CÂU HỎI CHƯƠNG TRÌNH THI "RUNG CHUÔNG VÀNG" Lớp 5


Trờng tiểu học Gio Phong

Đề thi rung chuông vàng Lớp 5 - năm học 2008 - 2009
Luât chơi
Các em đọc kĩ câu hỏi trên màn hình, nghe ngời dẫn chơng trình đọc lại câu hỏi, suy
nghĩ và ghi kết quả vào bảng trong vòng 30 giây. Khi nghe hiệu lệnh hết giờ, các em
phải đa bảng nhanh, ai còn viết không đợc tính. Lu ý không đợc nhìn bài của bạn.
II. phần kiến thức:
Câu 1: Trong bài thơ Sắc màu em yêu có tất cả bao nhiêu màu sắc đợc tác giả nhắc đến ?
Đáp án: 7 màu
Câu 2: Lĩnh vực toán học:
Tổng của số bé nhất có 3 chữ số và số bé nhất có 2 chữ số là bao nhiêu ?
Đáp án: 110
Câu 3: Lĩnh vực TNXH:
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đợc thành lập ngày tháng năm nào ?
Đáp án: 26 / 3 / 1931
Câu 4: Lĩnh vực toán học:
Năm nay em 2 tuổi chị 7 tuổi. Sau 6 năm nữa tổng số tuổi của hai chị em là bao nhiêu?
Đáp án: 21 tuổi
Câu 5: Lĩnh vực tiếng Việt:
Em cho biết các từ sau: trong veo, trong vắt, trong xanh thuộc từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
hay từ đồng nghĩa ?
Đáp án: Từ đồng nghĩa
Câu 6: Lĩnh vực TNXH:
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau:
Ngày 19 / 5 / 1959, Trung ơng Đảng quyết định mở đờng Trờng Sơn. Đờng Trờng Sơn đợc gọi
là đờng..
Đáp án: Hồ Chí Minh
Câu 7: Toán học:
Số liền sau số 4 000 000 ( bốn triệu) là số nào ?
Đáp án: 4 000 001
Câu 8: Lĩnh vực TNXH:
Một loại bệnh do vi rút gây ra và lây truyền do muỗi vằn là bệnh gì?
Đáp án: sốt xuât huyết
Câu 9: Toán học:
Có 46 con thỏ đợc nhốt vào chuồng, mỗi chuồng nhốt không quá 5 con. Hỏi cần có ít nhất
mấy cái chuồng ?
Đáp án: 10 chuồng
Câu 10: Lĩnh vực Tiếng Việt
Cho đoạn văn sau: Ma mùa xuân xôn xao, phơi phới, những hạt ma bé nhỏ, mềm mại,
rơi mà nh nhảy nhót Tìm xem trong đoạn văn có mấy từ láy ?
Đáp án: 4 từ láy
Câu 11: Lĩnh vực TNXH
Vùng sản xuất trái cây, lúa gạo, thuỷ sản lớn nhất của nớc ta là vùng đồng bằng nào ?
Đáp án: Nam bộ
Câu 12: Toán học:
GV: Kim Vân

Trờng tiểu học Gio Phong

Hiệu hai số là 12, số bé là 350 thì số lớn là bao nhiêu ?
Đáp án: 362
Câu 13: Tiếng Viêt:
Điền từ còn thiếu trong đoạn văn sau:
Hạt gạo làng ta
Gửi ra tiền tuyến
Gửi về phơng xa
Em vui em hát
Hạt .. làng ta.
Đáp án: vàng
Câu 14: Lĩnh vực TNXH
Chiến dịch Điện Biên Phủ đợc kết thúc sau thời gian chiến đấu kiên cờng bao nhiêu ngày
đêm ?
Đáp án: 56 ngày đêm
Câu 15: Toán học:
Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 cm, chiều rộng 1 cm, chiều
cao 3 cm.
Đáp án: 22 cm
2
Câu 16: Tiếng Việt;
Trong câu: Những khi đi làm nơng xa, chiều về không kịp, mọi ngời ngủ lại trong lều.
Có mấy trạng ngữ ?
Đáp án: 2 trạng ngữ
Câu 17: Về TNXH
Để sản xuất muối từ nớc biển, ngời ta sử dụng phơng pháp nào ?
Đáp án: phơi nắng
Câu 18: Toán học:
Trong cuộc chạy thi 60 m. Nam chạy hết
4
1
phút, Bình chạy hết
5
1
phút. Hỏi bạn nào chạy
nhanh hơn ?
Đáp án: Bình
Câu 19: Lĩnh vực TNXH
Than là một loại khoáng sản quý có nhiều ở tỉnh nào ?
Đáp án: Quảng Ninh
Câu 20: Lĩnh vực Tiếng Việt
Ngời ta dùng từ nào để diễn tả ngời học thuộc lòng từng câu từng chữ nhng không hiểu gì ?
Đáp án: học vẹt
Câu 21: Về toán học:
Tìm số nhỏ nhất chia hết cho 2 ; 3 và 5 ?
Đáp án: 30
Câu 22: Tiếng Viêt:
Tìm các đại từ có trong câu ca dao sau;
Cái Cò, cái Vạc, cái Nông
Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi Cò.
Đáp án: mày ; ông
Câu 23: Tiêng Anh
Tìm giới từ thích hợp để điền và chỗ trống trong câu trả lời sau:
GV: Kim Vân

Trờng tiểu học Gio Phong

- When do you have English ?
- I have it Monday and Thursday.
Đáp án: on
Câu 24: Lĩnh vực Tiếng Việt
Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ sau:
Thắng không kiêu,..không nản.
Đáp án: bại
Câu 25: Toán học
Rút gọn phân số
99
88
đến tối giản ta đợc phân số nào ?
Đáp án:
9
8
Câu 26: Lĩnh vực tin học:
Để gõ chữ hoa em cần nhấn giữ phím nào dới đây khi gõ ?
A. Phím Shift
B. Phím Enter
C. Phím Ctrl
Đáp án: Phím Shift
Câu 27: Toán học
Diện tích rừng Cúc Phơng là 22000 ha. Hãy viết diện tích rừng đó dới dạng km
2
?
Đáp án: 220 km
2

Câu 28: Tiếng Việt
Từ nào dùng để diễn tả tình trạng đất nớc không có chiến tranh ?
Đáp án: hoà bình
Câu 29: Lĩnh vực TNXH
Tổ chức Đội thiếu niên Tiền phong đợc thành lập ngày tháng năm nào ?
Đáp án: 15 /5 / 1941

GV: Kim Vân

Generate time = 0.071281909942627 s. Memory usage = 1.93 MB