TNXH bài 47.Hoa


Nguyễn Thị Hoa.
Trường tiểu học Hưng Đạo-Đông Triều-
Quảng Ninh

Hoa
Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009
Tự nhiên và Xã hội : Tiết 47

1. Nhãm em s­u tÇm ®­ỵc nh÷ng loại hoa gì ?
2. Những hoa đó có hình dạng, màu sắc, mùi
hương như thế nào?
Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009
Tự nhiên và Xã hội : Tiết 47
Hoa* Các loài hoa thường khác
nhau về hình dạng, màu sắc và
hương thơm.
Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009
Tự nhiên và Xã hội : Tiết 47
Hoa

+ Chỉ và nói tên các bộ phận thường có
của bông hoa.
Thứ tư ngày 11 tháng 2 năm 2009
Tự nhiên và Xã hội : Tiết 47
Hoa

Generate time = 0.093668937683105 s. Memory usage = 1.92 MB