian và nơi đến của bạn trong cuộc
chia ly.
+Thời gian là tháng ba vào độ cuối xuân sau
những ngày vui vẻ,không gian tràn ngập hoa khói
bảng lảng ,mơ màng
+ Nơi bạn đến là Châu Giang ,một vùng đất nổi
tiếng đô hội nhưng xa xôi của tỉnh Giang Tô. Cái
đẹp mờ ảo của cảnh vật, cái xa xôi của không
gian chia cách càng làm cho không khí chia li
thêm buồn.
Câu3 Cô phàm viễn ảnh bích không tận.
Là nói về hình ảnh người ra đi. Hình ảnh bạn
được thể hiện gián tiếp qua hình ảnh cánh buồm
cô đơn đang chìm dần vào trong cái màu xanh
không cùng của trời nước . Thủ pháp đối lập giữa
cái nhỏ bé với cái bao la đã làm nổi bật sự cô đơn
lẻ loi của người ra đi làm tăng thêm cảm giác một
đi không trở lại bởi con người nhỏ bé quá giữa
thiên nhiên bao la. Câu thơ cũng nói được cả về
hình ảnh của người ở lại. Người ở lại đang dõi
theo bóng người ra đi cho đến khi chìm khuất đầy
lưu luyến.
Câu 4 Duy kiến Trường giang thiên tế lưu
Là nỗi lòng của nhà thơ sau khi bạn đi .Hình ảnh
con sông trống không đang mải miết chảy diễn tả
sự trống không của lòng người khi bạn ra đi.
Thiên nhiên rộng lớn và vónh hằng con người thì
nhỏ bé và ngắn ngủi chia tay nhau càng làm thấy
lẻ loi nhỏ bé hơn. Một cảm giác cô đơn trống
vắng xâm chiếm lòng người cái dư ba của câu thơ
chính là chỗ đó.
III- Củng cố dặn dò.
- Qua bài thơ em cảm nhận được gì về tình bạn của nhà thơ cũng như cách thể hiện của thơ Đường/
- Học thuộc lòng và tìm đọc thêm các bài viết liên quan.
- Chuẩn bò bài thực hành tu từ ẩn dụ và hoán dụ.

Generate time = 0.136883020401 s. Memory usage = 1.93 MB