Ke chuyen lop 3. Coc kien troi

1
2
CÓC KIỆN TRỜI
(Tiết 2)
THỰC HIỆN: KHỐI LỚP BA
Bài tập đọc – kể chuyện
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG
KHỐI LỚP BA
Năm học
2005-2006
3
BAỉI MễI
COC
KIEN
TRễỉI
4
Giôùi Thieäu
PHAÀN
5
câu 1

Vì sao cóc phải kiện trời?
Vì trời lâu ngày không mưa,
hạ giới bò hạn lớn, muôn loài
đều khổ sở.
Trả lời
6
Cóc sắp xếp đội ngũ như thế nào trước khi
đánh trống? (khoanh tròn vào câu đúng)
Câu 2
a_ Cóc bố trí lực lượng ở những nơi bất ngờ,
phát huy sức mạnh của mỗi con vật.
b_ Cua ở chum nước, Ong đợi sau cửa sổ,
Cáo, Gấu và Cọp nấp hai bên cánh cửa.
C_ Cả hai ý trên đều đúng.

Generate time = 0.049121141433716 s. Memory usage = 1.92 MB