giao an gdqp tiet 22 lop 10

Ngày 08 -02- 2009 .
Giáo án
Tiết 22 :Luyện tập đội ngũ _Trung Đội .
I . Mục tiêu , yêu cầu .
1. Về kiến thức .
- Hiểu đợc ý nghĩa thứ tự động tác tập hợp đội hình trung đội và các động tác
của điều lệnh đội ngũ từng ngời không có súng .
2 . Về kĩ năng .
- biết điều khiển tập hợp các đội hình cơ bản của trung đội , thành thạo các động
tác đội ngũ từng ngời không có súng .
- Biết vận dụng linh hoạt vào quá trình học tập và sinh hoạt tại trờng .
3 .Về thái độ .
- Có ý thức tổ chức kỉ luật , tác phong nhanh nhẹn , khẩn trơng,tự giác chấp hành
điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nha trờng .
II. Cấu trúc nội dung và phân bố thời gian .
1 . Cấu trúc nội dung tiết học gồm 2 phần .
+ luyện tập đội ngũ trung đội .
+Tổ chức hội thao đanh giá kết quả .
2 . Thời gian : 45 phút .
III . Chuẩn bị .
1. Giáo viên : chuẩn bị giáo án , đọc tài liệu .
2.Học sinh : đọc trớc nội dung trong sách giáo khoa , trang phục thực hiện theo yêu
cầu của giáo viên .
GV :lê văn thao
Hat ng ca thy
Hot ng ca trũ
1 .GV n nh trt t lp hc
- GV kim tra quõn s , trang
phc ...
-GV ph bin mc tiờu , yờu
cu ca tiờt hc
- GV ph bin ni quy thao
trng bói tp .
-GV kim tra bi c
. Em hóy nờu th t cỏc bc
tp hp i hỡnh trung i 2
hng ngang ?
- GV nhn xột cõu tra li ca
hc sinh , b xung nhng
thiờu sút.
- kt lun .
2 . GV ging dy ni dung ca
tit hc .
- ni dung ụn luyn .
+ ụn tp i hỡnh trung i .
+ hi thao ỏnh giỏ kờt qu .
- Trung i trng (bt) tp hp lp .
- (bt) kiểm tra bỏo caú giỏo viờn .
- HS thc hin theo yờu cu ca giỏo
viờn .
- Hc sinh tr li cõu hi ca gv .
- cỏc bc tp hp i hỡnh trung ụi 2
hng ngang gm cú 4 bc :
bc 1 : tp hp i hỡnh
bc 2 : im s .
Bớc 3 : chỉnh đốn hàng ngũ .
Bớc 4 : Giải tán
- hc sinh nghi nh kt lun ca giỏo viờn
.
-Học sinh chú ý lắng nghe .
Nội dung ôn luyện :
- GV làm mẫu lại động tác tập
hợp động tác đội hình trung đội 3
hàng ngang 3 hàng dọc .
- GV tổ chức cho hs luyện tập
- GV chia lớp thành 2 trung đội .
Trung đội 1 : Do lớp tr-
ởng chỉ huy , tiểu đôi tr-
ởng tiểu đội 1 làm trung
đội phó .
trung đội 2 : Do tiểu đội
trởng của tiểu đội 3 làm
trung đội trởng , tiểu đội
trởng tiểu đội 4 làm trung
đội phó .
- GV phân chia địa điểm cho học
sinh tập luyện .
- GV chú ý sửa sai động tác cho
học sinh .
đồng thời nêu những điểm chú ý cho
học sinh .
- GV nhận xét chuyển nội dung.
Nội dung hội thao đánh
giá kết quả .
- GV nêu mục đích , ý nghĩa , yêu
cầu của nội dung hội thao .
- Học sinh quan sát gv làm mãu động tác ,
trong đội hình tự nghiên cứu động tác làm
mẫu của gv .
- HS thực hiện theo yêu cầu của gv
- HS thực hiện dới sự hớng dẫn của gv .
- Từng trung đội về vị trí tập luyện , dới sự chỉ đạo
của thầy giao , chỉ huy của trung đội trởng của từng
trung đội .
- Các thành viên trong trung đội thay nhau làm cơng
vị của trung đội trởng .
-học sinh theo dõi tự sửa sai động tác .
- HS chú ý lắng nghe , thực hiện theo yêu cầu
của gv .
- Trung đội trởng của trung đội 1 và trung đội
2 lờn lợt cho trung đội lên thực hiện .
- HS lắng nghe giáo viên .
- GV gọi thứ tự từng trung đội lên
thực hiện tập hợp đội hình trung
đội 3 hàng ngang ,3 hàng dọc .
- GV nhận xét đánh giá kêt quả ,
Chú ý sửa sai động tác cho học
sinh .
GV chuyển nội dung
3 . Củng cố bài , xuống lớp :
-GV nhận xét u điểm , nhợc điểm
của tiết học .
-GV hớng dẫn học sinh về nhà tập
luyện , dặn học sinh về nhà đọc trớc
bài : Thờng thức phòng tránh một số
loại bom đạn và thiên tai .
- GV kiểm tra vật chất , dụng cụ .
- GV xuống lớp .
- Trung đội trởng tập hợp lớp .
-HS thực hiện theo yêu cầu cua gv .
- HS mang trả dụng cụ học tập
GV : lê văn thao

Generate time = 0.10086798667908 s. Memory usage = 1.93 MB