GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ LỚP 10

GV thực hiện
GV thực hiện
:
:


TÔ VĂN HẢI
TÔ VĂN HẢI
Giảng dạy lớp 10TN
Giảng dạy lớp 10TN
1
1
Trân trọng kính chào quý
Trân trọng kính chào quý
thầy cô đến thăm và dự giờ!
thầy cô đến thăm và dự giờ!

GV thực hiện: TÔ VĂN HẢI
Giảng dạy lớp 10TN
1
Trân trọng kính chào quý
thầy cô đến thăm và dự giờ!

Trường THPT Lê THánh Tông
Trường THPT Lê THánh Tông
SỞ GIÁO DỤC &
ĐÀO TẠO GIA LAI

MỤC LỤC
I. Mở đầu
Mục đích
II. Cơ bản
1. Lịch sử phát triển
mơn cầu lơng
2. Vị trí mơn cầu lơng
3. Tác dụng tập luyện
và thi đấu mơn cầu
lơng
4. Một số kỹ thuật cơ bản
trong cầu lông:
4.1 Cách cầm vợt, cầm cầu và
tư thế chuẩn bò.
4.2 Kỹ thuật di chuyển.
4.3 Đánh cầu thấp thuận tay.
4.4 Đánh cầu thấp trái tay.
4.5 Phát cầu thuận tay.
III. Kết luận
I .MỞ ĐẦU
I .MỞ ĐẦU
Mục đích
Mục đích


- Cho học sinh có khái niệm lịch sử, sự
- Cho học sinh có khái niệm lịch sử, sự
hình thành và phát triển môn cầu lông
hình thành và phát triển môn cầu lông


- Vị trí và tác dụng của tập luyện cầu lông
- Vị trí và tác dụng của tập luyện cầu lông
- Giúp các em làm quen với kỹ thuật phát
- Giúp các em làm quen với kỹ thuật phát
và đánh cầu
và đánh cầu

II. CƠ BẢN

1 - Lịch sử phát triển môn cầu lông.
* - Ra đời năm 1872 tại làng BADMINTON Thuộc vùng
BADMINTON Lãnh địa của thái tử BEAUFORT nước Anh.
- Năm 1874 Luật cầu lông ra đời.
- Ngày 5/7/ 1934 Liên đoàn cầu lông thế giới được thành lập viết
tắt là (IBF) (International Badminton Federation ) gồm 54 nước
tham gia, do ngài THOMAS làm chủ tịch liên đoàn.
* - Ở VIỆT NAM 1960 mới xuất hiện ở Hà Nội và Sài Gòn.
- 1977 Tổng cục TDTT thành lập bộ môn cầu lông.
- 1980 Giải vô địch toàn quốc được tổ chức.
- 10 /1990 Liên đoàn cầu lông VIỆT NAM được thành lập.
- 1993 Là thành viên chính thức của Liên đoàn cầu lông Châu
AÙ (ABC).
- 1994 Là thành viên chính thức của Liên đoàn cầu lông thế
giới (IBF).
2 - Vị trí môn cầu lông:
- Cầu lông là môn thi đấu chính thức của thế vận hội.
-
Ở VIỆT NAM cầu lông chiếm vị trí quan trọng trong hoạt
động văn hoá TDTT của quần chúng nhân dân lao động.
- Là môn thể thao nằm trong chương trình đại hội TDTT
toàn quốc và hội khoẻ phù đổng toàn quốc.

3 - Tác dụng tập luyện và thi đấu cầu lông:
-
Đối với thanh thiếu niên : Có tác dụng phát triển toàn
diện các năng lực thể chất, tố chất như : Sức nhanh, sức
mạnh, sức bền sự khéo léo và năng lực chuyên môn.
-
Đối với người cao tuổi : Có tác dụng củng cố tăng
cường sức khoẻ chống sự già nua, lão hoá của một số bộ
phận cơ thể.
-
Đối với người lao động : Sẽ làm cho con người thư
giãn, chống căng thẳng , tăng cường sức khoẻ.

I. Phân tích một số kỹ thuật cơ bản:
1/ Cách cầm vợt:
a/ C m v t thuận tay:ầ ợ
a/ C m v t thuận tay:ầ ợ
- Cách cầm vợt thuận tay là nắm vào cán
vợt bằng gan bàn tay, 2 ngóntay trỏ và cái
tạo thành một góc nhọn nắm lấy má trái
Và phải của cán vợt (2 cạnh lớn của cán
vợt), 3ngón còn lại nắmtự nhiên vào cán
vợt. Ngón trỏ và ngón giữa được táchnhau
khoảng 1 cm, bàntaynắm cán vợt phải
thoải mái và saocho sóng của cẳng tay và
sóng củakhung mặt vợt, cán vợt phải nằm
trên một mặt phẳng.
Caựch cam vụùt ủaựnh cau thuaọn tay


Caựch cam vụùt ủaựnh cau thuaọn tay

b. Cách cầm vợt nghòch tay:
- Trên cơ sở của cách cầm vợt thuận tay,
ngón cái và ngón trỏ đưa chuôi vợt hơi quay ra
ngoài; điểm dựa của ngón cái ở mặt rộng của
cạnh trong hoặc ở gò nhỏ của cạnh trong; ngón
giữa, ngón áp út và ngón út khép lại và nắm
chặt chuôi vợt.
- Đầu mút của chuôi vợt áp sát vào phần
tiếp giáp bàn tay với ngón út,làm cho lòng bàn
tay có một khoảng trống, cạnh của vợt hướng
vào bên trái cơ thể, mặt vợt hơi ngửa ra sau.


Caùch caàm vôït ñaùnh caàu traùi tay

Caùch caàm vôït sai

Generate time = 0.087181091308594 s. Memory usage = 1.93 MB