ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TV LỚP 2

HỌ TÊN : ..............................................................
LỚP : ..............................
TRƯỜNG :.............................................................
SỐ
BÁO
DANH
KTĐK – GHKII
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2
KIỂM TRA ĐỌC
GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ
TỰ
ĐIỂM GIÁM KHẢO
SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ
Bài đọc: CHIM CHÍCH BÔNG
* Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim .
Hai chân chích bông xinh xinh bằng hai chiếc tăm. Thế mà hai cái chân tăm ấy rất
nhanh nhẹn, được việc, nhảy cứ liến liến. Hai chiếc cánh nhỏ xíu. Cánh nhỏ mà xoải nhanh
vun vút.* ** Cặp mỏ chích bông tí tẹo bằng hai mảnh vỏ trấu chắp lại . Thế mà quý lắm
đấy. Cap mỏ tí hon ấy gắp sâu trên lá nhanh thoăn thoắt. Nó khéo biết moi những con sâu
độc ác nằm bí mật trong những thân cây mảnh dẻ, ốm yếu.
Chích bông xinh đẹp chẳng những là bạn của trẻ em mà còn là bạn của bà con
nông dân.**
Theo Tô Hoài
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG : ( Thời gian 1 phút )
1/ Giáo viên cho học sinh đọc 1 trong 2 đoạn trên của bài “ Chim chích bông”
2/ Giáo viên nêu 1 câu hỏi trong bài “ Chim chích bông” cho học sinh trả lời.
Tiêu chuẩn đọc cho điểm Điểm
1. Đọc đúng tiếng, đúng từ ............................../ 3 đ
2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở dấu câu( dưới 5 lỗi ) ............................./ 1 đ
3. Tốc độ đọc đạt yêu cầu ............................./ 1 đ
4. Trả lời đúng ý câu hỏi giáo viên nêu ........................ /1 đ
Cộng
.........................../ 6đ
Hướng dẫn kiểm tra
1/ Đọc đúng tiếng từ : 3 điểm
- Đọc sai từ 1-3 tiếng : 2,5 điểm
- Đọc sai từ 3-5 tiếng : 2,0 điểm
- Đọc sai từ 6-10 tiếng : 1,5 điểm
- Đọc sai từ 11 -15 tiếng : 1,0 điểm
- Đọc sai từ 16 – 20 tiếng : 0,5 điểm
- Đọc sai trên 20 tiếng : 0 điểm
2/ Không ngắt nghỉ hơi đúng ở 3-5 dấu câu : 0,5 đ
Không ngắt nghỉ hơi đúng ở 6 dấu câu trở lên :0 đ
3/ Tốc độ đọc Vượt 2 phút = 0,5 đ
Vượt 2 phút ( đánh vần nhiều) = 0 đ
4/ Trả lời đúng ý câu hỏi do Giáo viên nêu : 1 đ
II.ĐỌC THẦM: ( 30 phút )
A. Em đọc thầm bài “ Chim chích bông” rồi trả lời câu hỏi và làm các bài
tập sau :
......../1đ ( Đánh dấu X vào „ trước câu trả lời đúng nhất )
1/ Chích bông là bạn của trẻ em, là bạn của bà con nông dân, vì :
Chích bông rất nhanh nhẹn, biết bắt sâu.
Chích bông rất xinh đẹp.
Cả hai ý trên
....../1 đ 2/ Tìm 2 hoạt động của chim chích bông có trong bài :
..........................................................................................................................
...........................................................................................................................
B. BÀI TẬP:
……/1đ 3/ Nối các từ ở cột A với cột B cho phù hợp :

...../1đ 4/ Đọc các câu sau, ghi lại các câu theo mẫu :
a/ Em đang học bài.
b/ Ve nhởn nhơ ca hát suốt mùa hè
c/ Sơn ca khô cả họng vì hát
Câu có mẫu : Ai thế nào : . ...........................................................
Câu có bộ phận vì sao : .............................................................
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT
VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT.
Suối
Sông
Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền
bè đi lại được
Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi
……… /4 đ

HỌ TÊN : ..............................................................
LỚP : ..............................
TRƯỜNG : TH VÕ THỊ SÁU..............................
SỐ
BÁO
DANH
KTĐK – GHKII LẦN II (2006- 2007)
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2
KIỂM TRA VIẾT
GIÁM THỊ SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ
TỰ
ĐIỂM GIÁM KHẢO
SỐ MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ
I .……… /5đ I. CHÍNH TẢ: ( Nghe đọc ) – Thời gian 15 phút
Bài “ Cá rô lội nước”” trang 80 STV 2 tập ( Những bác cá rô già…cóc nhảy)

...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Hướng dẫn chấm chính tả
• Mỗi lỗi chính tả trong bài ( sai phụ âm đầu, hoạc vần, thanh ; sai quy tắc viết hoa ) trừ 0,5 điểm
• Bài không mắc lỗi chính tả ( hoạc chỉ mắc 1 lỗi nhẹ VD: quên đánh dấu thanh... ); chữ viết rõ ràng, sạch sẽ
được 5 điểm.
• Chữ viết không rõ ràng, sai lẫn độ cao, khoảng cách, kiểu chữ và bài không sạch sẽ
trừ 1 iđ ểm.
......./5đ II. LÀM VĂN : ( 30 phút )
Viết một đọan văn (khỏang 4,5 câu) để nói về một con vật mà em thích .
1. Đó là con gì, ở đâu?
2. Hình dáng con vật ấy có đặc điểm gì nổi bật ?
3. Hoạt động của con vật ấy có gì ngộ nghĩnh, đáng yêu ?
Bài làm
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT
VÀO KHUNG NÀY
VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH, SẼ RỌC ĐI MẤT.

Generate time = 0.13537502288818 s. Memory usage = 1.93 MB