Tin học 10 - Bài 15(tiết 1)

Bài 15 : làm quen với Microsoft word ( t1)
I. Mục đích, yêu cầu
1) Kiến thức :
- Học sinh biết cách khởi động và kết thúc Word.
- Làm quen và nhận biết đợc các thành phần trên màn hình Word .
- Đóng cửa sổ Word.
2) Kỹ năng
Học sinh nắm vững các kiến thức để có thể thực hành tốt khi làm việc với Word.
3) Thái độ
- Học sinh ngồi học nghiêm túc.
- Phải có tinh thần xây dựng bài.
- Ghi chép bài đầy đủ.
II. Chuẩn bị
1) Giáo viên
- Có giáo án đầy đủ trớc khi lên lớp
- Chuẩn bị một số phơng tiện học tập phục vụ cho việc giảng dạy nh :
Một số hình ảnh, bảng biểu minh họa cho bài giảng.
( Nếu có máy chiếu thì dùng máy chiếu)
2) Học sinh
- Mang đầy đủ dụng cụ học tập khi đến lớp.
- Hiểu và nắm vững các kiến thức đã đợc học để có thể tiếp thu bài mới một cách nhanh nhất.
III. Các hoạt động dạy và học
1) ổ n định tổ chức lớp ( Kiểm tra sĩ số )
2) Dẫn dắt vào bài mới: Trong bài 14 chúng ta đã đ ợc tìm hiểu về hệ soạn thảo văn bản nói chung. Bài hôm nay chúng ta sẽ học về
một hệ soạn thảo văn bản cụ thể và phổ biến nhất hiện nay đó là : Microsoft Word của hãng Microsoft. Bài hôm nay chúng ta học là
bài 15: làm quen với Microsoft word
3) Bài mới
Ng ời soạn : Đàm Thị Thanh Hằng THPT Lý Thái Tổ
Ng ời soạn : Đàm Thị Thanh Hằng THPT Lý Thái Tổ
Nội dung, kiến thức cơ bản
tg
Hoạt động, phơng pháp
1. Màn hình làm việc của Word
Khởi động Word bằng một trong các cách sau:
Cách 1 : Nháy đúp chuột vào biểu tợng của Word trên màn hình nền.
Cách 2 : Vào StartAll programs Microsoft Word
a) Các thành phần chính trên màn hình
Gồm có :
- Thanh tiêu đề
- Thanh bảng chọn
- Thanh công cụ chuẩn
- Thanh công cụ định dạng
- Thanh trạng thái
- Thanh công cụ vẽ
- Thanh cuộn ngang / dọc
- Thớc ngang / dọc
- Con trỏ văn bản
- Vùng soạn thảo
- Các nút thu gọn, điều chỉnh và đóng cửa sổ
b) Thanh bảng chọn
Bảng chọn Mô tả
File (tệp) Các lệnh xử lí tệp văn bản nh : new, open .
Edit(biên tập) Các lệnh biên tập văn bản nh : cut, copy,
paste ..
View(hiển thị) Các lệnh hiển thị nh : Normal, print
Layout
Insert (chèn) Các lệnh chèn đối tợng vào văn bản: picture,
page number
Format(định dạng) Các lệnh định dạng nh Font, paragraph
Tools( công cụ)
Các lệnh trợ giúp công việc soạn thảo
Table( bảng)
Các lệnh làm việc với bảng
Windows( cửa sổ)
Các lệnh liên quan đến việc hiển thị cửa sổ
Dẫn dắt : Để soạn thảo văn bản đ ợc với Word trớc tiên
chúng ta cần biết cách khởi động Word. Để biết đựoc cách
khởi động Word nh thế nào và các thành phần chính trên
màn hình Word là những gì chúng ta vào phần 1
Cách khởi động Word cũng giống nh mọi phần mềm khác
trong Windows. Ta có thể khởi động bằng một trong các
cách sau:
Để làm việc có hiệu quả với Word ta cần nắm đợc các
thành phần chính trên màn hình Word .
Các em cùng nhìn vào tranh minh họa trong sách giáo
khoa.
4) Củng cố
Sau tiết học này chúng ta cần nắm đợc các kiến thức cơ bản nh sau :
- Biết cách khởi động và kết thúc Word.
- Làm quen và nhận biết đợc các thành phần trên màn hình Word .
5) Bài tập về nhà
Trong SGK và SBT
Ng ời soạn : Đàm Thị Thanh Hằng THPT Lý Thái Tổ

Generate time = 0.12545013427734 s. Memory usage = 1.93 MB