Phep tru dang 17 - 7Thứ ba ngày 30 tháng 1 năm 2007
Toán
Phép trừ dạng 17 - 7

Generate time = 0.078104019165039 s. Memory usage = 1.92 MB