Mây và sóng


Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
và tất cả các em học sinh !
Người thực hiện: Đỗ Thị Kim Hòa
Trường THCS Cổ Loa - Đông Anh Hà Nội

Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất :
Câu 1 : Bài thơ Nói với con được làm theo thể thơ gì ?
A. Năm chữ C. Lục bát
B. Tám chữ D. Tự do
Câu 2 : Bài thơ Nói với con có giọng điệu như thế nào ?
A. Sôi nổi, mạnh mẽ C. Tâm tình, tha thiết
B. Ca ngợi, hùng hồn D. Trầm tĩnh, răn dạy
Câu 3 : Cách gọi Người đồng mình trong bài thơ dùng chỉ đối tượng nào ?
A. Những người ở cùng làng C. Những người cùng nhà
B. Những người cùng thôn xã D. Những người sống cùng miền đất,
cùng quê hương
Câu 4 : Qua bài thơ Nói với con, nhà thơ muốn gửi gắm điều gì ?
A. Tình yêu quê hương sâu nặng C. Triết lí về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người
B. Niềm tự hào về sức sốngD. Gồm cả 3 ý trên
bền bỉ mạnh mẽ của quê hương
Bài tập

I. Tìm hiểu chú thích và đọc văn bản
1. Tìm hiểu chú thích
Tuần 26 - Bài 25
Văn bản : Mây và sóng
( Ra-bin-đra-nat Ta-go )
Tiết 126 : Đọc - hiểu văn bản
Thứ 7 ngày 10 tháng 3 năm 2007

H·y nªu mét sè hiÓu biÕt cña em vÒ t¸c gi¶ Ta-go
vµ v¨n b¶n M©y vµ sãng ?“ ”

I. Tìm hiểu chú thích và đọc văn bản
1. Tìm hiểu chú thích
a. Tác giả
- Ra-bin-đra-nat Ta-go
( 1861-1941)
b. Tác phẩm
Tuần 26 - Bài 25
Văn bản : Mây và sóng
( Ra-bin-đra-nat Ta-go )
Tiết 126 : Đọc - hiểu văn bản

I. Tìm hiểu chú thích và đọc văn bản
1. Tác giả , tác phẩm
a. Tác giả
- Ra-bin-đra-nat Ta-go
( 1861-1941)
b. Tác phẩm
Tuần 26 - Bài 25
Văn bản : Mây và sóng
( Ra-bin-đra-nat Ta-go )
Tiết 126 : Đọc - hiểu văn bản

I. Tìm hiểu chú thích và đọc văn bản
1. Tác giả , tác phẩm
a. Tác giả
- Ra-bin-đra-nat Ta-go
( 1861-1941)
b. Tác phẩm
Tuần 26 - Bài 25
Văn bản : Mây và sóng
( Ra-bin-đra-nat Ta-go )
Tiết 126 : Đọc - hiểu văn bản

§Êt n­íc Ên §é

I. Tìm hiểu chú thích và đọc văn bản
1. Tác giả , tác phẩm
a. Tác giả
- Ra-bin-đra-nat Ta-go
( 1861-1941)
b. Tác phẩm
Tuần 26 - Bài 25
Văn bản : Mây và sóng
( Ra-bin-đra-nat Ta-go )
Tiết 126 : Đọc - hiểu văn bản

Mother, the folk who live up in the clouds call out to me-
"We play from the time we wake till the day ends.
We play with the golden dawn, we play with the silver moon."
I ask, "But how am I to get up to you ?"
They answer, "Come to the edge of the earth, lift up your
hands to the sky, and you will be taken up into the clouds."
"My mother is waiting for me at home, "I say, "How can I leave
her and come?"
Then they smile and float away.
But I know a nicer game than that, mother.
I shall be the cloud and you the moon.
I shall cover you with both my hands, and our house-top will
be the blue sky.
The folk who live in the waves call out to me-
"We sing from morning till night; on and on we travel and know
not where we pass."
I ask, "But how am I to join you?"
They tell me, "Come to the edge of the shore and stand with
your eyes tight shut, and you will be carried out upon the waves."
I say, "My mother always wants me at home in the everything-
how can I leave her and go?"
They smile, dance and pass by.
But I know a better game than that.
I will be the waves and you will be a strange shore.
I shall roll on and on and on, and break upon your lap with
laughter.
And no one in the world will know where we both are.

Clouds and Waves

I. Tìm hiểu chú thích và đọc văn bản
1. Tác giả , tác phẩm
a. Tác giả
- Ra-bin-đra-nat Ta-go
( 1861-1941)
b. Tác phẩm
2. Đọc
Tuần 26 - Bài 25
Văn bản : Mây và sóng
( Ra-bin-đra-nat Ta-go )
Tiết 126 : Đọc - hiểu văn bản

Mẹ ơi, trên mây có người gọi con :
Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi với bình minh vàng, bọn tớ
chơi với vầng trăng bạc .
Con hỏi : Nhưng làm thế nào mình lên đó được ?.
Họ đáp : Hãy đến nơi tận cùng trái đất , đưa tay lên trời , cậu sẽ được nhấc bổng lên tận
tầng mây.
Mẹ mình đang đợi ở nhà - con bảo Làm sao có thể rời mẹ mà đến được ?.
Thế là họ mỉm cười bay đi.
Nhưng con biết có trò chơi thú vị hơn , mẹ ạ.
Con là mây và mẹ sẽ là trăng.
Hai bàn tay con ôm lấy mẹ, và mái nhà ta là bầu trời xanh thẳm.
Trong sóng có người gọi con :
Bọn tớ ca hát từ sáng sớm cho đến hoàng hôn. Bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không
biết từng đến nơi nao.
Con hỏi : Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được ?.
Họ nói : Hãy đến rìa biển cả, nhắm nghiền mắt lại, cậu sẽ được làn sóng nâng đi.
Con bảo : Buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà, làm sao có thể rời mẹ mà đi được ?.
Thế là họ mỉm cười , nhảy múa lướt qua .
Nhưng con biết trò chơi khác hay hơn.
Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ,
Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ.
Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào.
Mây và sóng
(Ra-bin-đra-nat Ta-go)
(Nguyễn Khắc Phi dịch)

I. Tìm hiểu chú thích và đọc văn bản
1. Tìm hiểu chú thích
a. Tác giả
b. Tác phẩm
II. Tìm hiểu văn bản
Tuần 26 - Bài 25
Văn bản : Mây và sóng
( Ra-bin-đra-nat Ta-go )
Tiết 126 : Đọc - hiểu văn bản

Hãy xác định phương thức biểu đạt
của văn bản Mây và sóng ?

I. Tìm hiểu chú thích và đọc văn bản
1. Tìm hiểu chú thích
a. Tác giả
- Ra-bin-đra-nat Ta-go
( 1861-1941)
b. Tác phẩm
II. Tìm hiểu văn bản
1. Câu chuyện với những người trên mây
Tuần 26 - Bài 25
Văn bản : Mây và sóng
( Ra-bin-đra-nat Ta-go )
Tiết 126 : Đọc - hiểu văn bản

Mẹ ơi, trên mây có người gọi con :
Bọn tớ chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bọn tớ chơi
với bình minh vàng, bọn tớ chơi với vầng trăng bạc .
Con hỏi : Nhưng làm thế nào mình lên đó được ? .
Họ đáp : Hãy đến nơi tận cùng trái đất , đưa tay lên trời , cậu
sẽ được nhấc bổng lên tận tầng mây .
Mẹ mình đang đợi ở nhà - con bảo Làm sao có thể rời mẹ
mà đến được ? .
Thế là họ mỉm cười bay đi.
Nhưng con biết có trò chơi thú vị hơn , mẹ ạ.
Con là mây và mẹ sẽ là trăng.
Hai bàn tay con ôm lấy mẹ, và mái nhà ta là bầu trời xanh
thẳm.
Mây và sóng
(Ra-bin-đra-nat Ta-go)

C¸ch tr×nh bµy cña ®o¹n th¬ cã g× ®Æc
biÖt ?

Generate time = 0.10282588005066 s. Memory usage = 1.93 MB