Hình hộp chữ nhật


PHÒNG GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG HÒA
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
Môn : Hình học 8
Tiết :55
GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ THU VÂN
Hòa Vinh, tháng 4, năm 2008

Chào mừng q thầy cô về
dự giờ thăm lớp .


GV: Nguyễn Th Thu Vânị
GV: Nguyễn Th Thu Vânị
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Trường THCS Trần Hưng Đạo

TIEÁT HOÏC BAÉT ÑAÀU

Hãy quan sát một số vật thể trong không gian:
Mọi điểm trên một hình, có nằm trên một mặt phẳng
không ?

Hãy quan sát hình 69 SGK/ 95
ĐỈNH
CẠNH
MẶT
CHƯƠNG IV:HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU
A – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG :
TIẾT 55 : HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, mỗi mặt là một
hình chữ nhật, có 8 đỉnh, 12 cạnh,
Hai mặt của hình hộp chữ nhật không có
cạnh chung gọi là hai mặt đối diện , có thể
xem là hai mặt đáy, khi đó các mặt còn lại
là mặt bên .
Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có 6
mặt là những hình vuông .
? Trong thực tế các em đã gặp những vật
nào là hình hộp chữ nhật
Tiết 55: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:

? Đọc tên và viết tên một
hình hộp chữ nhật như thế
nào ?
Tiết 55: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT:
ABCD.MNPQ

? Quan sát hình hộp chữ
nhật ABCD.A

B

C

D

Hãy
kể tên các mặt , các đỉnh, và
các cạnh của hình hộp chữ
nhật.
TIẾT 55: HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
1 / HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
2/ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG

Generate time = 0.039952039718628 s. Memory usage = 1.93 MB