tiết 32.bài 32.mĩ thuật 7

Ngày soạn:.../.../2009 Ngày dạy:.../.../2009
Tiết 32. Bài 32. Vẽ trang trí.
Trang trí tự do
I Mục tiêu bài học
- Học sinh hiểu và biết cách trang trí hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, đ-
ờng diềm
- Tự chọn trang trí 1 trong những hình trên
II Những thông tin cơ bản
- Giáo viên chọn 1 số bài trang trí đẹp của học sinh lớp trớc
- Giáo viên chuẩn bị 1 bài có tiến trình các bớc
III Những hoạt động dạy học chủ yếu
1, ổn định tổ chức( giảng dạy các lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E).
2, Kiểm tra chấm bài
3, Bài mới.
+ Giáo viên cho học sinh xem 1 số
bài trang trí tự do, bài trang trí cơ
bản, bài trang trí đồ vật
? Mỗi bài đợc trang trì nh thế nào?
? Màu sắc của mỗi bài ra sao?
+ Giáo viên phân tích thêm
+ Giáo viên cho học sinh xem 1 số
bài của học sinh lớp trớc
Hoạt động 1
1, H ớng dẫn học sinh quan sát
- Học sinh thấy mỗi đồ vật khác nhau có
cách trang trí khác nhau
Hoạt động 2
2, H ớng dẫn học sinh làm bài
Chọn nội dung trang trí
- Trang trí hình cơ bản hoặc trang trí đồ
vật( lọ hoa, khăn trải bàn, hình tròn..)
- Tìm và chọn hoạ tiết phù hợp sao cho đẹp,
hợp lý
+ Giáo viên theo dõi, giúp đỡ thêm
những học sinh còn lúng túng
+ Quản lý lớp
+ Giáo viên chọn 1số bài dán lên
bảng yêu cầu học sinh tự nhận xét
+ GIáo viên đánh giá cho điểm
- Vẽ màu
Hoạt động 3
3, H ớng dẫn học sinh làm bài
Hoạt động 4
4, Đánh giá kết quả học tập
* Về nhà: Học sinh hoàn thiện bài để chấm lấy điểm học kì

Generate time = 0.085469007492065 s. Memory usage = 1.92 MB