Le ket nap doan vien moi

Lễ kết nạp đoàn viên mới
Nội dung
1) Chào cờ
Trớc khi vào làm việc tôi xin mời các đồng chí đứng lên làm lễ chào cờ
Nghiêm ! chào cờ chào ! ( đội trống làm nhiệm vụ )
Quốc ca
Thanh niên làm theo lời Bác : Kết liên lại ........
2) Tuyên bố lý do
Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nớc hớng về ngày lễ lớn
của dân tộc . Liên đội trờng PTCS Nguyễn Bá Ngọc ra sức hăng say học tập
,rèn luyện và tu dỡng đạo đức tác phong . Thực hiện tốt các phong trào thi đua
và các chơng trình hành động của đội TNTP HCM . Kết quả những nỗ lực
phấn đấu và rèn luyện đó là hôm nay chúng ta có .........bạn đội viên u tú ( xuất
sắc ) sẽ đợc đứng trong hàng ngũ của đoàn TNCS HCM . Đó là lý do chính
của buổi kết nạp đoàn viên hôm nay .
3) Giới thiệu đại biểu :
Về dự buổi lễ kết nạp đoàn viên mới hôm nay tôi xin trân trọng giớithiệu :
1) ..........................................................
2)............................................................
3) ................................................................
4).................................................................
cùng toàn thể các đồng chí công đoàn viên , các bạn đội viên lớn tuổi đến
dự buổi lễ kết nạp hôm nay.
4) Thông qua báo cáo về việc xét đơn vào đoàn của các đội viên u tú qua
quá trình rèn luyện và phấn đấu cùng với sụ giúp đỡ của các đồng chí đoàn
viên nhất là sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong nhà trờng các bạn đã nhận
thức đợc vai trò và trách nhiệm của ngời đoàn viên thanh niên CS HCM là đội
hậu bị tin cậy của đảng là lực lợng nòng côt xung kích trong mọi lĩnh vực và
hoạt động . Từ đó các bạn đẫ xác định cho mình quan điểm và lập trờng đúng
đắn. cụ thể các bạn đã nỗ lực phấn đấu trong lao động và học tập đạt nhiều
thành tích đáng khích lệ nh trong học kỳ I vừa qua có .....đạt học sinh giỏi cấp
thị , có .....học sinh giỏi cấp trờng , có ......đạt học sinh tiên tiến . xứng đáng là
những đội viên tiêu biểu trong đó có 6 bạn có nhiều thành tích xuất sắc đợc
học tập bồi dớng và giới thiệu vào đoàn TNCSHCMđó là các bạn có tên sau
đây :

1).....................................................................
2)...................................................................
3)......................................................................
4).....................................................................
5) ......................................................................
6).........................................................................
đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay
5 ) Sau đây xin mời đồng chí tổng phụ trách đội lên làm lễ
trởng thành đội cho các em
6) Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí đoàn phờng
......................................................
Lên đọc quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới và trao huy hiệu đoàn
7) ( Lời hứa của đoàn viên mới )
Tiêp theo xin mời đồng chí Đại diện cho các
đoàn viên mới lên phát biểu cảm nghĩ
8) Phát biểu
Đại diện chi bộ Đảng nhà trờng phát biểu
9) Bế mạc
Qua một thời gian làm việc khẩn trơng đợc nghe những ý kiến chỉ đạo đóng
góp rất bổ ích của các vị đại biểu thay mặt cho ban chấp hành chi đoàn trờng
Nguyễn Bá Ngọc Tôi xin cảm ơn các vị đại biểu , các đồng chí và kính chúc
các vị đại biểu mạnh khoẻ , chúc các đồng chí đoàn viên mới hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ do đoàn cấp trên và nhà trờng giao cho .
Xin mời các đồng chí đứng lên làm lễ chào cờ
Generate time = 0.084901809692383 s. Memory usage = 1.93 MB