Bài 22 Nhân dân hai miền Nam-Bắc ... (tiết 3)


Giáo viên: Nguyễn Bảo Toàn
Trường THPT Lê Trung Kiên

1
2

1
1 – Hỏi: Lấy cớ gì Mó đã chính thức gây ra cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc
lần thứ nhất?
2 – Hỏi: Âm mưu của Mó trong việc mở chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ
nhất?
3 - Hỏi: Trong hơn 4 năm (5/8/1964 đến 1/11/1968) miền Bắc bắn rơi, phá huỷ bao
nhiêu máy bay B52 của Mó?
5 – Hỏi: Trong 4 năm (1965-1968), miền Bắc đã đưa vào miền Nam bao nhiêu cán
bộ, bộ đội, quân trang, quân dụng, lương thực, thuốc men?
4 - Hỏi: 3 mục tiêu trong nông nghiệp mà miền Bắc đạt được trong những năm
1965-1968 là gì?
Đáp án: “trả đũa” việc Quân giải phóng miền Nam tấn công doanh trại Mó ở
Plâyku.
Đáp án: Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng CNXH ở miền
Bắc, ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào
miền Nam; Uy hiếp tinh thần và làm lung lay ý chí chống Mó của nhân dân ta.
Đáp án: 06 máy bay B52
Trả lời: 5 tấn thóc, 2 đầu lợn, 1 lao động trên một hécta gieo trồng trong 1 năm.
Trả lời: Hơn 30 vạn cán bộ bộ đội, hàng chục vạn tấn vũ khí, đạn dược, quân
trang, quân dụng, lương thực thuốc men và nhiều vật dụng khác.

2
1 – Hỏi: Chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” được thực hiện ở miền Nam
vào thời gian nào?
2 - Lực lượng chủ yếu để thực hiện chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”?
3 – Hỏi: Những thắng lợi chính trò lớn của ta trong cuộc chiến chống chiến lược
“Việt Nam hoá chiến tranh”?
5 – Hỏi: Thắng lợi quân sự nào đánh dấu sự thất bại của chiến lược “Việt Nam
hoá chiến tranh”? Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 bắt đầu từ 30/3/1972.
4 – Hỏi: Thắng lợi quân sự nào thể hiện sự phối hợp chiến đấu của quân đội Việt
Nam và quân dân Lào trong cuộc chiến chống chiến lược Việt Nam hoá chiến
tranh?
Trả lời: Đầu năm 1969 dưới thời của Tổng thống Mó Níchxơn.
Trả lời: Lực lượng quân đội Sài Gòn
Trả lời: 6/6/1969 Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam
được thành lập và Hội nghò cấp cao 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia hợp từ
ngày 24-25/4/1970 họp biểu thò quyết tam đoàn kết chiến đấu chống Mó của nhân
dân 3 nước.
Trả lời: Đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719 từ ngày 12/2 đến 23/3/1971.
Trả lời: Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 bắt đầu từ 30/3/1972.

Bài 22
NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC
MĨ XÂM LƯC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN
XUẤT (1965-1973) (Tiết3)
IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, chiến
đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mó và làm
nghóa vụ hậu phương (1969-1973)
1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội..
2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản
xuất và làm nghóa vụ hậu phương
V. Hiệp đònh Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại
hoà bình ở Việt Nam.

Bài 22
NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC
MĨ XÂM LƯC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN
XUẤT (1965-1973) (Tiết3)
IV. Miền Bắc khôi phục và
phát triển kinh tế – xã hội,
chiến đấu chống chiến tranh
phá hoại lần thứ hai của Mó
và làm nghóa vụ hậu phương
(1969-1973)
1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế.
Câu hỏi : Nhắc lại tình hình Miền Bắc sau
chiến tranh phá hoại lần thứ nhất kết thúc?
Câu hỏi: Trước những những khó khăn trên
Đảng ta đã có chủ trương, biện pháp giải quyết
như thế nào?
Câu hỏi: Thực hiện chủ trương của Đảng, công
cuộc khôi phục và phát triển kinh tế ở miền
Bắc đã đạt được kết quả như thế nào?
1. Miền Bắc khôi phục và
phát triển kinh tế – xã hội..
IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế –
xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại
lần thứ hai của Mó và làm nghóa vụ hậu phương
(1969-1973)

Bài 22
NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC
MĨ XÂM LƯC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN
XUẤT (1965-1973) (Tiết3)
IV. Miền Bắc khôi phục và
phát triển kinh tế – xã hội,
chiến đấu chống chiến tranh
phá hoại lần thứ hai của Mó
và làm nghóa vụ hậu phương
(1969-1973)
1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế.
- Nông nghiệp: Nhiều HTX đạt mục tiêu 5 tấn
thóc/ha gieo trồng, SLLT tăng
- Công nghiệp: Nhiều cơ sở công nghiệp, công
trình được đưa vào hoạt động. Giá trò SLCN
tăng.
- Hệ thống giao thông vận tải được khôi phục,
nhất là các tuyến giao thông chiến lược.
- Văn hoá, giáo dục, y tế được phục hồi và phát
triển. Đời sống nhân dân ổn đònh.
1. Miền Bắc khôi phục và
phát triển kinh tế – xã hội..
IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế –
xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại
lần thứ hai của Mó và làm nghóa vụ hậu phương
(1969-1973)

Generate time = 0.24464011192322 s. Memory usage = 1.93 MB