Mĩ thuật 8-Bài 22 Vẽ tranh cổ động

1
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP!
Mĩ thuật 8
Giáo viên: Nguyễn Thị Hiền
Trường THCS Linh Thượng

Tranh cổ động

Bài 22 - Tiết 22: Vẽ trang trí
I. Quan sát nhận xét:
(Tiết 1)

CÂU HỎI THẢO LUẬN (8 phút)
Nhóm 1: - Tranh cổ động là gì?
Nhóm 2: - Trong tranh cổ động các phần
chữ, hình ảnh và màu sắc có đặc điểm
gì?

1. Tranh cổ động là gì?
- Tranh cổ động (còn gọi là tranh áp phích, tranh
quảng cáo...) là loại tranh dùng để tuyên truyền
các chính sách, đường lối của Đảng và nhà
nước, các hoạt động xã hội hoặc giới thiệu sản
phẩm hàng hoá...

2. Đặc điểm của tranh cổ động:
- Bố cục tranh cổ động gồm có 2 phần:
* Phần chữ: Nói lên chủ đề của bức tranh. Kiểu
chữ rõ ràng và dễ đọc.
* Phần hình ảnh: Minh hoạ nội dung, mang tính
khái quát, cô đọng và gây ấn tượng mạnh.

Một số tranh cổ động chỉ có phần
hình ảnh

Em hãy nhận xét về màu sắc của tranh cổ động?

- Màu sắc của
tranh cổ động
thường mạnh
mẽ, tươi sáng,
thường dùng
những màu: đỏ,
vàng, lục, lam,
trắng, cam...

Tranh cổ động thường được đặt ở đâu?

- Tranh cổ động thường được đặt ở nơi
công cộng, nơi đông người qua lại.

Generate time = 0.21697402000427 s. Memory usage = 1.93 MB