ban phuong huong hoat dong doi

Đội tntp hồ chí minh cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
L Đ trờng TH Sơn An Độc lập Tự do Hạnh phúc.
Bản phơng hớng hoạt động đội - Sao
Năm học 2008 2009.
I đặc điểm tình hình.
Năm học 2008 2009 Liên Đội trờng TH Sơn An đợc chia làm 2 buổi học và có
.........Đội viên sao nhi.
1. Thuận lợi.
Đợc sự chỉ đạo hớng dẫn kịp thời của Huyện Đoàn, Hội Đồng Đội Huyện Hơng Sơn; sự
quan tâm tận tình của Ban Giám Hiệu nhà trờng cả vật chất lẫn tinh thần; sự đầu t có hiệu quả
của các thầy cô giáo là huynh trởng của các lớp và lòng hăng say trong công tác giảng dạy của
các giáo viên đặc thù.
2. Khó khăn.
đờng sá đi lại khó khăn; thời tiết khắc nghiệt thờng xảy ra thiên tai lũ quét; đa số các Đội
viên sao nhi là con em gia đình bần nông; cơ sở vật chất yếu và thiếu; giáo viên TPT Đội cha có
kinh nghiệm về công tác Đội
II kế hoạch hoạt động đội - sao năm học 2008 2009.
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 16, tiến tới Đại hội
Đoàn toàn quốc lần thứ 09, kĩ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng, 119 năm ngày sinh nhật Bác
Hồ kính yêu, 78 năm ngày thành lập Đoàn, 68 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 61
năm phong trào Trần Quốc Toản và thực hiện cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi
cử và bệnh thành tích trong giáo dục ; Xây dựng tr ờng học thân thiện và học sinh tích
cực và thực hiện chủ đề năm học:
Làm theo lời Bác dạy
Thân thiện và yêu thơng
Cùng giúp bạn đến trờng
Thắp sáng những ớc mơ.
Để tiếp nối những truyền thống và những thành tích đã đạt đợc trong năm học qua, năm
học 2008 2009 Liên Đội trờng TH Sơn An cần thực hiện một số nội dung, chơng trình cụ thể
sau:
* Trọng tâm công tác.
- Tâp trung triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX về chơng trình:
Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững
mạnh
- Tăng cờng sự chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mới về nội dung, phơng thức hoạt động Đội
sao, chất lợng Đội viên sao nhi , chú trọng công tác bồi dỡng.
- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: Thiếu nhi Hà tĩnh thi đua thực hiện tốt 5
điều Bác Hồ dạy , Giúp bạn đến tr ờng , Xây dựng tr ờng học thân thiện, học sinh tích
cực , Nghìn việc tốt trong giai đoạn mới.
- Tham mu xây dựng cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực cho công tác Đội sao và
phong trào thiếu nhi.
- Phấn đấu đạt danh hiệu Liên Đội Tiên Tiến Xuất Sắc cấp huyện
* Nội dung hoạt động Đội sao.
1. Chơng trình Nuôi dỡng tâm hồn, thắp sáng ớc mơ .
a. Mục đích.
Đẩy mạnh và nâng cao chất lợng, hiệu quả của công tác giáo dục lịch sử, truyền thống,
đạo đức và những giá trị truyền thống tốt đẹp của con ngời và dân tộc Việt Nam, của Bác Hồ vĩ
đại, tạo môi trờng thuận lợi cho thiếu nhi hình thành tâm hồn trong sáng, nuôi dỡng ớc mơ và v-
ơn lên trong cuộc sống.
b. Nội dung và phơng pháp.
- Tuyên truyền giáo dục thiếu nhi hiểu biết lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng,
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí minh thông qua nhiều hình thức sinh động
nh tổ chức các cuộc thi tìm hiểu hội diễn văn nghệ, nghe nói chuyện truyền thống, hội trại
truiyền thống, các hoạt động về nguồn
- Giáo dục cho thiếu nhi học tập và làm theo tấm gơng Hồ Chí Minh, Thực hiện có hiệu
quả cuộc vận động Thiếu nhi Hà Tĩnh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chơng trình
Thắp sáng ớc mơ Triển khai đồng bộ co hiệu quả phong trào Nghìn việc tốt trong giai
đoạn mới phù hợp với từng đối tợng thiếu nhi và theo địa phơng mình.
- Đa dạng hoá các hình thức hoạt động Đội sao thông qua sách báo và các văn phòng
phẩm văn học nhằm góp phần tạo ra môi trờng văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành nhân cách tốt
đẹp, bồi dỡng ớc mơ, khát vọng vơn lên trong cuộc sống.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu gơng, tổ chức giới thiệu các gơng điển hình tiên
tiến để giáo dục thiếu nhi, kịp thời khen thởng thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập và rèn
luyện.
2. Chơng trình Thân thiện đến trờng .
a. Mục đích.
Tham gia xây dựng môi trờng giáo dục thân thiện, phát huy tính tích cực chủ động của
học sinh trong học tập và các hoạt động tập thể.
b. Nội dung và giải pháp.
- Thực hiện có hiệu quả phong trào Giữ gìn trờng em xanh-sạch-đẹp , chơng trình
Học từ thiên nhiên, tích cực xây dựng môi trờng học, đờng sạch đẹp, thân thiện thông qua
trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh, vờn hoa trong trờng học, thu nhặt và gom rác trong và ngoai
khu vực nhà trờng tổ chức các hoạt động giã ngoại khám phá tìm hiểu thiên nhiên.
- Tăng cờng tổ chức hoạt động khuyến khích hớng dẫn tổ chức phơng pháp tập chủ động
sáng tạo trong thiếu nhi. Tập trung chỉ đạo và triển khai có hiệu quả trong thiếu nhi phong trào:
Vợt khó học tập ; Hoa điểm m ời ; Vở sạch chữ đẹp ; Hành trình khoa học ; Tri thức
tuổi thơ ...
- Đẩy mạnh giáo dục kĩ năng tự bảo vệ, chống châm hại, phòng chống tai nạn thơng tích,
thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, trọng tâm là nhóm quyền tham gia của trẻ em qua đó
thúc đẩy hoạt động tự quản của các Chi Đội, sao nhi và từng Đội viên sao nhi.
- Tổ chức buổi tham quan, giã ngoại, tìm hiểu các di tích lịch sử ; khuyến khích Đội viên
sao nhi tham gia chăm sóc bảo vệ các công trình, di tích lịch sử địa phơng.
- Đẩy mạnh các cuộc vận động Vòng tay bè bạn , Giúp bạn đến tr ờng ; Kế hoạch
nhỏ ; xây dựng Quỹ ng ời nghèo ; Uống n ớc nhớ nguồn
3. Chơng trình Vui khoẻ chăm ngoan .
a. Mục đích.
Tổ chức cá hoạt động tham gia các hoạt dộng vui chơi giải trí, rèn luyện sức khoẻ thể chất
tinh thần.
b. Nội dung và giải pháp.
- Tiếp tục thực hiện các phong trào của thiếu nhi.
- Tổ chức rộng khắp các loại hình vui chơi giải trí phù hợp nh: các lớp học năng khiếu;
các câu lạc bộ sở thích; các hoạt động liên hoan biểu diễn văn hoá, văn nghệ,thi đấu thể thao, hội
trại, sân chơi cuối tuần trong nhà trờng và ở địa bàn dân c. Đẩy mạnh giới thiệu và tổ chức các
trò chơi dân gian, học chữa cháy và bơi để phòng ngừa tai nạn thơng tích.
- Củng cố và phát triển các điểm vui chôi dành cho học sinh, tích cực huy động các nguồn
lực xã hội phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và tổ chức các phong trào thiếu nhi ở
cơ sở; chủ động tham mu cho các cấp chính quyền đầu tu cơ sở vật chất và xây dựng điểm vui
chơi cho học sinh.
- Trong các buổi sinh hoạt 15 phút và ngoài giờ, các Chi đội tổ chức hờng dẫn sinh hoạt
cho các sao nhi, cụ thể:
+ Khối 5 hờng dẫn các sao nhi ở khối 3, bồi dỡng các sao nhi có thành tích tốt trong học
tập và hoạt động sớm trở thành 1 Đội viên.
+ Khối 4 hớng dẫn các sao nhi ở khối 1 và 2, giúp các sao nhi tìm hiểu về hoạt động đội,
hớng các em trở thành các sao nhi xuất sắc.
4. Công tác Xây dựng Đội sao vững mạnh .
a. Mục đích.
Nâng cao chất lợng đội ngũ cán bộ Đội sao, chất lợng Đội viên và sao nhi.
b. Nội dung và giái pháp.
- Triển khai chơng trình rèn luyện Đội viên theo hớng giảm tải phù hợp với tâm sinh lí
lứa tuổi của các đối tợng thiếu nhi và thực tiễn địa phơng.
- Tập trung bồi dỡng Đội viên phát triển lên Đoàn thông qua các hình thức sinh hoạt giáo
dục truyền thống về Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; duy trì các hình thức
sinh hoạt theo sở thích, các cuộc thi tìm hiểu truyền thống.
- Tập trung nâng cao chất lợng các buổi sinh hoạt Chi Đội .
- Tăng cờng đổi mới công tác làm việc đội cờ đỏ cho phù hợp với thực tiễn
- Thờng xuyên bồi dỡng năng lực của Ban Chỉ Huy Liên Đội( mở các đợt tập huấn về
công tác Đội sao).
5. Chỉ tiêu phấn đấu.
- Tập thể đạt danh hiệu Tiên Tiến Xuất Sắc cấp Huyện
- Phấn đấu cuối năm có 100% Đội viên thực hiện chơng trình Nuôi dỡng tâm hồn, thắp
sáng ớc mơ
- 100% Đội viên thực hiện các phong trào trong chơng trình Thân thiện đến tr ờng
- 100% Đội viên thực hiện các phong trào trong chơng trình Vui khoẻ chăm ngoan
- 100% Đội viên thực hiện các phong trào trong chơng trình Xây dựng Đội sao vững
mạnh
- Chất lợng đại trà:
+ Đội viên đạt khá giỏi: 60%( Không có Yếu, Kém).
+ Đội viên hoàn thành chơng trình TH trên 99% đợt 1;100% đợt 2.
- Chất lợng mủi nhọn:
+ Đội viên giỏi huyện: 30 % Bạn. Trong đó khối 5 có 8 bạn; khối 4 có 7 bạn; khối 3 có 6
bạn; khối 2 có 9 bạn.
+ Đạt vở sạch chữ đẹp cấp huyện có 25 bạn. Trong đó giỏi Tỉnh có 2 bạn.
- Chất lợng hạnh kiểm:
Hoàn thành 4 nhiệm vụ của học sinh.
Trên đây là bản phơng hớng hoạt động của Liên Đội trờng TH Sơn An năm học 2008
2009, chắc chắn đang còn nhiều thiếu sót rất mong các quý vị đại biểu, các thầy giáo cô giáo
cùng tất cả các bạn Đội viên sao nhi đóng góp ý kiến cho bản phờng hớng đầy đủ hơn.
Em xin xhân thành cảm ơn!
Ban chỉ huy liên đội

Generate time = 0.17603707313538 s. Memory usage = 1.94 MB