Nhận Biết tập nói: Hoa Hồng-hoa cúc

Giáo án NBTN :
Nhà trẻ 24-36 tháng
Giáo viên : Cao Thị Hoài phơng
Trờng Mầm Non Gio Sơn
Đề tài : hoa cúc - hoa hồng
I . Mục đích-yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết tên gọi và một số bộ phận ( cánh hoa, lá hoa, cành
hoa) của hoa hồng, hoa cúc.
- Biết mùi thơm, màu sắc, lợi ích của hoa.
2. Kỹ năng:
- Trẻ gọi tên và các bộ phận của hoa rõ ràng chính xác.
- Nhận biết đựơc màu xanh, màu đỏ.
- Trả lời đựoc câu hỏi của cô
- Chơi đợc trò chơi theo yêu cầu
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý hoa, không hái hoa, hái lá...
- Bảovệ ,chăm sóc hoa.
II . Chuẩn bị:
- Hoa hồng, hoa cúc thật
- Mũ hoa hồng, hoa cúc
- đàn oóc gan
Ho¹t ®éng cña c«
Häat ®éng cña
trÎ
Dù kiÕn t×nh
huèng
Hoạt động1: trũ chi: Trng hoa
cụ v cỏc con cựng chi trũ chi trng hoa
cụ noi: gieo ht, ny mm, 1 n, 2 n, hoa n
Cụ v cỏc con trng hoa, hoa ó n ri by gi
chỳng ta cựng nhau i ngm hoa nhộ.
-Cụ mi cỏc con cựng hỏt vi cụ bi hỏt ra vn
hoa
-Chúng ta ó n vn hoa ca bỏc gu ri y,
cỏc con thy vn hoa cú p khụng? Vỡ vy
cỏc con nh khụng c hỏi hoa, b cnh ,
khụng dm lờn bn hoa.....
- Ai giỏi nói cho cô biết vờn hoa này có hoa gì ?
(hoa hng, hoa cỳc, hoa ng tin)
Cụ khỏi quỏt li.
Th cỏc con cú thớch nhng bụng hoa ny
khụng?
Thy cỏc con ngoan bỏc gu ó tng cho cỏc
con mt mún qu. (Cho cỏc chỏu v ch ngi)
Hoạt động 2: bộ bụng hoa gỡ
- bit xem mún qu ca bỏc gu tng cú gỡ
cụ chỏu mỡnh cựng m qu xem no, cú gỡ cỏc
con?
- Cỏc con hy ly ra cho cụ bụng hoa hng
* Nhận biết hoa hồng
-Cho trẻ gọi tên hoa Hồng ( lớp ,nhóm , cá nhân)
-đây là gì của hoa hồng ?( chỉ vào cánh hoa , lá ,
cành hoa ) cho trẻ gọi tên
-các con ngửi xem hoa hồng nh thế nào ?
-Hoa hồng dùng để làm gì ?
-Đúng rồi hoa hồng để cắm vào bình cho đẹp , để
tặng bố mẹ , ông bà nữa đấy .
Cỏc con xem bụng hoa trong hp l bụng hoa
gỡ?
Nhận biết hoa cúc :
- Cho tr nhc li tờn bụng hoa cỳc cho trẻ gọi
tên hoa cúc
Hoa cúc có màu gì các con ?
- Chỉ vào các bộ phận và hỏi đây là Gỡ của hoa?
(Cánh , lá , cành hoa ) cho trẻ gọi tên, 2-3trẻ
-Hoa cúc có mùi nh thế nào nhỉ, các con ngửi
xem nào ? (2-3 trẻ )
-Hoa cúc dùng để làm gì ?

tr chi theo yờu
cu ca cụ
Cháu hát theo cô
Trẻ trả lời
Tr tr li
Có hoa hồng, hoa
cỳc
Trẻ gọi tên(3 trẻ)

Cho trẻ gọi tên ( Tổ ,
nhóm , cá nhân )

2-3 trẻ trả lời

Ho¹t ®éng cña c«
Häat ®éng cña
trÎ
Dù kiÕn t×nh
huèng

Generate time = 0.056503057479858 s. Memory usage = 1.93 MB