Đăng nhập và kiểm tra hộp thư Gmail.com

ĐĂNG NHẬP VÀ KIỂM TRA THƯ ĐIỆN TỬ
Để đăng nhập và kiểm tra thư trong yahoo, các bạn làm như sau:
− Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ: gmail.com
− Tại trang chủ tiến hành đăng nhập như sau:
− Tên truy nhập: (nhập vào tên truy nhập).
− Mật khẩu: (các bạn nhập mật khẩu của mình).
− Sau đó chọn nút “Đăng nhập”.
− Chờ một lát, trang web sẽ hiển thị hòm thư của bạn.
− Tại hòm thư của mình, muốn kiểm tra thư, các bạn click chọn “Hộp thư đến”. Sau
đó, tại hòm thư hiện ra, muốn đọc thư nào, các bạn click vào phần tiêu đề của thư đó
để mở nó.
− Sau khi xem nội dung thư xong, nếu bạn muốn trả lời thư đó, click chọn nút “Trả
lời” để soạn nội dung thư trả lời và gửi đi. Nếu bạn không trả lời và xóa bỏ bức thư
đó thì click chọn nút “Xóa”.

Generate time = 0.052552938461304 s. Memory usage = 1.93 MB