Giáo án Tin học lớp 5

Giáo án tin học - khối 5
Môn : Tin học
Lớp : 5
Tiết : 1 (tuần 11)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 11:Chọn phông chữ để soạn thảo
1. Mục đích yêu cầu:
- Chọn đợc phông chữ để soạn thảo.
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của
trò
Ghi
chú
30
'
1.Bài mới:
- Thế nào là phông chữ?
( Là kiểu chữ thể hiện trong văn bản)
- Để tạo ra phông chữ chúng ta có thể đọc đợc ta phải chú ý
điều gì?
(Chú ý chọn những phông chữ có kí tự VN ở đầu)
- Các thao tác để chọn phông chữ
(Có nhiều cách để chọn phông chữ: hôm nay chúng ta làm
quen với một cách chọn phông chữ bằng chuột)
B1: Bôi đen chữ cần chọn phông
B2: Kích chuột vào Fomat/ chọn font; một bảng hiện ra
- 2HS
- 2HS
3HS
- HS theo dõi từng
động tác của GV
Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà
Triệu
Giáo án tin học - khối 5
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi chú
Ta chọn các phông chữ có kí tự VN ở đầu trong cột Font
bằng cách dùng chuột hoặc phím di chuyển để chọn,
phông chữ nào đợc chọn sẽ có vết sáng xanh và đổi
phông chữ cũ ở hộp Preview. Trong quá trình chọn chúng
ta nhìn vào hộp Preview đối chiếu với phông chữ trong
văn bản mẫu
B3: Kích chọn OK
Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà
Triệu
Giáo án tin học - khối 5
3
'

10
'
- Gọi 3 HS thao tác chọn phông chữ
- Gọi HS nhận xét: bạn nào thao tác đúng nhất, bạn nào
chọn đợc phông chữ giống phông chữ mầu nhất
- Nhận xét, cho điểm
- Yêu cầu từng HS ngồi vào máy thao tác chọn phông
chữ.
2. Củng cố dặn dò:
? Nêu các bớc để chọn phông chữ văn bản?
? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông chữ có
dấu hiệu gì?
3. Trò chơi
Luyện gõ 10 ngón trong Mario
- Lớp theo dõi
- 2HS
- HS thực hiện yêu
cầu
2HS
2HS
Môn : Tin học
Lớp : 5
Tiết : 2 (tuần11)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 11: Luyện tập chọn phông chữ
1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn phông chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi
chú
Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà
Triệu
Giáo án tin học - khối 5
45
'
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10
ngón, rồi chọn phông chữ đúng nh phông chữ mẫu:
Trong sơng sớm
Sao Mai chờn vờn ngang mặt
Nam Tào, Bắc Đẩu gần thôi
Vừa mới bớc qua ngõ duối
Đã đi lơ lửng giữa trời
Cổng làng bồng bềnh mây nổi
Bốn bề sơng khói ngổn ngang
Trâu quên đôi sừng lấm đất
Tởng mình lững thững lên Trăng
Tán đa bừng ra đột ngột
Có ai? ơ bác thợ cày
Ngồi thổi nùn rơm, rít thuốc
Sau lng, đồng lếnh láng bay....
Trần Đăng Khoa
- Lần lợt từng HS thực
hiện yêu cầu
Môn : Tin học
Lớp : 5
Tiết : 1 (tuần12)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 12: chọn Lại phông chữ
1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn phông chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi
chú
1. Kiểm tra bài cũ:
Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà
Triệu
Giáo án tin học - khối 5
5
'
37
'
3
/
? Nêu các bớc để chọn phông chữ văn bản?
? Muốn chọn phông chữ Việt Nam ta chọn phông
chữ có dấu hiệu gì?
2. Bài Luyện tập
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10
ngón, rồi chọn phông chữ đúng nh phông chữ mẫu:
Con chim hay hót
Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay
Hót rằng cây phi lao này
Mấy anh bộ đội trồng ngày ra đi
Phi lao mới nói rầm rì
Rằng anh bộ đội mai kia lại về
Con chim nó đỗ cành tre
Bay ra cành chè nó hót hay hay
Trần Đăng Khoa
3. Củng Cố dặn dò:
- Nêu các thao tác chọn phông chữ văn bản
- Về nhà luyện gõ 10 ngón và chọn phông chữ bài:
"Sắc màu em yêu".
2HS
2HS
- Lần lợt từng HS thực
hiện yêu cầu
2 HS
Môn : Tin học
Lớp : 5
Tiết : 2 (tuần12)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 12: Luyện tập chọn phông chữ
1.Mục đích yêu cầu:
- Luyện thao tác chọn phông chữ
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ghi
Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà
Triệu
Giáo án tin học - khối 5
chú
45
/
- Yêu cầu HS gõ vào máy tính bài thơ sau bằng 10
ngón, rồi chọn phông chữ đúng nh phông chữ mẫu:
Vờn Cải
Gió lên vờn cải tốt tơi
Lá xanh nh mảnh mây trời lao xao
Em đi múc nớc dới ao
Chiều chiều em tới, em rào, em trông.
Sớm nay bớm đến lợn vòng
Thì ra cải đã lên ngồng vàng tơi
Bé Giang trông thấy nhoẻn cời
Nhăn nhăn cái mũi hở mời cái răng
Trần Đăng Khoa
- Lần lợt từng HS thực
hiện yêu cầu
Môn : Tin học
Lớp : 5
Tiết : 1 (tuần 13)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 13:Chọn cỡ chữ để soạn thảo
1. Mục đích yêu cầu:
- Chọn đợc cỡ chữ để soạn thảo.
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời
gian
Hoạt động của thầy Hoạt động của
trò
Ghi
chú
Nguyễn Thị Hải Yến Trờng Tiểu học Bà
Triệu

Generate time = 0.1763699054718 s. Memory usage = 1.93 MB