Tôn trọng lẽ phải

Tiết 1.
Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
I. Mục tiêu bài học:
1. Về kiến thức:
- Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải.
- Học sinh nhận thức được vì sao trong cuộc sống nọi người đều cần phải tôn trọng
lẽ phải.
2. Về kĩ năng:
- Học sinh có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản than
trở thành người biết tôn trọng lẽ phải.
3. Về thái độ;
- Hs biết phân biệt những hành vi tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải trong
cuộc sống hang ngày.
- Học tập gương của những người biết tôn trọng lẽ phải và phê phán những hành vi
thiếu tôn trọng lẽ phải.
II. Nội dung:
1. Thế nào là tôn trọng lẽ phải/
2. Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải.
3. Phương hướng rèn luyện.
III. Công tác chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của thày:
- Nghiên cứu bài dạy theo nội dung SGK và SGV
- Giấy khổ lớn, bút dạ
- Máy projector, tranh ảnh và tài liệu có liên quan.
2. Chuẩn bị của trò:
- Chuẩn bị bài trước ở nhà.
- Sưu tầm tư liệu lien quan đến nội dung bài học.
IV. Phương pháp dạy học chủ yếu;
- Nêu và giải quyết vấn đề.
- Thảo luận nhóm
- Đàm thoại
- …
V. Nội dung và tiến trình tiết dạy – học:
1. Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số.
- Kiểm ra việc chuẩn bị bài của học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:
- Giáo viên sử dụng tranh tình huống giao thong tại ngx tư đường phố để học sinh
quan sát vad nêu câu hỏi;
? Theo luật giao thông đường bộ, trong bức tranh trên, thứ tự các xe đi như thế nào là
đúng?
- GV nhận xét câu trả lời của học sinh và cho điểm.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Gới thiệu bài mới;
Ngày 29/ 07/2004, báo An ninh Thủ đô đã dưa thong tin: Lần đầu tiên, Viện kiểm
sát nhan dân thành phố Hà Nội đã công khai xin lỗi một công dân bị oan 12 năm. Đó là
ông Hoàng Minh Tiến, phường Trương Định, quận Hai BÀ Tưng. Hà nội.
? Qua việc làm của Viện kiểm sát nhân dân, em có suy nghĩ gì về pháp luật của nước ta?
- HS; trả lời.
- GV: Việc làm đó chững tỏ nước ta rất tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải. Vậy tôn
trọng lẽ phải là gì? Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào trong đời sống xã hội
của mỗi con người? Công dân- học sinh phải làm gì để rèn luyện tính tôn trọng lẽ
phải? chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục Đặt vấn đề
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung cần đạt
GV: Yêu cầu hs đọc to, rõ
rang và diễn cảm phần
ĐVĐ.
? Em có nhần xét ntn về việc
làm của tên tri huyện Thanh
Ba?
? Trước việc làm đó của
viên tri huyện Thanh Ba,
quan tuần phủ Nguyễn
Quang Bích đã xử lí ntn?
? Khi Hình bộ thượng thư –
anh ruột của viên tri huyện
Thanh Ba xin tha bổng cho
em mình thì thái độ của
quan tuần phủ ntn?
? Việc làm của quan Tuần
phủ thể hiện đức tính gì?
- Gv gọi 1 học sinh đọc
phần 2.ĐVĐ
? Trong các cuộc tranh luận,
có bạn đưa ra ý kiến nhưng
bị đa số các bạn phản đối,
nếu thấy ý kiến đó đúng thì
em sẽ xử sự ntn?
? Nếu biết bạn mình quay
cóp trong giờ kiểm tra em sẽ
làm gì?
- Hs đọc
- Cả lớp nghe
- Hs suy nghĩ trả lời:
+ Ăn hối lộ của tên nhà giàu
+ Ức hiếp dân nghèo
+ Xử án không công minh
- Hs suy nghĩ trả lời:
+ Bắt tên nhà giàu trả ruộng
cho người nông dân
+ Phạt tên nàh giàu về tội
hối lộ
+ Cách chức quan tri huyện
- Hs trả lời:
+ Không nể nang, đồng lõa
với kẻ xấu.

- Hs trả lời:
+ Dũng cảm, dám đấu tranh
với những sai trái.
+ Bảo vệ chân lí, tôn trọng
lẽ phải.
- Hs trả lời;
+ Ủng hộ, bảo vệ ý kiến của
bạn, phân tích cho các bạn
khác thấy những điểm đúng,
hợp lí.
- Hs trả lời:
+ Thể hiện thái độ không
đồng tình.
I. Đặt vấn đề:
1.
- Tri huyện Thanh Ba:
+ Ăn hối lộ của nhà giàu
+ Ức hiếp dân nghèo
+Xử án không công minh
- Quan tuần phủ Nguyễn
Quang Bích:
+ Bắt tên nhà giàu trả ruộng
cho người nông dân
+ Phạt tên nàh giàu về tội
hối lộ
+ Cách chức quan tri huyện
+ Không nể nang, đồng lõa
với kẻ xấu.
Quan tuần phủ là người bảo
vệ chân lí, tôn trọng lẽ phải.
? Qua tình huống trên, em
thấy phải hành động ntn mới
được coi là hành động đúng
đắn?
Chốt: Để có cách xử sự phù
hợp trong những hoàn cảnh
cụ thể đòi hỏi cá nhân không
chỉ nhạn thức đúng mà còn
phải có hành vi và cách xử
sự phù hợp trên cơ sở tôn
trọng sự thật, lẽ phải và biết
phê phán những việc làm sai
trái. Và để tìm hiểu rõ hơn
về lẽ phải và tôn trọng lẽ
phải chúng ta sang phần 2:
Nội dung bài học.
+ Phân tích cho bạn thấy tác
hại của việc quay cóp.
+ Khuyên bạn không nên
làm như vậy nữa.
- Hs trả lời:
+ Phải tôn trọng lẽ phải, bảo
vệ lẽ phải.

Hoạt động 3: Hướng dẫn hs tìm hiểu nội dung bài học
? Qua phần ĐVĐ, em hiểu
thế nào là lẽ phải và tôn
trọng lẽ phải?
- Gv gọi Hs nhận xét, bổ
sung câu trả lời của bạn.
- Gv: Trong cuộc sống
quanh ta có nhiều tấm
gương thể hiện tôn trọng lẽ
phải, tôn trọng lẽ phải được
biểu hiện ở nhiều khía cạnh
khác nhau như cử chỉ, thái
độ… vậy em hãy nêu một số
việc làm thể hiện sự tôn
trọng lẽ phải và chưa tôn
- Hs trả lời;
+ Lẽ phải: Là những điều
được coi là đúng đắn, phù
hợp với đạo lí và lợi ích
chung của xã hội.
+ Tôn trọng lẽ phải là công
nhận, bảo vệ những điều
đúng.
Biết điều chỉnh hành vi, suy
nghĩ của mình theo hướng
tích cực.
Không chấp nhận, không
làm những việc sai trái.
- Hs nêu ví dụ về những
hành vi thể hiện sự tôn trọng
lẽ phải và chưa tôn trọng lẽ
phải.
II. Nội dung bài học
1. Khái niệm:
- Lẽ phải: Là những điều
được coi là đúng đắn, phù
hợp với đạo lí và lợi ích
chung của xã hội.
- Tôn trọng lẽ phải là công
nhận, bảo vệ những điều
đúng.
trọng lẽ phải mà em biết?
(Nếu học sinh không lấy ví
dụ trong lớp, Gv cho Hs liên
hệ để lấy VD ngay trong
lớp)
? Với những người thường
xuyên thể hiện sự tôn trọng
lẽ phải, các em có thái độ
ntn đối với họ?
? Vậy tôn trọng lẽ phải có ý
nghĩ ntn trong cuộc sống?
Chốt: Như vậy tôn trọng lẽ
phải có ý nghĩa tốt đẹp đối
với mỗi con người nói riêng
cũng như với toàn XH nói
chung. Vậy thì để trở thành
những con người biết tô
trọng lẽ phải, mỗi công dân
– Hs chúng ta cần phải làm
gì? Chúng ta sang phần 3:
Phương hướng rèn luyện:
- Gv: Tổ chức cho Hs thảo
luận để trả lời câu hỏi:
? Hs nói chung và bản than
em nói riêng cần làm gì để
trở thành người biết tôn
trọng lẽ phải?
- Hướng dẫn:
+ Chia lớp thành 4 nhóm.
+ Các nhóm thảo luận trong
vòng 3 phút.
+ Đại diện nhóm trình bày ý
kiến thảo luận.
- Gv:
+ Mời đại diện nhóm lên
trình bày.
+ Gọi các nhóm khác nhận
xét và bổ sung ý kiến.
- Gv: Trong cuộc sống xung
quanh ta có nhiều hành vi
biểu hiện tôn trọng lẽ phải.
- Hs trả lời:
+ Yêu quý, kính trọng
+ Hình thành nhân cách tốt
đẹp
+ Có cách ứng xử phù hợp.
+ Làm cho quan hệ xã hội
lành mạnh và phát triển.
- hs chia nhóm thảo luận
+ Các nhóm thảo luận và ghi
nội dung thảo luận ra giấy
Ao
+ Đại diện nhóm lên trình
bày ý kiến thảo luận của
nhóm mình.
2. Ý nghĩa:
- Hình thành nhân cách tốt
đẹp.
- Có cách ứng xử phù hợp.
- Làm cho quan hệ XH lành
mạnh và phát triển.
3. Phương hướng rèn luyện:
- Học tập những gương biết
tôn trọng lẽ phải.
- Sống ngay thẳng, thật thà,
dám bảo vệ điều đúng đắn,
không chấp nhận điều khuất
tất.
- Dám lên án, phê phán hành
vi sai trái.
Mỗi hs cần học tập, thực
hiện nội qui….. để có cách
ứng xử phù hợp, loại bỏ
những hành vi xấu. Có như
vậy chúng ta mới là người
biets tôn trọng lẽ phải.
Hoạt động 4: Hướng dẫn luyện tập.
- Gv: Hướng dẫn hs làm bài
tập trong SGK
- Tổ chưc trò chơi: “Ai
nhanh hơn?”
- Luật chơi: 4 tổ mỗi tổ cử 2
bạn lên bảng tìm và chép
những câu ca dao tục ngữ
thẻ hiện sự tôn trọng lẽ phải.
- Thời gian: 1 phút
- Kq: đội tìm được nhiều
thắng cuộc.
Gv: cùng Hs nhận xét và cho
điểm.
- Hs làm bài tập theo sự
hướng dẫn của giáo viên.
- Hs cử đại diện tham gia
chơi.
III. Luyện tập:
1. Bài tập 1
2. Bài tập 2
3. Bài tập 3
4. Trò chơi: “Ai nhanh hơn”
Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò:
- Gv: Kể câu chuyện “Vụ án
trái đất quay”
?Qua câu chuyện chúng ta
vừa nghe, em rút ra bài học
gì?
- Gv: Câu chuyện về nhà bác
học Coopecnic cũng chính là
một minh chứng cho nội
dung bài học hôm nay. Vậy
qua những gì chúng ta đã
được tìm hiểu, được luyện
tập, bạn nào có thể nhắc lại
cho cả lớp cùng nghe những
nội dung chính chúng ta đã
học trong bài ngày hôm
nay?
- Gv: Nhận xét, chiếu lên
- Hs nghe
- Trả lời câu hỏi;
+ Luôn phải tôn trọng bảo
vệ lẽ phải.
- Hs nhắc lại
IV. Củng cố, dặn dò:
1.Củng cố”

Generate time = 0.087882041931152 s. Memory usage = 1.93 MB