Ngu van 9: On tap ve tho


TiÕt 127:
«n tËp vÒ th¬

Tiết 127 : Ôn tập về
thơ.
Bài 1. Lập bảng thống kê các tác phẩm thơ hiện đại đã học
trong sách ngữ văn 9 theo mẫu:
STT Giai
đoạn
Tên
bài
thơ
Tác
giả
Năm
sáng tác
Thể
thơ
Tóm tắt
nội dung
Đặc sắc
nghệ thuật
1. 1945-
1954
2. 1954-
1964
3. 1964-
1975
4. Sau
1975

Giai
đoạn
Stt
Tên
bài
thơ
Tác
giả
Năm
sáng
tác
Thể
thơ
Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ
thuật
1
1945-
1954
Đồng Chính
chí Hữu

1948 Tự
do

Tình đồng chí của
những người lính cùng
chung cảnh ngộ và lí
tưởng chiến đấu được
thể hiện tự nhiên, bình
dị mà sâu sắc, nó góp
phần tạo nên sức
mạnh và vẻ đẹp tinh
thần của người lính
cách mạng

Chi tiết, hình
ảnh, ngôn ngữ
giản dị, chân
thực, cô đọng,
giàu sức biểu
cảm.


Giai
đoạn
T
T
Tên
bài
thơ
Tác
giả
Năm
sáng
tác
Thể
thơ
Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ thuật
2
3
4
1954-
1964
Đoàn
thuyền
đánh

Con

Bếp
lửa
Huy
Cận
Chế
Lan
Viên
Bằng
Việt
1958
1962
1963
Bảy
chữ
Tự
do
7 chữ
kết
hợp 8
chữ
Bức tranh đẹp, rộng lớn
về thiên nhiên, vũ trụ và
người lao động. Thể
hiện cảm xúc về thiên
nhiên và lao động, niềm
vui trong cuộc sống mới
Nhiều hình ảnh
đẹp, được sáng tạo
bằng liên tưởng, tư
ởng tượng, bút
pháp lãng mạn, âm
hưởng khoẻ khoắn,
lạc quan
Từ hình tượng con cò
trong lời hát ru, ngợi
ca tình mẹ và ý nghĩa
của lời ru đối với cuộc
sống con người
Vận dụng sáng
tạo hình ảnh và
giọng điệu lời
ru của ca dao.
Những kỉ niệm xúc động
về bà và tình bà cháu, lòng
kính yêu trân trọng và biết
ơn của cháu đối với bà và
cũng là đối với gia đình,
quê hương, đất nước
Kết hợp biểu cảm
với miêu tả và bình
luận; sáng tạo hình
ảnh bếp lửa gắn
liền với hình ảnh
người bà.

Giai
đoạn
Stt Tên
bài
thơ
Tác giả Năm
sáng
tác
Thể
thơ
Tóm tắt nội dung Đặc sắc nghệ
thuật
5
6
1964-
1975
Bài
thơ về
tiểu
đội xe
không
kính
Khúc
hát ru
những
em
bé ......
mẹ
Phạm
Tiến
Duật
Nguyễn
Khoa
Điềm
1969
1971
Tự
do
Chủ
yếu

tám
chữ
Qua hình ảnh những
chiếc xe độc đáo xe
không kính, khắc hoạ
nổi bật hình ảnh những
người lính lái xe trên
tuyến Trường Sơn trong
kháng chiến chống Mĩ
với tư thế hiên ngang,
tinh thần dũng cảm và ý
chí chiến đấu giải phóng
miền Nam.
Chất liệu hiện
thực sinh động,
hình ảnh độc
đáo; giọng điệu
tự nhiên, khoẻ
khoắn, giàu tính
khẩu ngữ
Thể hiện tình yêu thương
con của bà mẹ Tà-Ôi gắn
liền với lòng yêu nước,
tinh thần chiến đấu và
khát vọng về tương lai.
Khai thác điệu
ru ngọt ngào,
trìu mến. Giọng
thơ tha thiết,
hình ảnh giản dị.

Generate time = 0.16605806350708 s. Memory usage = 1.93 MB