giao an tuan 32- lop 3

Tuần:.
Kế hoạch bài học
Lớp:
Thứ:.. Tiết: Tên bài dạy...
Môn:.
I. Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng
+ Biết đọc bài với giọng cảm xúc, thay đổi giọng đọc phù hợp với nội dung
- Rèn kĩ năng đọc hiểu:
+ Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Giết hại thú rừng là tội ác, từ đó có ý thức bảo vệ môi trờng
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ truyện trong SGK
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời
gian
Nội dung các hoạt động
dạy học
Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 2 3 4
5
1
16
10
1. Kiểm tra bài cũ:
Con cò
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài
b. Luyện đọc
- Đọc từng câu
- Đọc từng đoạn
c. Tìm hiểu bài
- GV mời 2HS đọc bài. Sau đó hỏi
học sinh
HS1: Tìm những chi tiết nói lên dáng
vể thong thả, nhẹ nhàng của con cò ?
HS2: Nêu cách đọc toàn bài
- GV nhận xét, ghi điểm
- GV nêu nội dung bài
- GV đọc mẫu toàn bài
- GV sửa lỗi phát âm cho học sinh
- GV mời 4HS tiếp nối nhau đọc 4
đoạn của bài
- Đọc đoạn 1:
- Con hiểu tận số là nh thế nào ?
- Đọc đoạn 2
- Đọc chú giải từ nỏ
- Nêu cách đọc câu Ngời đi săn
kết quả
- Đọc đoạn 3
- GV giảng từ: bùi nhùi
- Đọc đoạn 4
- Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của
bác thợ săn ?
- Bay chầm chậm, thong thả đi
trên doi đất
- Giọng tả, chậm rãi, nhẹ nhàng
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu
- 4HS đọc
- 1HS đọc
- Chết, hết đời
- 1HS đọc
- Nghỉ hơi sau dấu
- 1HS đọc
- 1HS đọc
- Đọc từng đoạn trong nhóm
- 2HS đọc cả bài
- Con thú nào không may gặp
bác ta thì hôm ấy coi nh ngày
1
8
1
14
5
d. Luyện đọc lại
1. Nêu nhiệm vụ:
2. Hớng dẫn kể:
3. Củng cố - Dặn dò:
- Cái nhìn căm giận của vợn mẹ nói
lên điều gì ?
- Những chi tiết nào cho thấy cái
chết của vợn mẹ rất thơng tâm ?
- Chứng kiến cái chết của vợn mẹ,
bác thợ săn làm gì ?
- Câu chuyện muốn nói điều gì với
chúng ta ?
- GV đọc lại đoạn 2
- GV hớng dẫn đọc đoạn 2 trên bảng
phụ
Kể chuyện
- GV nêu
- GV yêu cầu học sinh quan sát tranh
- Nêu nội dung từng tranh ?
- GV yêu cầu kể theo cặp
- GV nhận xét
- Câu chuyện muốn nói điều gì với
chúng ta ?
- Về nhà tiếp tục tập kể cho ngời thân
tận số
- Học sinh tự do phát biểu
- Vợn mẹ vơ nắm bùi nhùi gối
đầu cho con
- Đứng lặng, chảy nớc mắt, cắn
môi, bẻ gẫy nỏ
- HS phát biểu
- 2HS đọc đoạn 2
- 4HS thi đọc đoạn
- Tranh 1: Bác thợ săn xách nỏ
vào rừng
Tranh 2: Bác thợ săn thấy 1 con
vợn ngồi ôm con
Tranh 3: Vợn mẹ chết rất thảm
thơng
Tranh 4: Bác thợ săn hối hận, bẻ
gẫy nỏ, bỏ nghề đi săn
- HS tiếp nối nhau thi kể. (mỗi
HS kể 1, 2 tranh)
- 1HS kể toàn bộ câu chuyện
- HS tự phát biểu
IV. Rút kinh nghiệm bổ sung:

.
.

.

Tuần:.
Kế hoạch bài học
Lớp:
2
Thứ:.. Tiết: Tên bài dạy...
Môn:.
I. Mục tiêu:
Giúp học sinh:
- Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính
- Rèn luyện kĩ năng giải toán
II. Đồ dùng dạy học:
- GV chép bài tập ra bảng phụ
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời
gian
Nội dung các hoạt động dạy
học
Phơng pháp, hình thức tổ chức
Các hoạt động dạy học tơng ứng
1 2 3
5
1
29
1. Kiểm tra bài cũ:
Tiết 155
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Luyện tập
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- 2HS làm bài trên bảng, cả lớp làm ra nháp bài 2
+ Bài 1: Đặt tính rồi tính
2 406 x 7 1 840 + 546
42 063 : 6 67 054 - 12 079
+ Bài 2: 1 kho hàng có 34 498 quyển sách, ngời ta phân đều cho 5
hiệu sách. Hỏi mỗi hiệu sách nhận nhiều nhất bao nhiêu quyển
sách và kho hàng còn lại bao nhiêu quyển sách ?
- GV chấm điểm
- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học
- HS mở SGK T165 và vở
- 1HS đọc yêu cầu
- 1HS khác làm trên bảng. Chữa bài
- Đổi chéo vở để kiểm tra
-Củng cố: Nêu cách chia 48 729 : 6 ?
Kết quả là: 8121 (d 3)
Muốn thử lại phép chia này ta làm nh thế nào ?
3
5
Bài 2: Giải toán
Bài 3: Giải toán
Bài 4:
3. Củng cố - Dặn dò:
- 1HS đọc yêu cầu
- Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán hỏi gì ?
- 1HS làm trên bảng
- GV nhắc HS trong bài giải phải viết 4 x 105, không viết 105
x 4, nhng trong vở nháp thì đặt tính nh sau: 105
x 4
420
- 1HS đọc yêu cầu
- Bài toán yêu cầu tính gì ?
- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta cần biết gì ?
- Bài đã cho biết gì ?
- 1HS làm trên bảng
Chữa bài. Nhận xét
- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm nh thế nào ?
- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi
- GV chấm 1 số bài. Nhận xét
- Chuẩn bị bài sau
IV. Rút kinh nghiệm bổ sung:
..
.
..Tuần:.
Kế hoạch bài học
Lớp:
4
Thứ:.. Tiết: Tên bài dạy...
Môn:.
I. Mục tiêu:
- Nắm đợc 1 số luật lệ về an toàn giao thông
- Thực hiện và chấp hành tốt về luật an toàn giao thông
II. Đồ dùng dạy học:
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời
gian
Nội dung các hoạt
động dạy học
Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 2 3 4
5
2
28
1. Kiểm tra bài cũ:
Quyền trẻ em
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Các hoạt động:
* HĐ1:
* HĐ2:
* HĐ3:
- Yêu cầu học sinh nhắc lại:
+ 4 nhóm quyền
+ 3 nguyên tắc
+ 1 quá trình
- Nhận xét
- GV nêu mục tiêu tiết học
- GV nêu tình hình thực hiện luật lệ an toàn
giao thông phờng Sài Đồng
- Đi bộ
- Đi xe đạp, xe máy
- Hớng dẫn học sinh nắm đợc luật đi bộ
+ Đi bộ trên vỉ hè
+ Khi sang đờng phải quan sát chung quanh
+ Chú ý theo dõi biển báo
- Cho học sinh thực hành theo 1 tình huống
GV đa ra:
+ Đi bên phải đờng
+ Sang đờng
+ Gặp 1 số biển báo đờng dành cho ngời đi
bộ
- 3HS trả lời
- HS theo dõi
- HS theo dõi
5
5 3. Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò bài sau
IV. Rút kinh nghiệm bổ sung:

..
.


Tuần:.
Kế hoạch bài học
Lớp:
Thứ:.. Tiết: Tên bài dạy...
Môn:.
6
I. Mục tiêu:
- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng
- Rèn kĩ năng đọc hiểu
+ Hiểu nội dung bài thơ: Tả cuộc sống nhộn nhịp dới nớc của mè hoa và các loài cua cá,
tôm tép
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ SGK
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời
gian
Nội dung các hoạt động
dạy học
Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 2 3 4
5
1
11
10
1. Kiểm tra bài cũ:
Ngời đi săn và con vợn
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Luyện đọc:
- Đọc từng dòng thơ
- Đọc cả bài trong
nhóm
- Đọc cả bài thơ trớc
lớp
c. Tìm hiểu bài:
- GV yêu cầu 2HS tiếp nối nhau kể lại
câu chuyện
Hỏi HS1: Câu chuyện muốn nói điều
gì với chúng ta ?
- GV nhận xét, ghi điểm
- GV yêu cầu học sinh quan sát tranh
minh hoạ rồi giới thiệu
- GV đọc toàn bài
- GV sửa lỗi phát âm cho học sinh
- GV yêu cầu các nhóm ( 2 ) đọc cả
bài
- GV yêu cầu học sinh đọc trớc lớp
- Mè hoa sống ở đâu ?
- Tìm những từ ngữ tả mè hoa bơi lợn
dới nớc ?
- Xung quanh mè hoa có những loài
vật nào ? Những câu thơ nào nói lên
- Mỗi ngời phải có ý thức bảo vệ
môi trờng
- HS nối tiếp nhau đọc 2 dòng
thơ

- 2HS đọc
- Các nhóm thi đọc đồng thanh
- Cả lớp đọc đồng thanh
- Ao, ruộng, đìa
- ùa ra giỡn nớc, chị bơi đi trớc,
em lợn theo sau
- Cá mè ăn nổi
7
8
5
d. Học thuộc lòng:
3. Củng cố - Dặn dò:
đặc điểm của mỗi loài vật ?
- Hãy chỉ ra hình ảnh nhân hoá mà em
thích ?
- GV yêu cầu học sinh tự nhẩm
- Nhắc lại nội dung bài thơ
- GV tổng kết
Cá chép ăn chìm
Con tép lim dim
Con cua áo đỏ
- HS tự nêu
- 3HS đọc cả bài
- Thi đua đọc thuộc và diễn cảm
IV. Rút kinh nghiệm bổ sung:

................
.
.
.

Tuần:.
Kế hoạch bài học
Lớp:
Thứ:.. Tiết: Tên bài dạy...
Môn:.
I. Mục tiêu:
Giúp học sinh: Biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
8
II. Đồ dùng dạy học:
Bảng phụ chép nội dung bài
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời
gian
Nội dung các hoạt động dạy
học
Phơng pháp, hình thức tổ chức
Các hoạt động dạy học tơng ứng
1 2 3
5
1
10
19
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. HD giải bài toán:
c. Luyện tập
* Bài 1: Giải toán
- 1HS làm trên bảng, cả lớp làm ra nháp bài sau:
Có 42 cái cốc nh nhau xếp đều vào 7 hộp. Hỏi 5 hộp nh thế thì có
bao nhiêu cái cốc ?
- GV nhận xét, ghi điểm
- GV giới thiệu từ KTBC
- 2HS đọc bài toán trong SGK
- Bài toán đã cho biết gì ?
- Bài toán yêu cầu tìm gì ?
- GV hớng dẫn tóm tắt:
35 l : 7 can
10 l : can ?
- Muốn biết 10 l mật ong thì đựng đều vào mấy can ta cần biết gì ?
+ 1 can đựng bao nhiêu lít
- 7 can chứa 35 l mật ong
1 can chứa ? l mật ong con làm nh thế nào ?
+ 35 : 7 = 5 ( l )
- 5 lít mật ong chứa trong 1 can
10 lít mật ong chứa trong ? can ta làm nh thế nào ?
+ 10 : 5 = 2 ( can )
- 1HS trình bày toàn bộ bài giải trên bảng
- Nêu sự khác nhau 2 dạng bài liên quan đến rút về đơn vị ?
- HS mở vở
- 1HS đọc yêu cầu
- 1HS tóm tắt trên bảng
9
5
* Bài 2: Giải toán
* Bài 3: Cách nào đúng,
cách nào sai
3. Củng cố - Dặn dò:
- Bài này thuộc dạng toán gì ?
- 1HS giải trên bảng. Nhận xét
- Củng cố: B1: Rút về đơn vị
B2:
- Tơng tự bài 1
- 1HS đọc yêu cầu
- 2HS làm trên bảng. Chữa bài
Củng cố: Phần b, c sai chỗ nào ? Vì sao sai ?
- GV đa ra 2 bớc giải 2 dạng toán rút về đơn vị
- GV tổng kết
- Chuẩn bị bài sau
IV. Rút kinh nghiệm bổ sung:
..
.

.


Tuần:.
Kế hoạch bài học
Lớp:
Thứ:.. Tiết: Tên bài dạy...
Môn:.
I. Mục tiêu:
Rèn kĩ năng viết chính tả
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài Ngôi nhà chung
- Điền vào chỗ trống các âm đầu l / n
II. Đồ dùng dạy học:
10
Bảng lớp chép BT2a
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời
gian
Nội dung các hoạt động
dạy học
Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 2 3 4
5
1
24
7
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. HD nghe - viết:
c. HD làm bài tập:
- GV đọc cho 2HS viết bảng lớp (cả
lớp viết vào giấy nháp) các từ ngữ sau:
rong ruổi, thong dong, trống giong cờ
mở, gánh hàng rong
- GV nhận xét, ghi điểm
- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học
- GV đọc 1 lần bài Ngôi nhà chung
- Ngôi nhà chung của mọi dân tộc là gì
?
- Những việc chung mà các dân tộc
phải làm là gì ?
- GV đọc cho học sinh viết
- GV chấm 1 số bài. Nhận xét
- GV mời 3HS lên bảng lớp điền vào
chỗ trống
- GV nhận xét
GV phân biệt giúp học sinh:
Nơng: (ruộng nơng, nơng dâu
- 2HS viết bảng lớp
- 2HS đọc lại
- Trái đất
- Bảo vệ hoà bình, bảo vệ môi
trờng, đấu tranh chống đói
nghèo, bệnh tật
- HS đọc lại bài, tự viết những từ
ngữ mình dễ viết sai
- 1HS đọc yêu cầu BT2a
- Cả lớp làm vào vở
11
3 3. Củng cố - Dặn dò:
Lơng: (tiền lơng
Nập: (tấp nập
Lập: (thành lập, lập bảng
- GV tổng kết
- Nhận xét giờ học
IV. Rút kinh nghiệm bổ sung:

..
.


Tuần:.
Kế hoạch bài học
Lớp:
Thứ:.. Tiết: Tên bài dạy...
Môn:.
I. Mục tiêu:
Học sinh có khả năng
- Giải thích hiện tợng ngày và đêm trên Trái đất ở mức độ đơn giản
- Biết thời gian để Trái đất quay đợc 1 vòng quanh mình nó là 1 ngày
- Thực hành biểu diễn ngày và đêm
II. Đồ dùng dạy học:
- Các hình trong SGK. Đèn pin
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
12
Thời
gian
Nội dung các hoạt động
dạy học
Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 2 3 4
5
2
25
1. Kiểm tra bài cũ:
Mặt trăng là vệ tinh
của Trái đất
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Các hoạt động:
* HĐ1: Quan sát tranh
theo cặp
* HĐ2: Thực hành
theo nhóm
- Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung
quanh Trái Đất
- GV nhận xét
- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học
- GV hớng dẫn học sinh quan sát H1, 2
- SGK
- GV yêu cầu học sinh trao đổi với
bạn:
+ Tại sao bóng đèn không chiếu sáng
đợc toàn bộ bề mặt quả địa cầu ?
+ Khoảng thời gian phần Trái Đất đợc
Mặt Trời chiếu sáng gọi là gì ?
+ Khoảng thời gian phần Trái Đất
không đợc Mặt Trời chiếu sáng gọi là
gì ?
+ Tìm vị trí của Hà Nội và La-ha-ba-
na trên địa cầu
- GV kết luận
- GV chia nhóm
- GV kết luận: Do Trái Đất luôn tự
quay quanh mình nó nên mọi nơi trên
Trái Đất đều lần lợt đợc Mặt Trời
chiếu sáng rồi lại vào bóng tối. Vì vậy
- 1HS vẽ trên bảng
- Ban ngày
- Ban đêm
- 1 số học sinh trả lời trớc lớp
- HS trong nhóm lần lợt làm
thực hành nh SGK
- 1 số học sinh làm thực hành tr-
ớc lớp
13
3 3. Củng cố - Dặn dò:
trên bề mặt Trái Đất có ngày và đêm
kế tiếp nhau không ngừng
- GV tổng kết
IV. Rút kinh nghiệm bổ sung:

.
.
.


Tuần:.
Kế hoạch bài học
Lớp:
Thứ:.. Tiết: Tên bài dạy...
Môn:.
I. Mục tiêu:
- Ôn luyện về dấu chấm, bớc đầu học cách dùng dấu hai chấm
- Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ?
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng lớp viết BT1, BT3
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời
gian
Nội dung các hoạt động
dạy học
Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tơng ứng
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1 2 3 4
5 1. Kiểm tra bài cũ:
- GV mời 2HS làm miệng BT1, 3 (tuần - 2HS nói
14

Generate time = 0.28341293334961 s. Memory usage = 1.94 MB