An toàn khi đi các phương tiện giao thông

MÔN:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
LỚP HAI
TÊN BÀI DẠY
An toàn khi đi các phương tiện giao thông.
Bài cũ: Đường giao thông.
- Kể tên các phương tiện giao thông mà em
biết ở địa phương em .
Các phương tiện giao thông như: xe máy,
xe đạp, ô tô, tàu hoả, máy bay,ghe, ca
nô,tàu thuỷ…

- Tại sao chúng cần phải nhận biết một số
Biển báo trên đường giao thông?
Biết biển báo giao thông giúp chúng ta tham
gia giao thông được an toàn hơn.
GV nhận xét bài cũ, tuyên dương.
2) Bài mới: An toàn khi đi các phương tiện
giao thông.

Hoạt động 1) Quan sát tranh và thảo luận
tình huống:
(1)

(2)

(3)

(Thảo luận nhóm đôi)
- Điều gì có thể xảy ra trong mỗi hình trên?
( Nhóm 1)
- Đã có khi nào em có những hành động như
trong các tình huống đó không? (Nhóm 2)
- Em sẽ khuyên các bạn trong tình huống
đó như thế nào? ( Nhóm 3)

Các nhóm thảo luận.
Đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm.
Các nhóm khác nhận xét.
GV kết luận : Để đảm bảo an toàn khi ngồi
sau xe đạp, xe máy phải bám chắc người
nhồi phía trước. Không đi lại, nô đùa khi đi
trên ô tô, tàu hoả, thuyền, bè. Không bám
cửa ra vào, không thò đầu, thò tay ra ngoài,
… khi tàu xe đang chạy.

Hoạt động 2) Quan sát tranh
GV hướng dẫn HS quan sát tranh 4, 5,
6, 7 trang 43 và trả lời các câu hỏi với
bạn.
(Thảo luận nhóm đôi)

Generate time = 0.09264087677002 s. Memory usage = 1.93 MB