Ngu van 9 - Tong ket ve ngu phap tiet 147 - 148


MÔN NGỮ VĂN - LỚP 9
Giáo viên: NGUYEN VAN CHUONG
Năm học: 2008 - 2009

TIẾT: 147 - 148
TIẾNG VIỆT 9

A. T LO I :Ừ Ạ
I. DANH T , NG T , T NH Ừ ĐỘ Ừ Í
TỪ:
T NG K T V NG PH PỔ Ế Ề Ữ Á

T NG K T V NG PH PỔ Ế Ề Ữ Á
a. Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua
một lần mà bỏ xuống được.
(Nguyễn Đình Thi, Tiếng nói của văn nghệ)
b. Mà ông, thì ông không thích nghĩ ngợi như
thế một tí nào.
(Kim Lân, Làng)
Bµi tËp 1: Các từ in đậm sau đây, từ nào là danh từ,
từ nào là động từ, từ nào là tính từ?
( TT ) ( ĐT )
( DT )
( ĐT )

d. Đối với cháu, thật là đột ngột (...)
(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)
e. – Vâng ! Ông giáo dạy phải ! Đối với chúng
mình thì thế là sung sướng. (Nam Cao, Lão Hạc)
c. Xây cái lăng ấy cả làng phục dịch, cả làng
gánh gạch, đập đá, làm phụ hồ cho nó.
(Kim Lân, Làng)
T NG K T V NG PH PỔ Ế Ề Ữ Á
( DT ) ( ĐT ) ( DT )
( ĐT )
( TT )
( TT )
( TT )

Bµi 2: Chọn một từ trong ba nhóm từ sau để
điền vào chỗ trống cho thích hợp:
/ ............ / hay
/ ............ / đọc
/ ............ / lần
/ ............ / nghĩ ngợi
T NG K T V NG PH PỔ Ế Ề Ữ Á
những
các
một
hãy
đã
vừa
rất
hơi
quá
rất
hãy
một
vừa

/ ............ / cái (lăng)
/ ............ / phục dịch
/ ............ / làng
/ ............ / đập
T NG K T V NG PH PỔ Ế Ề Ữ Á
những
các
một
hãy
đã
vừa
rất
hơi
quá
những
đã
các
hãy

Generate time = 0.12391996383667 s. Memory usage = 1.93 MB