Đề kiểm tra GDCD 9 HK I - Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN - LỚP 9
Thời gian: 45 phút (không kể chép đề)
ĐỀ I
MA TRẬN ĐỀ
Nội dung chủ đề (mục tiêu) Các cấp độ của tư duy
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
A. Hiểu rõ thế nào là tự chủ Câu 1 TN
(0,5 điểm)
B. Hiểu thế nào là yêu hoà bình Câu 2 TN
(0,5 điểm)
C. Nhận biết thế nào là hợp tác Câu 3 TN
(1 điểm)
D. Hiểu truyền thống dân tộc để xác
định được hành vi thuộc một số
truyền thống dân tộc
Câu 4 TN
(1 điểm)
Đ. Nêu được ý nghĩa của năng động,
sáng tạo
Câu 1 TL
(1 điểm)
E. Nêu suy nghĩ của bản thân sau khi
học xong bài Lý tưởng sống của
thanh niên và biện pháp để học sinh
có được lý tưởng sống đúng đắn
Câu 2 TL
(1,5 điểm)
Câu 2 TL
(1,5 điểm)
G. Vận dụng kiến thức đã học để xử
lý 1 tình huống về làm việc có năng
suất, chất lượng
Câu 3 TL
(3 điểm)
Tổng số câu hỏi 2 4 2
Tổng số điểm 2 3.5 4.5
Tỉ lệ % 20% 35% 45%

1
ĐỀ KIỂM TRA
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm)
Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ ? (hãy khoanh tròn chữ
cái trước câu mà em chọn)
A. Luôn làm theo số đông.
B. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mình.
C. Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập.
D. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn thân để làm cho xong bài tập.
Câu 2 (0,5 điểm)
Ý kiến nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình ? (hãy khoanh tròn chữ cái
trước câu mà em chọn)
A. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn.
B. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết.
C. Sống khép mình mới tránh được xung đột.
D. Chỉ cần thân thiện với những người có quan hệ mật thiết với mình.
Câu 3 (1 điểm)
Em hãy chọn hai trong những cụm từ:
- tương trợ nhau trong mọi công việc
- hỗ trợ lẫn nhau trong công việc
- lợi ích chung của mọi người
- lợi ích của những người khác
để điền vào đoạn sau sao cho đúng với nội dung bài đã học:
Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ,.........................................., lĩnh
vực nào đó vì mục đích chung.
Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm
phương hại đến.............................................
2
Câu 4 (1 điểm)
Hãy kết nối một ô ở cột bên trái (A) với một ô ở cột bên phải (B) sao cho
đúng nhất:
A - Hành vi B - Truyền thống đạo đức
a/ Tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa 1. Hiếu thảo
b/ Tìm hiểu về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc 2. Cần cù lao động
c/ Kính trọng người trên 3. Yêu nước
d/ Thăm hỏi, chăm sóc ông bà 4. Biết ơn
đ/ Làm việc một cách thường xuyên, liên tục
e/ Làm ra nhiều sản phẩm mới
..... nối với ..... ..... nối với .....
..... nối với ..... ..... nối với .....
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (1 điểm)
Tính năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hiện nay?
Câu 2 (3 điểm)
Em có suy nghĩ gì sau khi học xong bài “Lý tưởng sống của thanh niên” ? Là
học sinh lớp 9, em cần làm gì để có lý tưởng sống đúng đắn?
Câu 3 (3 điểm)
Cuối năm học, Dũng bàn : Muốn ôn thi đỡ vất vả, cần chia ra mỗi người làm
đáp án một môn, rồi mang đến trao đổi với nhau. Làm như vậy, khi cô giáo kiểm
tra, ai cũng đủ đáp án. Nghe vậy, nhiều bạn khen đó là cách làm hay, vừa năng suất,
vừa có chất lượng mà lại nhàn thân.
Em có tán thành cách làm đó không? Vì sao?
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
3
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm)
Khoanh tròn câu D.
Câu 2 (0,5 điểm)
Khoanh tròn câu B.
Câu 3 (1 điểm)
Điền những cụm từ theo thứ tự như sau:
- hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, vào đoạn trống thứ nhất (0,5 điểm)
- đến lợi ích của những người khác. vào đoạn trống thứ hai (0,5 điểm)
Câu 4 (1 điểm, mỗi kết nối đúng cho 0,25 điểm)
Yêu cầu kết nối như sau: nối a/ với 4 ; nối b/ với 3; nối d/ với 1; nối đ/ với 2.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm)
Ý nghĩa của tính năng động, sáng tạo:
- Năng động, sáng tạo là phẩm chất rất cần thiết của người lao động trong xã
hội hiện đại. Nó giúp con người có thể vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh,
rút ngắn thời gian để đạt được mục đích đã đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp.
(0,5 điểm)
- Nhờ năng động, sáng tạo mà con người làm nên những kỳ tích vẻ vang,
mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước. (0,5 điểm)
Câu 2 (3 điểm)
Học sinh có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng cần nêu được
những ý cơ bản sau :
a/ Suy nghĩ :
- Là thanh niên trong thời đại hiện nay phải có lý tưởng sống đúng đắn.
(0,5 điểm)
- Vì lý tưởng sống đúng đắn là động lực thúc đẩy con người tự hoàn
thiện mình và đóng góp cho quê hương, đất nước. (1 điểm)
b/ Nêu được là học sinh lớp 9, cần phải :
4
- Ra sức học tập để có tri thức. (0,5 điểm)
- Tìm hiểu và xác định lí tưởng sống đúng đắn. (0,5 điểm)
- Rèn luyện sức khoẻ , phẩm chất, năng lực cần thiết. (0,5 điểm)
Câu 3 (3 điểm)
Học sinh có thể có nhiều cách diễn đạt khác, nhưng cần nêu được những ý
cơ bản sau :
a/ Không tán thành cách làm đó của Dũng. (0,5 điểm)
b/ Giải thích:
Việc làm của Dũng tưởng như tiết kiệm được thời gian, làm việc có năng
suất, nhưng thực ra không có năng suất. (0,5 điểm)
Vì :
- Mỗi người chỉ làm được một đáp án nên đây không phải là việc làm có
năng suất. (0,5 điểm)
- Đây là việc làm xấu vì nó biểu hiện sự đối phó, dối trá với cô giáo.
(0,5 điểm)
- Mục đích của cô giáo yêu cầu mỗi người tự làm đáp án từng môn nhằm để
người học tự nghiên cứu, tự học trong khi làm đáp án; qua đó, người làm đáp án sẽ
thuộc và hiểu rõ bài học hơn. (1 điểm)
Nhóm biên soạn
1. Nguyễn Thị Thanh Mai, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục
2. Đặng Thuý Anh, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục
5

Generate time = 0.065172910690308 s. Memory usage = 1.93 MB